• Phân biệt malware, virus và Trojan horse Phân biệt malware, virus và Trojan horse
    Có nhiều sự khác nhau giữa 3 loại trên và nếu biết được sự khác nhau này bạn có thể bảo vệ tốt hơn máy tính của mình khỏi những hậu quả nghiêm trọng.
  • Virus “Your personal files are encrypted” là gì? Làm sao để gỡ bỏ nó? Virus  “Your personal files are encrypted”  là gì? Làm sao để gỡ bỏ nó?
    Ransomware "Your personal files are encrypted" là một chương trình, phần mềm gián điệp nhắm mục đích tới tất cả các phiên bản Windows, trong đó bao gồm Windows 10, Windows Vista, Windows 8 và Windows 7. Nó được phân phối thông qua: các trang web độc hại hoặc các trang web bị hack, và nó có thể truy cập máy tính của bạn thông qua việc khai thác bộ kit tấn công (exploit kits) sử dụng các lỗ hổng trên máy tính của bạn để cài đặt Trojan mà bạn không hề hay biết.