WAN IP khác gì so với LAN IP?

Một ngày nọ, khi bạn tìm hiểu vào các tùy chọn kết nối mạng của máy tính hoặc kết nối với router mới, bạn có thể đột nhiên nhận ra một chút thông tin thú vị.

Có hai địa chỉ IP khác nhau liên quan đến việc bạn đang trực tuyến và kết nối với thế giới.

Điều gì đang xảy ra ở đây?

Có hai địa chỉ IP cần thiết để làm bất cứ điều gì trên Internet:

  • Một là địa chỉ IP public và một là địa chỉ IP private.
  • Một là địa chỉ ở bên ngoài và một là địa chỉ nội bộ.
  • Một là địa chỉ IP Internet và một là địa chỉ IP của máy tính
  • Một địa chỉ cả thế giới có thể nhìn thấy, một địa chỉ chỉ mình bạn thấy.
  • Một là LAN IP và một là WAN IP.
LAN IP (địa chỉ IP mạng LAN)
LAN IP (địa chỉ IP mạng LAN)

WAN IP và LAN IP có vai trò gì?

Hai địa chỉ này song hành cùng nhau. Cả hai địa chỉ IP này đều cần thiết, để khi bạn truy cập một trang web, Internet sẽ biết gửi thông tin bạn yêu cầu trở lại máy tính của bạn chứ không phải của người khác (thậm chí không phải ai khác trong nhà bạn, sử dụng cùng một mạng).

  • Router gán cho máy tính một địa chỉ IP nội bộ mà bạn kết nối không dây hoặc trực tiếp.
  • Router của bạn "yêu cầu" và nhận địa chỉ IP bên ngoài từ nhà cung cấp dịch vụ Internet. Địa chỉ IP bên ngoài này giúp nhận dạng máy tính với Internet.
  • Nếu có hai máy tính được kết nối với router gia đình, mỗi máy tính sẽ hiển thị cùng một địa chỉ IP public, nhưng mỗi máy tính sẽ có địa chỉ IP nội bộ riêng. Đó là lý do tại sao bạn nhận được email của mình chứ không phải ai khác, vì router biết ai đã đưa ra yêu cầu và ai cần nhận được câu trả lời.
WAN IP (Địa chỉ IP mạng WAN)
WAN IP (Địa chỉ IP mạng WAN)

Không có cách nào để tìm địa chỉ IP nội bộ trên Internet. Bạn phải nhìn vào hệ thống mạng riêng của máy tính để biết được điều này. Tham khảo bài viết: Hướng dẫn cách xác định địa chỉ IP trên máy tính để biết thêm chi tiết.

Thứ Hai, 22/06/2020 11:08
52 👨 6.430
0 Bình luận
Sắp xếp theo