Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 14): Tiêu đề trang, chân trang và đánh số trang

Hướng dẫn cách tạo tiêu đề trang, chân trang và đánh số trang trong Word 2013

Tiêu đề trang (Header) là phần hiển thị ở lề trên, trong khi chân trang (Footer) là phần được hiển thị ở lề dưới của văn bản. Thông thường, phần tiêu đề trang và chân trang thường chứa các thông tin bổ sung như số trang, ngày tháng, tên tác giả và chú thích, giúp cung cấp thêm thông tin chi tiết hơn về văn bản. Nội dung hiển thị ở phần tiêu đề trang hay chân trang sẽ xuất hiện ở mọi trang trong văn bản tài liệu.

Mời các bạn cùng tham khảo video Hướng dẫn cách tạo tiêu đề trang, chân trang và đánh số trang trong Word 2013 dưới đây:

Cách tạo tiêu đề trang hoặc chân trang:

Trong ví dụ dưới đây, chúng tôi muốn hiển thị tên của tác giả ở đầu mỗi trang, vì vậy chúng tôi sẽ đặt tên nó vào tiêu đề trang.

1. Nhấp đúp chuột vào bất cứ vị trí nào ở lề trên hoặc lề dưới của văn bản. Trong ví dụ, chúng tôi sẽ nhấn đúp vào phần lề trên.

Nhấp đúp chuột vào bất cứ vị trí nào ở lề trên hoặc lề dưới của văn bản

2. Tiêu đề trang hoặc chân trang sẽ mở ra, tab Design sẽ xuất hiện ở bên phải thanh Ribbon. Điểm chèn sẽ xuất hiện bên trong tiêu đề trang hoặc chân trang.

Tiêu đề trang hoặc chân trang sẽ mở ra, tab Design sẽ xuất hiện ở bên phải thanh Ribbon

3. Gõ thông tin cần thêm vào tiêu đề trang hoặc chân trang. Trong ví dụ dưới đây, chúng tôi gõ tên tác giả.

Gõ thông tin cần thêm vào tiêu đề trang hoặc chân trang

4. Sau khi hoàn tất, chọn Close Header and Footer hoặc nhấn phím Esc trên bàn phím.

Sau khi hoàn tất, chọn Close Header and Footer hoặc nhấn phím Esc trên bàn phím.

5. Tiêu đề hoặc chân trang sẽ xuất hiện trên văn bản.

Tiêu đề hoặc chân trang sẽ xuất hiện trên văn bản.

Cách chèn tiêu đề hoặc chân trang có sẵn

Word 2013 sở hữu nhiều tiêu đề trang và chân trang có sẵn mà bạn có thể dùng để văn bản tài liệu của mình trông đẹp mắt hơn. Dưới đây, chúng tôi thêm tiêu đề trang có sẵn vào văn bản.

1. Chọn tab Insert và click vào lệnh Header hoặc Footer. Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ click vào lệnh Header.

Chọn tab Insert và click vào lệnh Header hoặc Footer

2. Trong trình đơn xuất hiện, hãy chọn tiêu đề hoặc chân trang có sẵn. Ví dụ bên dưới, chúng tôi chọn một tiêu đề trang.

Trong trình đơn xuất hiện, hãy chọn tiêu đề hoặc chân trang có sẵn

3. Tiêu đề hoặc chân trang sẽ xuất hiện sau đó. Các tiêu đề và chân trang có sẵn chứa cả các trường gõ văn bản gọi là Content Control. Những trường này rất hữu ích để thêm thông tin như tiêu đề văn bản, tên tác giả, ngày tháng, số trang.

Tiêu đề hoặc chân trang sẽ xuất hiện sau đó

4. Để chỉnh sửa nội dung trong trường Content Control, hãy nhấp vào đó và nhập các thông tin mong muốn.

Để chỉnh sửa nội dung trong trường Content Control, hãy nhấp vào đó và nhập các thông tin mong muốn

5. Khi hoàn tất, hãy nhấp vào Close Header and Footer hoặc nhấn phím Esc.

Khi hoàn tất, hãy nhấp vào Close Header and Footer hoặc nhấn phím Esc.

  • Nếu muốn xóa Content Control, click chuột phải và chọn Remove Content Control trong danh sách hiện ra sau đó.

Nếu muốn xóa Content Control, click chuột phải và chọn Remove Content Control trong danh sách hiện ra sau đó.

Cách chỉnh sửa tiêu đề và chân trang

Sau khi đóng tiêu đề hoặc chân trang, nó sẽ vẫn hiển thị nhưng đã bị khóa. Đơn giản chỉ cần nhấp đúp chuột vào tiêu đề trang hoặc chân trang để mở khóa, nó sẽ cho phép bạn chỉnh sửa.

Cách chỉnh sửa tiêu đề và chân trang

Tùy chọn tab Design

Khi tiêu đề trang và chân trang của tài liệu được mở khóa, tab Design sẽ xuất hiện ở phía bên phải thanh Ribbon, mang tới cho bạn các tùy chọn chỉnh sửa khác nhau:

  • Ẩn tiêu đề hoặc chân trang của trang đầu tiên: Đối với một số văn bản, có thể bạn không muốn để tiêu đề và chân trang ở ngay trang đầu tiên, ví dụ như khi bạn muốn đánh số thứ tự từ trang thứ 2 hoặc muốn dùng nó làm trang bìa chẳng hạn. Để ẩn tiêu đề hoặc chân trang ở trang đầu, hãy click chọn hộp Different First Page.

Ẩn tiêu đề hoặc chân trang của trang đầu tiên

  • Xóa tiêu đề: Khi muốn xóa mọi thông tin chứa trong tiêu đề trang, click vào lệnh Header và chọn Remove Header trong danh sách hiện ra.

Xóa tiêu đề

  • Xóa chân trang: Nếu muốn loại bỏ tất cả thông tin có ở chân trang, hãy nhấp vào lệnh Footer và chọn Remove Footer từ trình đơn thả xuống.

Xóa chân trang

  • Các tùy chọn bổ sung: Với lệnh Page Number (Số trang) và các lệnh có sẵn trong nhóm Insert, bạn có thể thêm số trang, ngày tháng, hình ảnh và nhiều thứ khác vào tiêu đề hoặc chân trang.

Các tùy chọn bổ sung

Cách chèn ngày tháng, thời gian vào tiêu đề hoặc chân trang

Đôi khi việc thêm thời gian hiển thị vào tiêu đề hoặc chân trang văn bản cũng rất hữu ích. Chẳng hạn như, bạn muốn hiển thị ngày tạo ra tài liệu.

Mặt khác, bạn có thể muốn hiển thị ngày được in, bạn có thể làm bằng cách thiết lập để chúng tự động cập nhật ngày. Điều này hữu ích nếu bạn thường xuyên cập nhật và in một tài liệu để có thể dễ dàng biết được văn bản nào mới nhất.

1. Click đúp chuột vào tiêu đề hoặc chân trang để mở khóa. Đặt trỏ chuột vào vị trí muốn để ngày tháng, thời gian. Trong ví dụ dưới, chúng tôi đặt điểm chèn vào dòng bên dưới tên của tác giả.

Click đúp chuột vào tiêu đề hoặc chân trang để mở khóa

2. Tab Design sẽ xuất hiện. Click vào lệnh Date & Time.

Click vào lệnh Date & Time.

3. Hộp thoại Date & Time sẽ xuất hiện. Chọn định dạng ngày tháng hoặc thời gian mong muốn.

4. Chọn hộp bên cạnh Update Automatically (Cập nhật tự động) nếu muốn thay đổi ngày tháng mỗi khi bạn mở tài liệu. Nếu không muốn thay đổi, hãy bỏ chọn tùy chọn này.

5. Nhấp OK.

Nhấp OK.

6. Ngày tháng sẽ xuất hiện trong tiêu đề trang.

Ngày tháng sẽ xuất hiện trong tiêu đề trang.

Đánh số trang

Page Numbers là tính năng cho phép đánh số trang văn bản Word với nhiều lựa chọn định dạng số và các tùy chỉnh theo ý người dùng. Số trang thường được đặt ở tiêu đề trang, chân trang hoặc lề bên. Khi cần đánh số một vài trang khác nhau, Word cũng cho phép đánh lại số trang từ đầu.

Cách thêm số trang vào văn bản

Word có thể tự động đánh số trang và đặt ở tiêu đề trang, chân trang hoặc lề bên. Nếu bạn đã tạo sẵn tiêu đề trang hay chân trang thì chúng sẽ bị bỏ và thay bằng số trang mới tạo.

Trong ví dụ dưới đây, chúng tôi sẽ thêm số trang vào chân trang của tài liệu.

1. Nhấp đúp chuột vào bất cứ vị trí nào trên tiêu đề hoặc chân trang để mở khóa. Nếu chưa có tiêu đề hoặc chân trang, bạn có thể nhấp đúp vào gần đầu hoặc cuối trang. Thẻ tab Design sẽ xuất hiện ở phía bên phải thanh Ribbon.

Thẻ tab Design sẽ xuất hiện ở phía bên phải thanh Ribbon

2. Nhấp vào lệnh Page Number (Số trang). Trong trình đơn xuất hiện, hãy di chuột qua Current Position (Vị trí hiện tại) và chọn kiểu đánh số trang mong muốn.

Nhấp vào lệnh Page Number

3. Số trang sẽ hiển thị trên văn bản.

Số trang sẽ hiển thị trên văn bản.

4. Để chỉnh sửa phông chữ, cỡ chữ và cách sắp xếp các số trang, hãy chọn một số trang và nhấp vào tab Home. Tùy chọn định dạng văn bản của Word sẽ xuất hiện.

Chọn một số trang và nhấp vào tab Home

5. Khi kết thúc, nhấn phím Esc. Số trang sẽ được định dạng.

Nhấn phím Esc

  • Ngoài ra, bạn có thể thêm số trang vào tiêu đề hoặc chân trang bằng cách nhấp vào lệnh Page Number và sau đó chọn Top of Page (trên cùng văn bản) hoặc Bottom of Page (dưới cùng văn bản). Nếu bạn có tiêu đề hoặc chân trang hiện có, nó sẽ được gỡ bỏ và thay thế bằng số trang.

Nhấp vào lệnh Page Number

Các đánh lại số cho trang văn bản

Word cho phép người dùng đánh số trang lại từ bất kỳ trang nào trong văn bản bằng cách tạo Section Break và đánh số trang từ số cụ thể. Trong ví dụ dưới, chúng tôi sẽ khởi động lại việc đánh số trang cho phần Works Cited của tài liệu.

1. Đặt điểm chèn ở đầu trang mà bạn muốn khởi động lại số trang. Nếu có văn bản trên trang, hãy đặt điểm chèn vào đầu đoạn văn.

Đặt điểm chèn ở đầu trang mà bạn muốn khởi động lại số trang

2. Chọn tab Page Layout, sau đó nhấp vào lệnh Breaks. Chọn Next Page từ trình đơn thả xuống.

Chọn tab Page Layout, sau đó nhấp vào lệnh Breaks

3. Một dấu ngắt phân đoạn sẽ được thêm vào tài liệu.

4. Nhấp đúp vào tiêu đề hoặc chân trang có chứa số trang mà bạn muốn thay đổi.

Nhấp đúp vào tiêu đề hoặc chân trang có chứa số trang mà bạn muốn thay đổi.

5. Nhấp vào lệnh Page Number. Trong trình đơn xuất hiện, chọn Format Page Numbers (Định dạng số trang).

Nhấp vào lệnh Page Number

6. Trong hộp thoại xuất hiện ra sau đó, chọn Start at. Đây là số đầu tiên mà bạn sẽ đánh thứ tự cho trang, mặc định được chọn là 1. Nếu muốn bạn có thể thay đổi, ví dụ như đánh thứ tự.

7. Nhấp OK.

Nhấp OK.

8. Việc đánh số trang sẽ được khởi động lại.

Việc đánh số trang sẽ được khởi động lại.

Để tìm hiểu thêm về việc thêm section breaks vào tài liệu, hãy truy cập vào bài viết Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 12): Cách ngắt trang, ngắt đoạn của chúng tôi.

Chúc các bạn vui vẻ!

Thứ Tư, 25/10/2017 14:43
52 👨 44.272
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Microsoft Word 2013