• Kích hoạt xác minh 2 lớp để bảo mật tài khoản Apple ID Kích hoạt xác minh 2 lớp để bảo mật tài khoản Apple ID
    Để bảo vệ người dùng khỏi các cuộc tấn công của hacker, Apple đã tích hợp thêm tính năng bảo mật 2 lớp trên các thiết bị của mình. Cả tính năng bảo mật xác minh 2 lớp và tính năng bảo mật xác minh 2 bước đều có sẵn cho người dùng Apple ID. Tuy nhiên tính năng bảo mật xác minh 2 lớp và tính năng bảo mật xác minh 2 bước hơi khác nhau một chút.
  • Phải làm gì khi bị lỗi "iPhone cannot be synced" trong quá trình đồng bộ dữ liệu trên iTunes? Phải làm gì khi bị lỗi "iPhone cannot be synced" trong quá trình đồng bộ dữ liệu trên iTunes?
    Lỗi "iPhone cannot be synced" xảy ra chủ yếu trên các thiết bị iOS 7 và iOS 8. Lỗi này xảy ra trên iTunes, trong quá trình kết nối thiết bị iOS của bạn với Mac thông qua iTunes. Nguyên nhân phát sinh gây ra lỗi là do lỗi các sự cố kết nối, các thiết bị kết nối có vấn đề.