Word 2019 (Phần 20): Text box

Text box có thể hữu ích khi cần thu hút sự chú ý đến một phần văn bản cụ thể. Chúng cũng có thể hữu ích khi bạn cần di chuyển văn bản trong tài liệu của mình. Word cho phép bạn định dạng text box và văn bản bên trong chúng bằng nhiều kiểu dáng và hiệu ứng khác nhau.

Cách chèn một text box

1. Chọn tab Insert, sau đó bấm vào lệnh Text Box trong nhóm Text.

Bấm vào lệnh Text Box
Bấm vào lệnh Text Box

2. Một menu drop-down sẽ xuất hiện. Chọn Draw Text Box.

Chọn Draw Text Box
Chọn Draw Text Box

3. Bấm và kéo ở bất kỳ đâu trên tài liệu để tạo text box.

 Bấm và kéo ở bất kỳ đâu trên tài liệu
Bấm và kéo ở bất kỳ đâu trên tài liệu

4. Điểm chèn sẽ xuất hiện bên trong text box. Bây giờ, bạn có thể gõ để tạo văn bản bên trong text box.

Gõ văn bản bên trong text box
Gõ văn bản bên trong text box

5. Nếu muốn, bạn có thể chọn văn bản, sau đó thay đổi phông chữ, màu sắc và kích thước bằng cách sử dụng các lệnh trên tab FormatHome. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng các lệnh định dạng này, hãy xem lại Phần 5: Định dạng văn bản.

Định dạng văn bản
Định dạng văn bản

6. Bấm vào bất kỳ đâu bên ngoài text box để quay lại tài liệu.

Bạn cũng có thể chọn một trong các text box dựng sẵn có màu, phông chữ, vị trí và kích thước được xác định trước. Nếu bạn chọn tùy chọn này, text box sẽ tự động xuất hiện và bạn sẽ không cần phải vẽ nó.

Chọn một trong các text box dựng sẵn
Chọn một trong các text box dựng sẵn

Cách di chuyển text box

1. Bấm vào text box bạn muốn di chuyển.

2. Di chuột qua một trong các cạnh của text box. Con chuột sẽ thay đổi thành hình chữ thập với các mũi tên.

3. Nhấp và kéo text box đến vị trí mong muốn.

Di chuyển text box
Di chuyển text box

Cách thay đổi kích thước text box

1. Bấm vào text box bạn muốn thay đổi kích thước.

2. Nhấp và kéo bất kỳ handle điều chỉnh kích thước nào trên các góc hoặc cạnh của text box cho đến khi nó có kích thước mong muốn.

Thay đổi kích thước text box
Thay đổi kích thước text box

Sửa đổi Text box

Word cung cấp một số tùy chọn để thay đổi cách các text box xuất hiện trong tài liệu. Bạn có thể thay đổi hình dạng, kiểu và màu sắc của các text box hoặc thêm nhiều hiệu ứng khác nhau.

Cách thay đổi kiểu hình dạng

Chọn kiểu hình dạng cho phép bạn áp dụng các màu và hiệu ứng preset để nhanh chóng thay đổi giao diện của text box.

1. Chọn text box bạn muốn thay đổi.

2. Trên tab Format, bấm vào mũi tên drop-down More trong nhóm Shape Styles.

Bấm vào mũi tên drop-down More
Bấm vào mũi tên drop-down More

3. Một menu drop-down các kiểu sẽ xuất hiện. Chọn kiểu bạn muốn sử dụng.

Menu kiểu hình dạng
Menu kiểu hình dạng

4. Text box sẽ xuất hiện theo kiểu đã chọn.

Text box sẽ xuất hiện theo kiểu đã chọn
Text box sẽ xuất hiện theo kiểu đã chọn

Nếu muốn có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với định dạng text box, bạn có thể sử dụng bất kỳ tùy chọn định dạng hình dạng nào như Shape FillShape Outline. Để tìm hiểu thêm, hãy xem lại Phần 19: Hình dạng.

Cách thay đổi hình dạng text box

Thay đổi hình dạng của text box có thể là một tùy chọn hữu ích để tạo giao diện thú vị trong tài liệu của bạn.

1. Chọn text box bạn muốn thay đổi. Tab Format sẽ xuất hiện.

2. Từ tab Format, nhấp vào lệnh Edit Shape.

Nhấp vào lệnh Edit Shape
Nhấp vào lệnh Edit Shape

3. Di chuột qua Change Shape, sau đó chọn hình dạng mong muốn từ menu xuất hiện.

Chọn hình dạng mong muốn từ menu
Chọn hình dạng mong muốn từ menu

4. Text box sẽ được định dạng lại theo hình bạn chọn.

Text box sẽ được định dạng
Text box sẽ được định dạng
Thứ Ba, 08/02/2022 10:53
4,915 👨 623
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Microsoft Word