Cách loại bỏ bảo vệ bằng mật khẩu khỏi PDF trong Ubuntu

Portable Document Format (PDF) là một trong những định dạng file được sử dụng thường xuyên nhất hiện nay. Mặc dù định dạng này cung cấp tính năng bảo vệ bằng mật khẩu nhưng đôi khi bạn có thể muốn tạo một bản sao không bảo mật của file .pdf, chẳng hạn như cho mục đích sử dụng cá nhân, để không phải nhập mật khẩu mỗi lần mở file. Bài viết hôm nay sẽ thảo luận về một số cách để đạt được điều này.

Tạo một file PDF không bảo mật từ dòng lệnh

Phương pháp này yêu cầu phải cài đặt các tiện ích dòng lệnh pdftopsps2pdf trên hệ thống Linux. Nếu đang chạy Ubuntu, những tiện ích này đã có sẵn, bằng không, có thể cài đặt chúng bằng cách chạy lệnh sau:

sudo apt-get install xpdf-utils context

Khi tất cả các yêu cầu đã sẵn sàng, trước tiên hãy thực thi lệnh pdftops (cú pháp bên dưới) để chuyển đổi file PDF được bảo vệ bằng mật khẩu thành file postscript (.ps):

pdftops -upw [password] [complete-path-to-pdf-file] [complete-path-to-ps-file]

Trong mẫu lệnh hiển thị ở trên, tùy chọn -upw được sử dụng để chỉ định mật khẩu người dùng cho file PDF. Thay thế [password], [complete-path-to-pdf-file] và [complete-path-to-ps-file] bằng mật khẩu thực tế sử dụng để mở file .pdf, đường dẫn của file pdf và vị trí để lưu file .ps. Trong trường hợp này, hai file này lần lượt là: “~/Downloads/PDF/secured.pdf”“~/Downloads/PDF/unsecured.ps”.

Khi chạy lệnh này, file postscript (.ps) sẽ được tạo tại vị trí đã chỉ định trong lệnh.

File PDF unsecured.ps
File PDF unsecured.ps

Bước tiếp theo là chuyển đổi file postscript này thành file .pdf, việc này có thể dễ dàng thực hiện được bằng cách sử dụng lệnh ps2pdf. Đây là lệnh được sử dụng trong trường hợp ví dụ:

ps2pdf ~/Downloads/PDF/unsecured.ps ~/Downloads/PDF/unsecured.pdf

và nó tạo ra “unsecured.pdf” trong cùng thư mục.

Bây giờ, khi bạn mở file PDF mới được tạo này, nó sẽ không yêu cầu mật khẩu.

Tạo file PDF không bảo mật bằng Document Viewer

Phương pháp này tập trung vào việc đạt được điều tương tự bằng cách sử dụng Document Viewer, trình xem PDF mặc định trong Ubuntu. Trước tiên, hãy mở file PDF được bảo vệ bằng mật khẩu trong Document Viewer bằng cách nhập mật khẩu:

File PDF được bảo vệ bằng mật khẩu
File PDF được bảo vệ bằng mật khẩu

Sau khi file được mở, hãy chuyển đến File -> Print và đảm bảo tùy chọn “Print to File” trong tab “General” được chọn.

Print to file
Print to file

Sau đó, đảm bảo rằng tùy chọn file chứa tên và vị trí PDF đầu ra mà bạn chọn - có thể thay đổi thông tin này bằng cách nhấp vào nút nơi hiển thị thông tin. Ví dụ đã thay đổi tên file đầu ra từ “secured.pdf” thành “no-password.pdf”.

Bây giờ, chỉ cần nhấp vào nút “Print” và file PDF không bảo mật sẽ được lưu tại vị trí được chỉ định trong tùy chọn File, trong trường hợp này là “~/Documents”.

Hãy thử mở file mới ngay bây giờ và nó sẽ không yêu cầu bạn nhập bất kỳ mật khẩu nào.

Tất nhiên, đây không phải là hai cách duy nhất để tạo file .pdf không bảo mật từ file được bảo vệ bằng mật khẩu, nhưng các phương pháp được thảo luận trong bài viết này sẽ cho bạn ý tưởng về cách đạt được điều tương tự bằng cách sử dụng dòng lệnh cũng như GUI .

Bạn đã bao giờ thử bất kỳ phương pháp nào trong số này (hoặc phương pháp nào khác) để tạo file .pdf không bảo mật chưa? Trải nghiệm của bạn thế nào? Chia sẻ suy nghĩ trong phần bình luận bên dưới nhé!

Chủ Nhật, 26/05/2024 09:26
31 👨 183
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Linux