Hướng dẫn gỡ cài đặt phần mềm trên Ubuntu

Bài viết này mô tả việc gỡ bỏ phần mềm mà bạn không cần nữa khỏi hệ thống Ubuntu. Có 2 cách để loại bỏ phần mềm. Đó là thông qua giao diện người dùng đồ họa (Ubuntu Software Manager) và dòng lệnh (Terminal).

Xin lưu ý rằng bạn cần có quyền quản trị để cài đặt/gỡ cài đặt bất kỳ phần mềm nào khỏi Ubuntu. Bài viết đã chạy và thử nghiệm các lệnh, cũng như quy trình được đề cập trong bài viết này trên Ubuntu 22.04 và Ubuntu 20.04.

Gỡ cài đặt ứng dụng thông qua Ubuntu Software Manager

Một cách để gỡ cài đặt phần mềm khỏi máy tính của bạn là thông qua Ubuntu Software Manager. Nhấp vào biểu tượng Ubuntu Software trên thanh công cụ Activities; thao tác này sẽ mở Ubuntu Software Manager qua đó bạn có thể tìm kiếm, cài đặt và gỡ cài đặt phần mềm khỏi máy tính của mình.

Ubuntu Software Center
Ubuntu Software Center

Sau đó nhấp vào tab Installed từ chế độ xem sau để liệt kê tất cả các ứng dụng được cài đặt trên hệ thống Ubuntu của bạn:

Ubuntu Software Manager
Ubuntu Software Manager

Từ danh sách ứng dụng, hãy tra cứu ứng dụng bạn muốn gỡ cài đặt rồi nhấp vào nút Remove.

Danh sách các ứng dụng đã cài đặt
Danh sách các ứng dụng đã cài đặt

Ví dụ này đang xóa phần mềm có tên XCFA khỏi hệ thống của mình bằng cách nhấp vào nút Remove. Khi bạn cố gắng xóa một ứng dụng, loại thông báo xác nhận sau đây sẽ xuất hiện:

Gỡ cài đặt ứng dụng
Gỡ cài đặt ứng dụng

Nhấp vào nút Remove khi bạn chắc chắn muốn xóa ứng dụng đã chọn. Khi bạn làm như vậy, hộp thoại xác thực sau sẽ xuất hiện vì chỉ người dùng được ủy quyền mới có thể xóa ứng dụng khỏi Ubuntu:

Xác nhận đặc quyền của quản trị viên
Xác nhận đặc quyền của quản trị viên

Nhập mật khẩu cho admin hoặc người dùng sudo, sau đó nhấp vào nút Authenticate.

Phần mềm đã chọn sẽ bị xóa khỏi hệ thống của bạn.

Gỡ cài đặt ứng dụng thông qua dòng lệnh

Bạn có thể xóa phần mềm đã cài đặt khỏi hệ thống của mình thông qua các lệnh apt-get removeapt-get purge dưới dạng sudo. Nhưng trước tiên, bạn cần biết chính xác tên gói mà bạn đã cài đặt phần mềm.

Lệnh sau sẽ liệt kê tất cả các gói được cài đặt trên hệ thống của bạn:

$ dpkg --list

Bạn có thể muốn sao chép tên gói chính xác, chọn nó, bấm chuột phải, sau đó sao chép nó từ danh sách dpkg để sử dụng tiếp.

Sử dụng lệnh apt-get remove

Lệnh apt-get remove sẽ xóa phần mềm khỏi hệ thống của bạn nhưng vẫn giữ các file cấu hình cũng như mọi plugin và cài đặt mà bạn có thể đã cài đặt sau này. Điều này giúp giữ nguyên cài đặt khi bạn muốn cài đặt lại phần mềm.

Chạy lệnh sau dưới dạng sudo để gỡ bỏ phần mềm:

$ sudo apt-get remove package-name

Bạn sẽ được hỏi mật khẩu cho sudo và cung cấp thông tin về những gì sẽ bị xóa khỏi hệ thống.

Ví dụ này sẽ xóa gói OpenJDK có tên “openjdk-11-jdk” khỏi hệ thống.

Gỡ cài đặt gói Ubuntu bằng apt
Gỡ cài đặt gói Ubuntu bằng apt

Hệ thống cũng sẽ đưa ra tùy chọn y/n để xác nhận lại quy trình gỡ cài đặt. Khi bạn nhấp vào Y, quá trình sẽ bắt đầu và phần mềm sẽ bị xóa khỏi hệ thống của bạn.

Sử dụng lệnh apt-get purge

Nếu bạn muốn xóa hoàn toàn một ứng dụng khỏi hệ thống của mình, đồng thời xóa mọi cài đặt được cá nhân hóa, tốt nhất bạn nên sử dụng lệnh apt-get purge.

Ví dụ này sẽ xóa gói OpenJDK có tên “openjdk-11-jdk:amd64” khỏi hệ thống.

Chạy lệnh sau dưới dạng sudo để gỡ bỏ phần mềm:

$ sudo apt-get purge package-name

Bạn sẽ được hỏi mật khẩu cho sudo và cung cấp thông tin về những gì sẽ bị xóa khỏi hệ thống.

Xóa hoàn toàn ứng dụng bằng apt-get purge
Xóa hoàn toàn ứng dụng bằng apt-get purge

Hệ thống cũng sẽ đưa ra tùy chọn y/n để xác nhận lại quy trình gỡ cài đặt. Khi bạn nhấp vào Y, quá trình sẽ bắt đầu và phần mềm sẽ bị xóa khỏi hệ thống của bạn.

Thứ Tư, 21/06/2023 09:36
3,47 👨 60.368
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Linux