Google Sheets (Google Trang tính)

Google Sheets (Google Trang tính)

Google
Miễn phí 18/12/2021 100+

Google Sheets là gì?

Google Sheets (Google Trang tính) là một ứng dụng dựa trên web cho phép người dùng tạo, cập nhật và sửa đổi bảng tính cũng như chia sẻ dữ liệu trực tuyến trong thời gian thực.

Sản phẩm này của Google cung cấp những tính năng điển hình của bảng tính, chẳng hạn như khả năng thêm, xóa và sắp xếp các hàng và cột. Nhưng không giống như các chương trình bảng tính khác, Google Sheets cũng cho phép nhiều người dùng ở những vị trí địa lý khác nhau cộng tác trên bảng tính cùng một lúc và trò chuyện thông qua một chương trình nhắn tin tức thì được tích hợp sẵn. Người dùng có thể upload bảng tính trực tiếp từ máy tính hoặc thiết bị di động. Ứng dụng sẽ tự động lưu mọi thay đổi và người dùng có thể xem các thay đổi của người dùng khác khi chúng đang được thực hiện.

Google Sheets được bao gồm trong bộ ứng dụng web miễn phí Google Docs Editors. Bộ phần mềm này cũng bao gồm Google Docs, Google Slides, Google Drawings, Google Forms, Google Sites và Google Keep.

Giao diện Google Sheets (Google Trang tính)
Giao diện Google Sheets (Google Trang tính)

Những tính năng của Google Sheets

Google Sheets bao gồm các tính năng cốt lõi sau:

Chỉnh sửa và định dạng bảng tính

Điều này bao gồm các hoạt động và chức năng để nhập dữ liệu; tóm tắt dữ liệu; dịch văn bản; nhập dữ liệu; xác nhận dữ liệu; bảo vệ dữ liệu; làm sạch để trả về văn bản với các ký tự không in được đã xóa và cắt bớt để loại bỏ những khoảng trắng có thể ở đầu, cuối hoặc lặp lại trong văn bản; lọc dữ liệu theo các điều kiện như ngày tháng, thứ tự bảng chữ cái hoặc số; điều kiện tùy chỉnh và bản đồ nhiệt, sử dụng màu sắc để biểu thị mật độ của các điểm dữ liệu trong bảng; các công thức cơ bản và nâng cao.

Trực quan hóa dữ liệu

Người dùng có thể tạo dữ liệu bảng tính cho đồ thị, biểu đồ và nhiều loại biểu đồ khác và nhúng chúng vào các trang web.

Các tính năng dựa trên Machine Learning

Tính năng Explore sử dụng Machine Learning để xây dựng biểu đồ, tạo bảng tổng hợp và trả lời các câu hỏi về dữ liệu. Nó có thể tự động cập nhật dựa trên dữ liệu đã chọn.

Chỉnh sửa ngoại tuyến

Ngay cả khi không được kết nối với Internet, Google Trang tính cũng có thể chỉnh sửa ngoại tuyến và các thay đổi sẽ cập nhật sau khi kết nối Internet được khôi phục.

Khả năng tương thích. Tài liệu trong Sheets tương thích với nhiều định dạng, bao gồm Excel (XLS), Apache OpenOffice, PDF, Text, HTML và CSV.

Tích hợp sản phẩm của Google

Google Sheets có thể được tích hợp với các dịch vụ khác của Google, chẳng hạn như Drawing, Finance, Form và Translate. Nó cũng tương thích với các file của Microsoft và chia sẻ nhiều phím tắt giống nhau.

Tính năng cộng tác

Email có thể được gửi khi các cộng tác viên khác đưa ra nhận xét hoặc thay đổi đối với bảng tính được chia sẻ và người dùng có thể xem lịch sử phiên bản.

Bảo mật

Người dùng có thể quản lý quyền chỉnh sửa, tải xuống, sao chép hoặc in ấn cho các cộng tác viên cụ thể thông qua quyền truy cập ở cấp độ cá nhân, nhóm hoặc domain.

Google Sheets được sử dụng để làm gì?

Google Sheets về cơ bản là phiên bản dựa trên đám mây của Google với các tính năng cơ bản của Microsoft Excel
Google Sheets về cơ bản là phiên bản dựa trên đám mây của Google với các tính năng cơ bản của Microsoft Excel

Google Sheets thường được sử dụng để cộng tác trên một bảng tính ở nhiều vị trí địa lý khác nhau. Nhiều người dùng có thể sửa đổi tài liệu Google Sheets trong thời gian thực, với các thay đổi được theo dõi cho từng người dùng riêng lẻ.

Ứng dụng bảng tính trực tuyến Google Sheets cho phép người dùng tạo, chỉnh sửa và định dạng bảng tính trực tuyến để tổ chức và phân tích thông tin. Google Sheets thường được so sánh với Microsoft Excel, vì cả hai ứng dụng đều được sử dụng cho các mục đích tương tự. Google Sheets về cơ bản là phiên bản dựa trên đám mây của Google với các tính năng cơ bản của Microsoft Excel.

515 👨 1.425
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Ứng dụng văn phòng