Trắc nghiệm Tin học 10 bài số 8

Chương trình Tin học 10 tập trung vào những kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Tin học như hệ điều hành, ứng dụng trên máy tính hay đi sâu thêm vào trình soạn thảo Word với những thao tác chỉnh sửa cơ bản nhất để học sinh làm quen, có thể tự tạo và chỉnh định dạng được của tài liệu hoàn chỉnh. Và bài tập trắc nghiệm cuối cùng trong chuỗi bài tập trắc nghiệm Tin học 10 này sẽ giúp các bạn học sinh có thêm kiến thức về Internet và những dịch vụ cơ bản của Internet.

 • Câu 1. Các máy tính trong mạng Internet giao tiếp với nhau bằng cách nào?
  • A. Do cùng sử dụng bộ giao thức TCP/IP
  • B. Do sử dụng chung một loại ngôn ngữ là tiếng Anh
  • C. Do có trình biên dịch ngôn ngữ giữa các máy tính
  • D. Do dùng chung một loại ngôn ngữ gọi là ngôn ngữ siêu văn bản
 • Câu 2. Phát biểu nào sai trong những phát biểu sau:
  • A. Ai cũng có thể là chủ sở hữu của Internet
  • B. Internet là mạng máy tính khổng lồ, kết nối hàng triệu máy tính, mạng máy tính trên khắp thế giới và sử dụng bộ giao thức truyền thông TCP/IP
  • C. Mỗi máy tính trong Internet đều có chung địa chỉ IP
  • D. Internet là mạng có hàng triệu máy chủ
 • Câu 3. Phát biểu nào chính xác nhất về mạng Internet?
  • A. Là mạng lớn nhất trên thế giới
  • B. Là mạng máy tính toàn cầu sử dụng bộ giao thức truyền thông TCP/IP
  • C. Là mạng cung cấp khối lượng thông tin lớn nhất
  • D. Là mạng có hàng triệu máy chủ
 • Câu 4. Có thể kết nối Internet bằng các cách nào?
  • A. Sử dụng đường truyền ADSL hoặc công nghệ không dây Wi-Fi hoặc qua truyền hình cáp
  • B. Sử dụng đường truyền riêng (Leased line)
  • C. Sử dụng modem qua đường điện thoại
  • C. Sử dụng modem qua đường điện thoại
 • Câu 5. TCP/IP là viết tắt của
  • A. Technology Central Processing / Intel Pentium
  • B. Technology Central Processing/ Internet Protocol
  • C. Transmisson Control Protocol/Internet Protocol
  • D. Transmisson Control Protocol/Intel Penturm
 • Câu 6. Chủ sở hữu mạng toàn cầu Internet là hãng nào?
  • A. Hãng Microsoft
  • B. Hãng IBM
  • C. Không có ai là chủ sở hữu của mạng toàn cầu Internet
  • D. Tất cả các ý trên đều sai
 • Câu 7. Thông tin nào sau đây liên quan tới Internet?
  • A. Mạng máy tính lớn nhất toàn cầu
  • B. Sử dụng bộ giao thức TCP/IP
  • C. Cung cấp một lượng thông tin khổng lồ
  • D. Tất cả ý trên đều đúng
 • Câu 8. Nội dung của một gói tin bao gồm:
  • A. Địa chỉ người nhận, địa chỉ người gửi, tên người giao dịch ngày giờ gửi...
  • B. Địa chỉ người nhận, địa chỉ người gửi
  • C. Địa chỉ người nhận, địa chỉ người gửi, dữ liệu, độ dài, thông tin kiểm soát lỗi và các thông tin phục vụ khác
  • D. Không đáp án nào đúng
 • Câu 9. Mạng Internet thuộc loại mạng nào dưới đây?
  • A. Mạng diện rộng
  • B. Mạng khu vực
  • C. Mạng toàn cầu
  • D. Mạng miễn phí
 • Câu 10. Ứng dụng của Internet là
  • A. Học qua mạng
  • B. Trao đổi thông tin qua thư điện tử
  • C. Mua bán qua mạng
  • D. Tất cả đều đúng
 • Câu 11. WWW là từ viết tắt của từ nào:
  • A. world wide web
  • B. wide world web
  • C. wesite world web
  • D. wide with world
 • Câu 12. Web động là các trang Web:
  • A. Mở ra khả năng tương tác giữa người dùng và máy chủ
  • B. Có thể có nhiều video, ảnh động...
  • C. Có nhiều trang liên kết đến trang chủ Home pase
  • D. Một ý kiến khác
 • Câu 13. Thế nào là ngôn ngữ siêu văn bản?
  • A. Là một ngôn ngữ siêu lập trình do Microsoft viết ra
  • B. Là ngôn ngữ dùng giao tiếp giữa các máy tính trong mạng
  • C. Là văn bản tích hợp văn bản, hình ảnh, âm thanh, video...
  • D. Tất cả các đáp án trên
 • Câu 14. Phải biểu nào sau đây là sai:
  • A. Mỗi máy chỉ cần cài đặt một phần mềm chống virus là có thể tìm và diệt tất cả các loại virus
  • B. Không có phần mềm diệt virus nào có thể tìm và diệt tất cả các loại virus
  • C. Những người đưa virus lên mạng nhằm mục đích phá hoại là vi phạm pháp luật
  • D. Hiện nay có nhiều phần mềm diệt virus miễn phí người dùng có thể download sử dụng nó
 • Câu 15. Chọn một câu đúng:
  • A. Chỉ có người gửi thư mới có quyền truy nhập tệp đính kèm trong thư đã gửi đi.
  • B. Khi chưa có thư phản hồi ta khẳng định người nhận chưa nhận được thư
  • C. Trong thư điện tử có đính kèm tệp, người gửi có thể nêu giải thích ngắn gọn về một số đặc điểm của tệp
  • D. Trong hộp thư (Inbox) không thể có thư của người không quen
 • Câu 16. Giao thức truyền tin siêu văn bản viết tắt là:
  • A. HTML
  • B. WWW
  • C. HTTP
  • D. TCP/IP
 • Câu 17. Trình duyệt Web là:
  • A. Chương trình giúp người dùng giao tiếp với hệ thống WWW, để truy cập đến các trang Web
  • B. Là chương trình duyệt và loại bỏ các Web có nội dung xấu
  • C. Là một thư mục của hệ điều hành Windows
  • D. Tất cả các đáp án trên
 • Câu 18. Những nội dung nào dưới đây là quan trọng mà em cần phải biết khi sử dụng Internet:
  • A. Nguyên tắc bảo mật khi trao đổi thông tin trên Internet
  • B. Các luật bảo quyền liên quan đến sử dụng Internet
  • C. Nguy cơ lây nhiễm virus rất cao
  • D. Tất cả đều đúng
 • Câu 19. Web tĩnh là các trang Web:
  • A. Chỉ có một trang duy nhất
  • B. Có nội dung không thay đổi
  • C. Không có video hay ảnh động
  • D. Một ý kiến khác
 • Câu 20. Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản HTML là viết tắt của?
  • A. Hyper Text Markup Language
  • B. Hyper Text Memory Line
  • C. Hyper Transfer Markup Language
  • D. Một đáp án khác
Thứ Tư, 20/01/2021 21:29
3,417 👨 24.636
0 Bình luận
Sắp xếp theo