• Cách chia sẻ thư mục iCloud trên iPhone và iPad Cách chia sẻ thư mục iCloud trên iPhone và iPad
    Kể từ iOS 13.4, Apple cho phép bạn chia sẻ các thư mục đã đồng bộ với iCloud cùng bạn bè và đồng nghiệp có Apple ID. Trên iPhone hoặc iPad, bạn sẽ có thể cấp cho mọi người quyền truy cập một chiều vào file hoặc cho phép họ sửa đổi tài liệu
  • Sao lưu iPhone, khôi phục dữ liệu iPhone bằng iTunes Sao lưu iPhone, khôi phục dữ liệu iPhone bằng iTunes
    Hai công cụ thường được sử dụng nhiều nhất cho mục đích sao lưu và khôi phục dữ liệu trên thiết bị iPhone có thể kể đến là iCloud và iTunes. Ở bài viết này, Quantrimang.com sẽ tập trung tìm hiểu cách làm trên ứng dụng iTunes