Microsoft Planner

Microsoft Planner 1.15.28/1.13.20

Microsoft
Miễn phí 01/04/2022 0-100

Microsoft Planner là gì?

Microsoft Planner là một công cụ dựa trên web để quản lý công việc. Nó là một dịch vụ Office 365. Công cụ dễ sử dụng này giúp bạn có thể lập kế hoạch nhiệm vụ và xử lý các dự án nhỏ mà không cần nỗ lực lập kế hoạch phức tạp. Với Microsoft Planner, bạn có thể phân công và sắp xếp thời gian cũng như nhiệm vụ một cách hiệu quả. Bạn cũng có thể đặt thời hạn, chia sẻ file và tất nhiên, các thành viên trong nhóm có thể giao tiếp với nhau.

Microsoft Planner có thể sánh ngang với các công cụ như Asana hoặc Trello. Tuy nhiên, công cụ quản lý tác vụ này có lợi thế quan trọng là tích hợp vào môi trường Microsoft Office 365 (bao gồm Outlook, SharePoint và Teams, v.v…).

Microsoft Planner dành cho đối tượng nào?

Microsoft Planner một công cụ thích hợp cho các trường hợp sử dụng sau:

  • Quản lý các dự án nhỏ
  • Các cách tiếp cận linh hoạt như Kanban hoặc Scrum
  • Nơi không cần quản lý tài nguyên hoặc năng lực
  • Nơi không có sự phụ thuộc giữa các nhiệm vụ được yêu cầu
  • Liên kết Project Online Client qua giao diện tiêu chuẩn hoặc thông qua các công cụ của bên thứ ba

Nhiều công ty đã sử dụng các framework linh hoạt để thực thi những tác vụ lặp lại nhiều lần. Microsoft Planner cung cấp đầy đủ tính linh hoạt cần thiết cho mục đích này. Bạn có thể cấu trúc các kế hoạch riêng lẻ tùy thuộc vào yêu cầu, ví dụ, theo giai đoạn, chủ đề hoặc lĩnh vực.

Các tính năng của Microsoft Planner

Tổ chức tốt hơn các công việc theo chủ đề

Trái ngược với một danh sách nhiệm vụ thông thường, Planner cho phép bạn thiết kế và cấu trúc tất cả các nhiệm vụ một cách trực quan. Chúng có thể được hiển thị trong các phần liên quan đến chủ đề. Bạn có thể đặt tên riêng cho các nhóm này.

Tổ chức linh hoạt các nhiệm vụ trong nhóm - Một lợi ích lớn khi so với danh sách nhiệm vụ truyền thống
Tổ chức linh hoạt các nhiệm vụ trong nhóm - Một lợi ích lớn khi so với danh sách nhiệm vụ truyền thống

Chế độ xem Schedule và tích hợp Outlook

Trong Microsoft Planner, sau khi nhiệm vụ có ngày bắt đầu hoặc ngày đến hạn, bạn có thể xem nó trên lịch trong Planner bằng cách sử dụng dạng xem Schedule. Bạn cũng có thể chọn hiển thị lịch Planner trong Outlook.

Lập lịch: Tổng quan về các nhiệm vụ sắp tới và dễ sử dụng bằng cách kéo và thả
Lập lịch: Tổng quan về các nhiệm vụ sắp tới và dễ sử dụng bằng cách kéo và thả

Luôn theo sát kế hoạch nhờ các dashboard

Mỗi kế hoạch trong Microsoft Planner bao gồm một dashboard. Đây là nơi bạn có thể phân tích các nhiệm vụ theo trạng thái của chúng hoặc trong một kế hoạch. Bạn sẽ có được một cái nhìn tổng quan về tất cả các nhiệm vụ đang mở hoặc đã hoàn thành. Các biểu đồ khác nhau giúp hình dung tiến độ dự án và cho biết nhiệm vụ nào đã quá hạn.

Dashboard được sắp xếp rõ ràng trong Microsoft Planner hiển thị thông tin về tất cả các tác vụ
Dashboard được sắp xếp rõ ràng trong Microsoft Planner hiển thị thông tin về tất cả các tác vụ

Sử dụng được ở bất kỳ đâu

Microsoft Planner khả dụng trên nhiều thiết bị khác nhau: Trực tuyến và dưới dạng ứng dụng di động. Điều này áp dụng cho các thiết bị iOS cũng như điện thoại hoặc máy tính bảng Android.

Sử dụng Microsoft Planner để làm gì?

Xét về mức độ phức tạp của một dự án và quy mô nhóm, Microsoft Planner nằm ở giữa Microsoft To-Do và Microsoft Project/Project Online.

So sánh Microsoft Planner, To-Do và Project Online
So sánh Microsoft Planner, To-Do và Project Online

Microsoft To-Do: Đây là một công cụ riêng để quản lý tác vụ. Hiện tại, bạn chỉ có thể tạo danh sách việc cần làm của riêng mình, điều này làm cho công cụ này hữu ích cho các cá nhân. Microsoft To-Do là một bước phát triển tiếp theo của Wunderlist và tập trung vào năng suất cá nhân.

Microsoft Planner: Sử dụng Microsoft Planner, bạn có thể tạo kế hoạch, giao nhiệm vụ và cập nhật trạng thái của các nhiệm vụ liên quan. Các phương pháp làm việc linh hoạt được hỗ trợ, chẳng hạn với bảng Kanban, trên đó có thể di chuyển các tác vụ bằng cách sử dụng tính năng kéo và thả. Microsoft Planner không chỉ mang lại lợi ích to lớn khi được sử dụng trong một nhóm, mà còn đại diện cho từng cá nhân đối với các nhiệm vụ được giao cho một người.

Project Online: Project Online là công cụ chính thức để quản lý dự án, danh mục đầu tư và tài nguyên. Ánh xạ sự phụ thuộc giữa các quy trình và tính toán lại toàn bộ lịch trình trong trường hợp chậm trễ cũng như nhóm tài nguyên trung tâm chỉ là 3 trong số nhiều điểm khác biệt của công cụ này so với Microsoft Planner.

58 👨 522
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Ứng dụng văn phòng