Cách thay đổi ngôn ngữ ứng dụng trên iPhone, iPad

iOS 13 của Apple biến iPhone và iPad thành thiết bị đa ngôn ngữ. Giờ đây, bạn có thể thay đổi ngôn ngữ của ứng dụng riêng lẻ mà không cần thay đổi ngôn ngữ hệ thống chính. Mỗi ứng dụng có thể cài đặt ngôn ngữ riêng.

Cách thay đổi ngôn ngữ ứng dụng trên iPhone, iPad

Đầu tiên, bạn cần đảm bảo iPhone hoặc iPad có nhiều ngôn ngữ được cài đặt. Để làm điều đó, truy cập Settings > General > Language & Region. Chạm vào Other Languages và thêm ngôn ngữ bạn muốn sử dụng.

Ở đây, bạn cũng có thể thiết lập ngôn ngữ hệ thống cho iPhone hoặc iPad. Nhưng bạn không phải chuyển ngôn ngữ mới, chỉ thêm nó vào danh sách.

Chạm vào Other Languages

Tiếp theo, truy cập vào màn hình chính Settings, cuộn xuống cho đến khi nhìn thấy danh sách ứng dụng được cài đặt sắp xếp theo bảng chữ cái. Chạm vào ứng dụng muốn thay đổi cài đặt ngôn ngữ.

Màn hình chính Settings

Bạn sẽ thấy tùy chọn Language trong Preferred Language. Chạm vào nó và chọn ngôn ngữ bạn muốn sử dụng cho ứng dụng đó.

Lặp lại quá trình đó để thay đổi ngôn ngữ riêng cho các ứng dụng khác.

Không phải tất cả các ứng dụng đều cung cấp đa ngôn ngữ. Nếu ứng dụng không có thêm ngôn ngữ, bạn sẽ không thấy tùy chọn Language ở màn hình cài đặt của nó.

Tùy chọn Language

Nếu không thấy tùy chọn Language trên màn hình cài đặt của tất cả các ứng dụng, có nghĩa là bạn không cài đặt nhiều ngôn ngữ trên thiết bị.

Truy cập Settings > General > Language & Region và đảm bảo cài đặt nhiều hơn một ngôn ngữ. Nếu không, tùy chọn Language không xuất hiện.

Thêm ngôn ngữ

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Thứ Năm, 26/09/2019 08:02
4,25 👨 12.406
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Thủ thuật ứng dụng