Cách hiển thị dữ liệu dưới dạng bảng trong Browser Console

Console là một công cụ tích hợp trong trình duyệt, ghi lại các lỗi xảy ra trên trang web. Nếu có bất kỳ lỗi nào - chẳng hạn như các liên kết bị hỏng, các hàm JavaScript không hoàn chỉnh hoặc những thuộc tính CSS không xác định - trình duyệt sẽ hiển thị các thông báo lỗi trong Console.

Bạn cũng có thể tương tác với Console thông qua shell và Console API, rất hữu ích khi kiểm tra một số chức năng và dữ liệu đầu ra. Ở đây, bài viết sẽ chỉ cho bạn một mẹo hữu ích cho việc sử dụng Console API.

Truy cập Console trên trình duyệt

Trong Chrome, bạn có thể chọn View > Developer > JavaScript Console để hiển thị Console. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng phím tắt: Cmd+Option+J trên OS X và Ctrl+Shift+J trên Windows.

Dưới đây là một Chrome Console không có lỗi.

Chrome Console không có lỗi

Từ đây, bạn có thể bắt đầu sử dụng lệnh được cung cấp trong Console API.

Tương tác với Console

Bạn có thể tương tác với Console của trình duyệt thông qua chính Console và bằng cách thêm JavaScript. Ví dụ, ở đây ta yêu cầu Console xuất ra kết quả “Good Morning!” bằng cách gõ lệnh console.log() trực tiếp trong Console:

Console xuất ra kết quả “Good Morning!” bằng cách gõ lệnh console.log() trực tiếp trong Console

Như đã đề cập, bạn cũng có thể áp dụng console.log(). Có thể sử dụng console.log() để kiểm tra một câu lệnh điều kiện JavaScript. Bạn có thể thấy rõ hơn khi kết quả trả về true hoặc false (đúng hoặc sai) với sự trợ giúp của console.log().

Dưới đây là một ví dụ:

var a = 1;
 
 if(a == 1) {
 
 console.log('true');
 
 } else {
 
 console.log('false');
 
 }

Code ở trên sẽ trả về true, vì một biến chứa số 1. Trong Console, bạn sẽ thấy trình duyệt xuất văn bản với nội dung “true”.

Trong Console, bạn sẽ thấy trình duyệt xuất văn bản với nội dung “true”

Dữ liệu đầu ra dưới dạng bảng

Đôi khi, bạn sẽ phải xử lý một mảng (Array) dữ liệu hoặc danh sách các Object (đối tượng), như hiển thị bên dưới:

var data = [
 
 { name: "Andi", age: "21", city: "Tuban" },
 
 { name: "Ani", age: "25", city: "Trenggalek" },
 
 { name: "Adi", age: "30", city: "Kediri" }
 
 ];
 
 console.table(data);

Dữ liệu này sẽ khó đọc khi chúng ta sử dụng phương pháp console.log(). Phương pháp console.log() sẽ hiển thị Array trong chế độ xem dạng cây có thể thu gọn, như được trình bày bên dưới.

Kết quả khi sử dụng console.log()

Khi bạn phải xử lý một Array như vậy, sử dụng console.table() là cách tốt hơn để xuất dữ liệu. Phương pháp này sẽ hiển thị dữ liệu theo định dạng bảng. Lấy dữ liệu giống như trên, kết quả sẽ xuất hiện như sau:

Kết quả khi sử dụng console.table()

Console của trình duyệt giúp nhà phát triển web xử lý lỗi trong trang web. Người dùng cũng có thể sử dụng nó để kiểm tra đầu ra dữ liệu, như với phương pháp console.log(). Khi bạn có một mảng dữ liệu, lệnh console.table() sẽ hữu ích hơn, vì nó hiển thị Array ở định dạng bảng dễ đọc. Xin lưu ý rằng console.table() chỉ có thể áp dụng trong các trình duyệt dựa trên Webkit như Chrome, Safari và phiên bản Opera mới nhất.

Chúc bạn thực hiện thành công!

Thứ Năm, 12/09/2019 17:40
52 👨 281