Trắc nghiệm Tin học 10 bài 3

Bài trắc nghiệm Tin học lớp 10 này sẽ giúp các bạn học sinh ôn luyện, luyện tập các kiến thức về phần mềm máy tính, những ứng dụng về tin học và tin học, xã hội. Các kiến thức sẽ giúp học sinh nắm bắt nhanh hơn nội dung học tập, giúp học sinh kiểm tra lại các kiến thức mà mình đã học.

 • Câu 1. Hệ điều hành là:
  • A. Phần mềm hệ thống
  • B. Phần mềm công cụ
  • C. Phần mềm ứng dụng
  • D. Phần mềm tiện ích
 • Câu 2. Có mấy loại phần mềm máy tính:
  • A. 2
  • B. 1
  • C. 4
  • D. 3
 • Câu 3. Phần mềm tiện ích:
  • A. Giúp làm việc với máy tính thuận lợi hơn
  • B. Tạo môi trường làm việc cho các phần mềm khác
  • C. Giải quyết những công việc thường gặp
  • D. Hỗ trợ việc làm ra các sản phẩm phần mềm khác
 • Câu 4. Không thể thực hiện một... mà không cần... Trong dấu 3 chấm (...) tương ứng là:
  • A. Phần mềm tiện ích, phần mềm công cụ
  • B. Phần mềm ứng dụng, hệ điều hành
  • C. Phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng
  • D. Hệ điều hành, phần mềm tiện ích
 • Câu 5. Phần mềm soạn thảo văn bản (Microsoft Word) là:
  • A. Phần mềm hệ thống
  • B. Phần mềm công cụ
  • C. Phần mềm tiện ích
  • D. Phần mềm ứng dụng
 • Câu 6. Có mấy loại phần mềm ứng dụng:
  • A. 3
  • B. 1
  • C. 2
  • D. 4
 • Câu 7. Phần mềm diệt virus là:
  • A. Phần mềm hệ thống
  • B. Phần mềm công cụ
  • C. Phần mềm ứng dụng
  • D. Phần mềm tiện ích
 • Câu 8. Chương trình có thể dùng để giải bài toán với nhiều bộ Input khác nhau là:
  • A. Phần mềm máy tính
  • B. Sơ đồ khối
  • C. Thuật toán
  • D. Ngôn ngữ lập trình
 • Câu 9. Phần mềm công cụ:
  • A. Tạo môi trường làm việc cho các phần mềm khác
  • B. Hỗ trợ việc làm ra các sản phẩm phần mềm khác
  • C. Giúp làm việc với máy tính thuận lợi hơn
  • D. Giải quyết những công việc thường gặp
 • Câu 10. Trong các phần mềm máy tính sau đây, phần mềm nào là phần mềm quan trọng nhất:
  • A. Phần mềm hệ thống
  • B. Phần mềm ứng dụng
  • C. Phần mềm tiện ích
  • D. Phần mềm công cụ
 • Câu 11: Để phát triển Tin học cần có:
  • A. Một xã hội có tổ chức trên cơ sở pháp lí chặt chẽ
  • B. Một đội ngũ lao động có trí tuệ
  • C. Câu A sai và câu B đúng
  • D. Cả hai câu A, B đều đúng
 • Câu 12. Phát biểu nào sau đây là chính xác nhất khi nói về lĩnh vực Tin học?
  • A. Tin học là môn học nghiên cứu và phát triển máy tính điện tử
  • B. Tin học có ứng dụng trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người
  • C. Tin học có mục tiêu là phát triển máy tính điện tử
  • D. Tin học là môn học sử dụng máy tính điện tử
 • Câu 13. Máy tính trở thành công cụ lao động không thể thiếu được trong xã hội hiện đại vì:
  • A. Máy tính cho ta khả năng lưu trữ và xử lí thông tin
  • B. Máy tính giúp con người giải tất cả các bài toán khó
  • C. Máy tính giúp con người giải tất cả các bài toán khó
  • D. Máy tính là công cụ soạn thảo văn bản và cho ta truy cập vào mạng Internet để tìm kiếm thông tin.
 • Câu 14. Chọn đáp án đúng khi nói về thuật ngữ Tin học:
  • A. Ngành khoa học về xử lí thông tin tự động dựa trên máy tính điện tử
  • B. Áp dụng máy tính trong các hoạt động xử lí thông tin
  • C. Máy tính và các công việc liên quan đến máy tính điện tử
  • D. Lập chương trình cho máy tính
 • Câu 15. Những hành vi nào vi phạm pháp luật trong sử dụng Tin học:
  • A. Tung những hình ảnh, phim đồi trụy lên mạng
  • B. Xâm phạm thông tin cá nhân hoặc của tập thể nào đó. Sao chép bản quyền không hợp pháp
  • C. Lây lan virus qua mạng
  • D. Cả 3 đáp án trên
 • Câu 16. Quốc hội đã ban hành một số điều luật chống tội phạm tin học trong bộ luật hình sự vào ngày tháng năm nào:
  • A. 12/12/2005
  • B. 13/01/2000
  • C. 12/2005
  • D. 31/01/2005
 • Câu 17. Lĩnh vực tin học nghiên cứu về vấn đề gì?
  • A. Nghiên cứu cấu trúc, tính chất chung của thông tin, phương pháp thu thập, xử lí và truyền thông tin
  • B. Nghiên cứu cấu trúc, tính chất của thông tin
  • C. Nghiên cứu tất cả những gì liên quan tới máy tính điện tử
  • D. Nghiên cứu các phương pháp thu nhập, xử lí truyền thông thông tin
 • Câu 18. Những khó khăn gì khi Tin học phát triển:
  • A. Mất nhiều thời gian để học hỏi tìm hiểu
  • B. Kinh tế khác nhau nên việc áp dụng tin học còn hạn chế
  • C. Lợi dụng Internet để thực hiện những hành vi xấu
  • D. Cả 3 đáp án trên
 • Câu 19. Những hành vi nào thiếu văn hóa của học sinh khi thực hành tin học:
  • A. Chưa được phép của giáo viên khi thực hành
  • B. Chơi game trong giờ thực hành
  • C. Cả hai câu trên đều đúng
  • D. Câu A đúng, B sai
 • Câu 20. Những hoạt động nào được gọi là xã hội hóa:
  • A. Bán hàng qua mạng
  • B. Học trực tuyến
  • C. Xem truyền hình trực tuyến, nói chuyện điện thoại qua mạng
  • D. Cả 3 đáp án trên
 • Câu 21. Việc phóng các vệ tinh nhân tạo hay bay lên vũ trụ là ứng dụng của Tin học trong:
  • A. Giải trí
  • B. Hỗ trợ việc quản lý
  • C. Giáo dục
  • D. Tự động hóa và điều khiển
 • Câu 22. Việc chế tạo rô bốt được chế tạo nhằm hỗ trợ con người trong nhiều lĩnh vực sản xuất và nghiên cứu khoa học là ứng dụng của Tin học trong….
  • A. Văn phòng
  • B. Trí tuệ nhân tạo
  • C. Giải trí
  • D. Giải các bài toán khoa học kỹ thuật
 • Câu 23. Học qua mạng Internet, học bằng giáo án điện tử là ứng dụng của Tin học trong:
  • A. Giải trí
  • B. Giáo dục
  • C. Trí tuệ nhân tạo
  • D. Truyền thông
 • Câu 24. Việc thiết kế ôtô hay dự báo thời tiết là ứng dụng của Tin học trong:
  • A. Trí tuệ nhân tạo
  • B. Giải các bài toán khoa học kỹ thuật
  • C. Văn phòng
  • D. Giải trí
 • Câu 25. Phần mềm trò chơi, xem phim, nghe nhạc,... là ứng dụng của Tin học trong:
  • A. Giải trí
  • B. Tự động hóa và điều khiển
  • C. Văn phòng
  • D. Hỗ trợ việc quản lý
 • Câu 26. Máy tính là một công cụ dùng để:
  • A. Xử lý thông tin
  • B. Chơi trò chơi
  • C. Học tập
  • D. Cả A, B, C đều đúng
 • Câu 27. E-commerce, E-learning, E-government,... là ứng dụng của Tin học trong:
  • A. Truyền thông
  • B. Tự động hóa
  • C. Văn phòng
  • D. Giải trí
 • Câu 28. Các việc nào dưới đây cần phê phán?
  • A. Tham gia một lớp học trên mạng về ngoại ngữ
  • B. Đặt mật khẩu cho máy tính của mình
  • C. Tự ý thay đổi cấu hình máy tính không được sự cho phép của người phụ trách phòng máy.
  • D. Cả A, C và D đều cần phê phán
 • Câu 29. Việc nào dưới đây được khuyến khích thực hiện:
  • A. Tham gia một lớp học trên mạng về ngoại ngữ
  • B. Tự ý đặt mật khẩu trên máy tính dùng chung
  • C. Quá ham mê các trò chơi điện tử
  • D. Cố ý làm nhiễm virus vào máy tính của trường
 • Câu 30. Một vài ứng dụng chính của Tin học là:
  • A. Trí tuệ nhân tạo
  • B. Tự động hóa và điều khiển
  • C. Giải trí
  • D. Cả ba câu A, B, C đều đúng
Thứ Hai, 28/06/2021 09:49
52 👨 3.772
0 Bình luận
Sắp xếp theo