Cách xóa lịch sử trong Ubuntu

Xóa nhật ký lịch sử hệ thống Linux là điều quan trọng để duy trì một máy tính khỏe mạnh. Nó cho phép tiết kiệm dung lượng ổ đĩa quý giá và bảo vệ các hoạt động kỹ thuật số của người dùng khỏi những con mắt tò mò. Bài viết hôm nay sẽ chỉ cho bạn cách xóa dữ liệu lịch sử trên shell Bash, trình quản lý file và trình soạn thảo văn bản trên Ubuntu Linux.

Xóa lịch sử lệnh trong Bash

Linux là một hệ điều hành dựa trên dòng lệnh. Từ quản lý file đến cấu hình chương trình, hầu hết mọi hành động trong Linux đều thực hiện dưới dạng lệnh terminal. Theo thời gian, các lệnh này sẽ chồng chất lên shell hệ thống Bash, có thể chiếm nhiều dung lượng ổ đĩa.

Cách dễ nhất để xóa lịch sử lệnh Bash trong Ubuntu là sử dụng UNIX pipe để chuyển hướng một chuỗi trống đến file “.bash_history”:

echo "" > ~/.bash_history

Điều đó có nghĩa là thao tác này sẽ không xóa buffer lịch sử cho phiên Bash hiện tại. Để làm điều đó, hãy chạy lệnh sau:

history -cw

Lưu ý: Bạn cần chạy lại lệnh này cho mọi shell Bash đang hoạt động trên phiên desktop hiện tại của mình.

Xác nhận rằng lịch sử Bash hiện tại của bạn bị xóa bằng cách chạy lệnh history mà không có bất kỳ đối số nào.

Terminal hiển thị lịch sử đã xóa của phiên shell hiện tại.
Terminal hiển thị lịch sử đã xóa của phiên shell hiện tại.

Vô hiệu hóa nhật ký lịch sử trong Bash

Có thể buộc Bash không lưu mọi lịch sử lệnh từ bất kỳ phiên nào trong tương lai. Điều này có thể hữu ích nếu bạn đang thiết lập một máy tính dùng chung và không muốn những người dùng khác biết các lệnh bạn đang chạy trên tài khoản của mình.

Bắt đầu bằng cách đảm bảo rằng buffer lịch sử hiện tại trong Ubuntu hoàn toàn bị xóa:

history -cw

Mở file .bashrc bằng trình soạn thảo yêu thích của bạn:

nano ~/.bashrc

Dán các dòng code sau vào cuối file .bashrc:

export HISTSIZE=0
export HISTFILESIZE=0

Lưu ý: Biến HISTSIZE xác định số lượng dòng mà Bash sẽ giữ trong một phiên hoạt động. Trong khi đó, HISTFILESIZE đặt số lượng dòng mà file nhật ký lịch sử sẽ duy trì theo thời gian.

Lưu file .bashrc, sau đó chạy lệnh sau để áp dụng cài đặt mới cho phiên shell hiện tại:

source ~/.bashrc

Kiểm tra cài đặt mới bằng cách chạy lệnh ls trên thư mục hiện tại, sau đó chạy lại lệnh history:

ls && history
Terminal hiển thị file lịch sử Bash và cache hoàn toàn bị xóa.
Terminal hiển thị file lịch sử Bash và cache hoàn toàn bị xóa.

Xóa các mục nhập lịch sử Bash cụ thể

Lệnh history cũng có thể xóa các mục cụ thể khỏi cache và nhật ký lịch sử của nó. Điều này có thể hữu ích nếu bạn chỉ muốn bỏ qua một số lệnh thay vì xóa toàn bộ lịch sử của shell.

Sử dụng lệnh history để tìm số chỉ mục của lệnh muốn xóa. Trường hợp ví dụ muốn xóa lệnh thứ 7 trong lịch sử shell của mình.

Mục nhập lịch sử thứ bảy trên phiên shell hiện tại.
Mục nhập lịch sử thứ bảy trên phiên shell hiện tại.

Lưu ý: Bạn có thể tìm kiếm lệnh cụ thể muốn xóa bằng cách chuyển lệnh history tới grep:

history | grep my-history-command

Chạy lệnh sau cùng với số chỉ mục của mục bạn muốn loại bỏ:

history -d 7

Xác nhận rằng mục nhập lịch sử đã biến mất bằng cách chạy lại lệnh history.

Các lệnh xung quanh mục nhập lịch sử thứ bảy đã bị xóa.
Các lệnh xung quanh mục nhập lịch sử thứ bảy đã bị xóa.
Thứ Ba, 11/06/2024 17:11
51 👨 135
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Linux