Trắc nghiệm Tin học 10 bài 6

Các bài tập trắc nghiệm Tin học trước đó đã ôn luyện cho các em học sinh lớp 10 những kiến thức, lý thuyết về môn Tin học cơ bản. Và trong bài trắc nghiệm số 6 này, các em học sinh sẽ làm quen với trình soạn thảo Word và một số thao tác định dạng nội dung cơ bản. Đây đều là những kiến thức cần thiết để các em học sinh có thể soạn thảo được một văn bản hoàn chỉnh và những kỹ năng để định dạng tài liệu theo quy định.

 • Câu 1. Các lệnh định dạng văn bản được chia thành các loại sau:
  • A. Định dạng kí tự
  • B. Định dạng đoạn văn bản
  • C. Định dạng trang
  • D. Cả A, B và C
 • Câu 2. Phát biểu nào đúng khi nói đến các cách để xác định đoạn văn bản cần định dạng
  • A. Đặt con trỏ vào trong đoạn văn bản.
  • B. Đánh dấu một phần đoạn văn bản.
  • C. Đánh dấu toàn bộ đoạn văn bản.
  • D. Hoặc A hoặc B hoặc C.
 • Câu 3. Để định dạng chữ đậm cho một nhóm kí tự đã chọn. Ta cần dùng tổ hợp phím nào dưới đây?
  • A. Ctrl + I
  • B. Ctrl + L
  • C. Ctrl + E
  • D. Ctrl + B
 • Câu 4. Để định dạng trang, ta cần thực hiện lệnh:
  • A. File→ Page Setup…
  • B. Edit → Page Setup…
  • C. File → Print Setup…
  • D. Format → Page Setup…
 • Câu 5. Nút lệnh .VnTime trên thanh công cụ định dạng dùng để?
  • A. Chọn cỡ chữ
  • B. Chọn màu chữ
  • C. Chọn kiểu gạch dưới
  • D. Chọn Font (phông chữ)
 • Câu 6. Một số thuộc tính định dạng kí tự cơ bản gồm có:
  • A. Phông (Font) chữ
  • B. Kiểu chữ (Type)
  • C. Cỡ chữ và màu sắc
  • D. Cả ba ý trên đều đúng
 • Câu 7. Chọn đáp án đúng cho định dạng sau:
  Để định dạng cụm từ “Việt Nam” thành “Việt Nam”, sau khi chọn cụm từ đó ta cần dùng tổ hợp phím nào dưới đây?
  • A. Ctrl+U
  • B. Ctrl+I
  • C. Ctrl+E
  • D. Ctrl+B
 • Câu 8. Nút lệnh Center trên thanh công cụ dùng để:
  • A. Căn lề giữa cho đoạn văn bản
  • B. Căn lề trái cho đoạn văn bản
  • C. Căn đều hai bên cho đoạn văn bản
  • D. Căn lề phải cho đoạn văn bản
 • Câu 9. Để gạch dưới một từ hay cụm từ, sau khi chọn cụm từ đó, ta thực hiện:
  • A. Nháy vào nút lệnh trên thanh công cụ
  • B. Nhấn tổ hợp phím Ctrl+I
  • C. Nhấn tổ hợp phím Ctrl+B
  • D. Nháy vào nút lệnh trên thanh công cụ
 • Câu 10. Để thay đổi cỡ chữ của một nhóm kí tự đã chọn. Ta thực hiện lệnh Format → Font … và chọn cỡ chữ trong ô:
  • A. Font Style
  • B. Font
  • C. Size
  • D. Small caps
 • Câu 11. Để định dạng văn bản dạng liệt kê các ký hiệu hoặc liệt kê dạng số thứ tự, ta thực hiện như thế nào:
  • A. Dùng lệnh Format→ font...
  • B. Dùng lệnh Format → Bullet and Numbering...
  • C. Dùng lệnh Insert → Symbol..
  • D. Cả 3 đều sai.
 • Câu 12. Để đánh dấu ngắt trang trong Word ta dùng lệnh nào ?
  • A. Insert →Page Break
  • B. Insert →Symbol...
  • C. Insert →Picture...
  • D. Không có đáp án đúng.
 • Câu 13. Khi ngắt trang thì trang bị ngắt sẽ được bắt đầu từ đâu ?
  • A. Từ vị trí con trỏ văn bản trở về trước.
  • B. Từ vị trí con trỏ văn bản trở về sau.
  • C. Từ dòng cuối cùng của trang trước.
  • D. Tất cả đều sai
 • Câu 14. Để xem văn bản trước khi in ta dùng lệnh nào ?
  • A. Lệnh Format→Page Number
  • B. Lệnh Format→font
  • C. Lệnh Format→Page Setup
  • D. Lệnh File → Print Preview
 • Câu 15. Để in văn bản ra máy in ta dùng lệnh nào ?
  • A. Lệnh File→Print...
  • B. Bấm Ctrl+P
  • C. Bấm vào biểu tượng máy in trên thanh công cụ.
  • D. Cả 3 cách trên
 • Câu 16. Để đánh số trang trong Word ta dùng lệnh:
  • A. Lệnh Insert→Page Numbers...
  • B. Lệnh Format→Page Number...
  • C. Lệnh Insert →Bullet and Numbering..
  • D. Không có đáp án
 • Câu 17. Để đánh số thứ tự các đoạn văn bản, ta chọn các đoạn văn bản đó rồi thực hiện:
  • A. Nháy chuột vào nút lệnh Numbering trên thanh công cụ định dạng.
  • B. Lệnh Edit → Bullets and Numbering…
  • C. Lệnh Format → Bullets and Numbering…
  • D. Cả A và C đều đúng
 • Câu 18. Chọn đáp án sai, để in văn bản, thực hiện:
  • A. File → Print
  • B. Nháy chuột vào biểu tượng Print trên thanh công cụ
  • C. Ctrl + P
  • D. File → Print Preview…
 • Câu 19. Để xóa số trang, ta dùng lệnh:
  • A. Insert / Header and Footer.
  • B. Format / Header and Footer.
  • C. View/ Header and Footer.
  • D. Cả 3 cách đều sai
Thứ Hai, 18/01/2021 22:02
2,812 👨 19.196
0 Bình luận
Sắp xếp theo