Cách xem kích thước (độ phân giải) của hình ảnh trên iPhone

Mọi hình ảnh kỹ thuật số lưu trữ trên iPhone của bạn đều sở hữu độ phân giải nhất định, được xác định bằng số pixel trong ảnh. Hiểu theo cách đơn giản, hình ảnh càng có nhiều pixel thì sẽ lưu trữ càng nhiều chi tiết, hay nói nôm na là độ phân giải cao.

Nếu bạn đang chạy iOS 15 trở lên, đây là cách xem kích thước (độ phân giải) của hình ảnh (theo pixel) trong ứng dụng Photos trên iPhone của bạn.

Xem kích thước hình ảnh trên iPhone

Trước tiên, hãy mở ứng dụng Ảnh (Photos) trên iPhone của bạn. Tìm album chứa hình ảnh mà bạn muốn kiểm tra siêu dữ liệu. Trong chế độ xem hình thu nhỏ, hãy nhấn vào ảnh bạn muốn tìm độ phân giải.

Nhấn vào ảnh bạn muốn tìm độ phân giải

Trong chế độ xem chi tiết của ảnh, hãy nhấn vào nút “Info" (Thông tin) nằm trên thanh công cụ ở cuối màn hình của bạn (nó trông giống như chữ “i” viết thường trong một vòng tròn).

Nhấn vào nút “Info"

Sau khi nhấn vào nút Info, bạn sẽ thấy một hộp văn bản nhỏ xuất hiện ở phía dưới màn hình bao gồm siêu dữ liệu của hình ảnh. Bạn có thể thấy độ phân giải hình ảnh và kích thước hình ảnh ở dòng thứ hai, chẳng hạn như “12 MP” và “4032 x 3024” như ở ví dụ dưới đây.

Độ phân giải hình ảnh

Trong trường hợp này, “12 MP” có nghĩa là 12 megapixel, số điểm ảnh gần đúng của bức hình, và “4032 x 3024” có nghĩa là hình ảnh có chiều rộng 4032 pixel x chiều cao 3024 pixel.

Để đóng hộp thông tin siêu dữ liệu của hình ảnh, hãy nhấn lại vào nút Info. Có thể lặp lại điều này với bất kỳ hình ảnh nào khác trong thư viện Ảnh mà bạn muốn tìm độ phân giải cũng như kích thước pixel cụ thể.

Hy vọng thủ thuật nhỏ này hữu ích với bạn!

Thứ Sáu, 22/07/2022 00:59
51 👨 2.840
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Thủ thuật ứng dụng