Cách xóa Restore Previous Versions trong menu chuột phải

Nếu không sử dụng tùy chọn Previous Versions, bạn có thể xóa nó. Dưới đây là các bước để loại bỏ tùy chọn Restore Previous Versions khỏi menu ngữ cảnh trong Windows.

Các bước để xóa tùy chọn Restore Previous Versions

Thực hiện theo các bước được hiển thị bên dưới để xóa hoàn toàn tùy chọn Restore Previous Versions khỏi menu ngữ cảnh File Explorer.

1. Hộp thoại Run với phím tắt Win+R.

2. Nhập regedit và nhấp vào OK để mở Registry Editor.

3. Sao chép đường dẫn dưới đây.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions

4. Dán nó vào thanh địa chỉ của Registry Editor và nhấn Enter.

5. Nhấp chuột phải vào thư mục Shell Extension. Chọn New > Key.

Chọn New > Key
Chọn New > Key

6. Nhập Blocked làm tên thư mục mới.

Nhập Blocked làm tên thư mục mới
Nhập Blocked làm tên thư mục mới

7. Nhấp chuột phải vào thư mục Blocked và chọn New > String Value.

8. Đặt {596AB062-B4D2-4215-9F74-E9109B0A8153} làm tên cho String Value mới.

Đặt {596AB062-B4D2-4215-9F74-E9109B0A8153} làm tên cho String Value mới
Đặt {596AB062-B4D2-4215-9F74-E9109B0A8153} làm tên cho String Value mới

9. Đóng Registry Editor.

Khởi động lại Explorer

1. Nhấp chuột phải vào Taskbar. Chọn Task Manager.

Chọn Task Manager
Chọn Task Manager

2. Chuyển đến tab Process trong Task Manager.

3. Chọn tiến trình Windows Explorer và nhấp vào Restart.

Chọn tiến trình Windows Explorer và nhấp vào Restart
Chọn tiến trình Windows Explorer và nhấp vào Restart

4. Đóng Task Manager.

Ngay khi khởi động lại explorer.exe (Windows Explorer), các thay đổi sẽ được áp dụng lập tức. Bạn sẽ không còn thấy tùy chọn Restore Previous Versions khi nhấp chuột phải vào file hoặc thư mục trong File Explorer nữa.

Tùy chọn Restore Previous Versions không xuất hiện nữa
Tùy chọn Restore Previous Versions không xuất hiện nữa

Khôi phục tùy chọn xóa

Để khôi phục tùy chọn Restore Previous Versions, tất cả những gì bạn phải làm là xóa String Value.

Mở Registry Editor và đi tới:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Blocked

Nhấp chuột phải vào giá trị {596AB062-B4D2-4215-9F74-E9109B0A8153} và chọn Delete. Nhấp vào Yes trong cửa sổ xác nhận và khởi động lại Windows Explorer. Bạn sẽ lại thấy tùy chọn Restore trong menu chuột phải trên mỗi file và thư mục.

Thứ Sáu, 03/07/2020 08:22
51 👨 630
0 Bình luận
Sắp xếp theo