Cách ẩn danh hệ thống Linux với Whoami

Whoami là bộ công cụ toàn diện có thể ẩn danh phiên Linux đang chạy. Nó đi kèm với các script có thể ẩn địa chỉ IP thực của máy, thay đổi trình phân giải DNS mặc định và bảo mật trình duyệt của bạn. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt Whoami và chạy một số mô-đun của nó để ẩn danh hệ thống Ubuntu của bạn.

Lưu ý: Đừng nhầm lẫn điều này với lệnh whoami hiển thị username của người dùng hiện tại. Ngoài ra, Whoami hoạt động với mọi bản phân phối dựa trên Debian và Arch.

Cài đặt Whoami

Bước đầu tiên để có được bộ công cụ Whoami là cập nhật hệ thống Ubuntu của bạn và tải xuống các dependency của bộ công cụ từ apt:

sudo apt update && sudo apt upgrade
sudo apt install tor curl python3 python3-scapy network-manager git make

Tìm nạp kho lưu trữ Whoami Git từ trang Github của nhà phát triển:

git clone https://github.com/owerdogan/whoami-project.git

Tạo các thư mục mà Whoami Makefile mong đợi trên hệ thống của bạn:

sudo mkdir -p /usr/share/kali-menu/applications

Cài đặt bộ công cụ phần mềm vào hệ thống của bạn bằng cách chạy make:

cd ./whoami-project
sudo make install

Kiểm tra xem bạn đã cài đặt đúng bộ công cụ vào hệ thống của mình chưa bằng cách chạy lệnh sau:

sudo kali-whoami --status

Sử dụng Whomami để ẩn danh hệ thống Ubuntu

Khi Whoami được thiết lập và chạy, giờ đây bạn có thể bắt đầu tăng cường phiên Ubuntu hiện tại của mình. Để thực hiện việc này, hãy chạy bộ công cụ Whoami với flag --start:

sudo kali-whoami --start

Điều này sẽ tạo điểm khôi phục cho máy của bạn cũng như tải tất cả các mô-đun cho Whoami trong phiên terminal hiện tại của bạn.

Terminal hiển thị script Whoami chạy trên Ubuntu.
Terminal hiển thị script Whoami chạy trên Ubuntu.

Thay đổi tên hostname của máy

Một trong những mô-đun tăng cường dễ sử dụng nhất trong Whoami là công cụ “Hostname changer”. Điều này cho phép bạn thay đổi tên hệ thống của mình, điều này có thể hữu ích nếu bạn đang sử dụng mạng WiFi công cộng.

Để bắt đầu, gõ “7” rồi nhấn Enter. Thao tác này sẽ thêm một dấu kiểm mới ở bên cạnh nhãn “Hostname changer”.

Terminal hiển thị mô-đun thay đổi hostname được bật trong Whoami.
Terminal hiển thị mô-đun thay đổi hostname được bật trong Whoami.

Nhấn Enter để xác nhận cài đặt mới, sau đó khởi động lại máy để áp dụng thay đổi.

Xác nhận rằng máy tính của bạn hiện đang sử dụng hostname khác bằng cách mở phiên terminal mới.

Terminal hiển thị hostname tùy chỉnh cho hệ thống Ubuntu.
Terminal hiển thị hostname tùy chỉnh cho hệ thống Ubuntu.

Để vô hiệu hóa hostname đã sửa đổi, hãy chạy flag --stop với script Whoami, sau đó khởi động lại máy của bạn.

sudo kali-whoami --stop
sudo reboot

Thay đổi địa chỉ IP của máy

Ngoài việc thay đổi hostname của hệ thống, bạn cũng có thể sử dụng Whoami để chuyển lưu lượng truy cập cục bộ của mình thông qua Tor transparent proxy. Điều này cung cấp cho bạn một lớp bảo vệ bổ sung bằng cách thay đổi địa chỉ IP mà bạn phát tới trang web đích của mình.

Để thực hiện việc này, hãy tắt tường lửa ufw mặc định cho hệ thống của bạn:

sudo systemctl disable --now ufw.service

Chạy script Whoami với đặc quyền sudo:

sudo kali-whoami --start

Nhập “3”, sau đó nhấn Enter để chuyển đổi mô-đun thay đổi IP của script.

Terminal hiển thị mô-đun thay đổi IP được kích hoạt trong Whoami.
Terminal hiển thị mô-đun thay đổi IP được kích hoạt trong Whoami.

Nhấn Enter lần nữa để bật mô-đun thay đổi IP trên phiên hiện tại của bạn.

Lưu ý: Kích hoạt mô-đun thay đổi địa chỉ IP sẽ vô hiệu hóa kết nối Internet cho các chương trình dòng lệnh.

Kiểm tra xem hệ thống của bạn hiện có đang báo cáo một địa chỉ IP bên ngoài khác hay không bằng cách load trang web kiểm tra địa chỉ IP.

Thay đổi địa chỉ IP cho phiên Ubuntu hiện tại.
Thay đổi địa chỉ IP cho phiên Ubuntu hiện tại.

Để tắt Tor transparent proxy, hãy chạy script Whoami theo sau là flag --stop:

sudo kali-whoami --stop

Thay đổi bộ phân giải DNS trên máy tính

Trình phân giải DNS có thể gây ra rủi ro về quyền riêng tư, đặc biệt nếu bạn đang duyệt trên mạng công cộng nơi bạn không biết ai đang phân giải địa chỉ web cho mình. Điều đó có nghĩa là bộ công cụ Whoami đi kèm với một mô-đun thay đổi trình phân giải DNS trên máy của bạn thành một giải pháp thay thế tôn trọng quyền riêng tư.

Để sử dụng tính năng này, hãy chạy script bộ công cụ với đặc quyền sudo:

sudo kali-whoami --start

“4”, sau đó nhấn Enter.

Terminal hiển thị mô-đun thay đổi DNS được kích hoạt trong Whoami.
Terminal hiển thị mô-đun thay đổi DNS được kích hoạt trong Whoami.

Nhấn Enter lần nữa để áp dụng cài đặt mới cho máy của bạn.

Refresh cache DNS của hệ thống bằng cách chạy lệnh sau:

resolvectl flush-caches

Xác nhận rằng máy của bạn hiện đang sử dụng trình phân giải DNS thay thế của Whoami bằng cách thực hiện truy vấn dig:

dig maketecheasier.com | grep "SERVER:"
Terminal hiển thị sự thay đổi trong máy chủ DNS cho phiên Ubuntu hiện tại.
Terminal hiển thị sự thay đổi trong máy chủ DNS cho phiên Ubuntu hiện tại.

Bảo vệ hệ thống khỏi khởi động lại nguội

Ngoài việc ẩn danh máy của bạn khỏi các cuộc tấn công liên quan đến mạng, script Whoami còn có thể bảo vệ hệ thống của bạn khỏi bất kỳ ai trực tiếp rình mò các file hệ thống của nó.

Để thực hiện việc này, hãy chạy script Whoami với đặc quyền sudo:

sudo kali-whoami --start

“2”, sau đó nhấn Enter.

Terminal hiển thị tính năng Log killer được bật trong Whoami.
Terminal hiển thị tính năng Log killer được bật trong Whoami.

Điều này sẽ yêu cầu script tự động xóa mọi file nhật ký trong hệ thống trước khi tắt máy.

“9”, sau đó nhấn Enter.

Terminal hiển thị mô-đun Anti cold boot được bật trong Whoami.
Terminal hiển thị mô-đun Anti cold boot được bật trong Whoami.

Mô-đun “Anti-Cold Boot” buộc hệ thống xóa sạch dữ liệu bên trong bộ nhớ hoạt động trước khi tắt hệ thống. Điều này sẽ ngăn không cho bất kỳ ai đọc bất kỳ nội dung quan trọng nào từ bộ nhớ máy của bạn khi khởi động.

Nhấn Enter để thực hiện các thay đổi và kích hoạt các mô-đun.

Tăng cường trình duyệt Firefox với Whoami

Mặc dù các trình duyệt web đóng vai trò là cầu nối giữa bạn và Internet nhưng chúng lại là một trong những rủi ro lớn nhất về quyền riêng tư trên máy Linux. Script Whoami giảm thiểu vấn đề này bằng cách cung cấp file “user.js” hướng đến quyền riêng tư, giúp tăng cường đáng kể quá trình cài đặt Firefox ESR cơ bản.

Để thực hiện việc này, hãy đóng Firefox ESR rồi chạy script Whoami với đặc quyền sudo:

sudo kali-whoami --start

“8”, sau đó nhấn Enter.

Terminal hiển thị mô-đun Browser anomyzation được bật trong Whoami.
Terminal hiển thị mô-đun Browser anomyzation được bật trong Whoami.

Nhấn Enter lần nữa để bật mô-đun Browser Hardening trong hệ thống của bạn.

Tạo bản sao lưu của file user.js mặc định trên hệ thống của bạn, sau đó thay thế nó bằng script đến từ Whoami:

sudo cp /etc/firefox-esr/syspref.js /etc/firefox-esr/syspref.js.bak
sudo mv /etc/firefox-esr/whoami.js /etc/firefox-esr/syspref.js

Xác nhận rằng file user.js mới của bạn đang hoạt động bình thường bằng cách mở Firefox và truy cập “about:config”.

Nhấp vào “Accept the Risk and Continue”, sau đó nhập Privacy.firstparty.isolate trên thanh tìm kiếm của trang. Việc thực hiện này sẽ trả về một biến boolean có giá trị là “true”.

Giá trị firstparty.isolate đã sửa đổi trong Firefox ESR.
Giá trị firstparty.isolate đã sửa đổi trong Firefox ESR.

Học cách ẩn danh hệ thống Ubuntu bằng Whoami chỉ là bước đầu tiên để bảo vệ quyền riêng tư kỹ thuật số của bạn. Hãy khám phá thế giới tuyệt vời của các bản phân phối hướng đến bảo mật bằng cách cài đặt một số hệ thống Linux-libre tốt nhất hiện nay!

Thứ Ba, 27/02/2024 10:16
51 👨 236
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Linux