• Cách tích hợp Icons8 vào Google Docs Cách tích hợp Icons8 vào Google Docs
    Icons8 là kho icon với rất nhiều chủ đề khác nhau để bạn sử dụng và chèn vào tài liệu của mình. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn đọc tích hợp Icons8 trong Google Docs.
  • Cách dùng thanh công cụ Google Slides Cách dùng thanh công cụ Google Slides
    Thanh công cụ Google Slides sẽ giúp chúng ta kiểm soát và quản lý bản thuyết trình hơn khi trình bày trước hội nghị hoặc lớp học. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn đọc dùng thanh công cụ Google Slides.