Tìm hiểu về APIPA

Automatic Private IP Addressing (APIPA) là một tiêu chuẩn DHCP, bảo vệ hệ thống máy tính khỏi sự cố bằng cách tạo một cơ chế dự phòng cho các mạng Internet Protocol version 4 (IPv4) được Microsoft Windows hỗ trợ. Với APIPA, các máy khách DHCP có thể nhận địa chỉ IP ngay cả khi máy chủ DHCP không hoạt động. APIPA tồn tại trong tất cả các phiên bản Windows hiện đại, bao gồm cả Windows 10.

Cách thức hoạt động của APIPA

Các mạng được thiết lập để gán địa chỉ động dựa vào máy chủ DHCP để quản lý nhóm địa chỉ IP cục bộ có sẵn. Khi một thiết bị khách Windows cố gắng tham gia mạng cục bộ, nó sẽ liên lạc với máy chủ DHCP để yêu cầu địa chỉ IP của nó. Nếu máy chủ DHCP ngừng hoạt động, dẫn đến mạng sẽ bị trục trặc, yêu cầu không thể thực hiện hoặc một số sự cố xảy ra trên thiết bị Windows.

APIPA là gì?

Khi quá trình DHCP không thành công, Windows sẽ tự động gán một địa chỉ IP từ phạm vi riêng (IP private), từ 169.254.0.1 đến 169.254.255.254. Sử dụng Address Resolution Protocol (ARP), các thiết bị khách xác minh rằng địa chỉ APIPA đã chọn là duy nhất trên mạng trước khi sử dụng nó. Sau đó, thiết bị khách kiểm tra lại với máy chủ DHCP theo chu kỳ cố định, thường cứ sau 5 phút một lần, và tự động cập nhật địa chỉ của chúng khi máy chủ DHCP yêu cầu dịch vụ.

Ví dụ, khi bạn khởi động máy tính chạy Windows Vista, nó chỉ đợi máy chủ DHCP trong 6 giây trước khi sử dụng IP từ phạm vi APIPA. Các phiên bản trước của Windows tìm kiếm máy chủ DHCP trong vòng ba phút.

Network mask

Tất cả các thiết bị APIPA sử dụng network mask mặc định 255.255.0.0 và tất cả đều nằm trên cùng một subnet (mạng con).

APIPA được bật theo mặc định trong Windows bất cứ khi nào giao diện mạng PC được cấu hình cho DHCP. Tùy chọn này được gọi là tự động cấu hình trong các tiện ích Windows như ipconfig. Các admin có thể tắt tính năng này bằng cách chỉnh sửa Windows Registry và đặt giá trị key sau thành 0:

HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Services/TcpipParameters/IPAutoconfigurationEnabled

Admin mạng và người dùng máy tính có kinh nghiệm nhận ra rằng các lỗi trong quy trình DHCP chỉ ra sự cố mạng cần xác định và giải quyết, nhằm giúp DHCP hoạt động bình thường.

Những hạn chế của APIPA

Địa chỉ APIPA không thuộc bất kỳ phạm vi địa chỉ IP private nào được xác định theo tiêu chuẩn Internet Protocol và chỉ bị hạn chế sử dụng trên các mạng cục bộ. Giống như địa chỉ IP private, test ping hoặc bất kỳ yêu cầu kết nối nào khác từ Internet và các mạng bên ngoài khác có thể được thực hiện trực tiếp với các thiết bị APIPA.

Những hạn chế

Các thiết bị APIPA được cấu hình có thể giao tiếp với các thiết bị ngang hàng trên mạng cục bộ của chúng nhưng không thể giao tiếp bên ngoài mạng. Mặc dù APIPA cung cấp cho khách hàng Windows một địa chỉ IP có thể sử dụng, nhưng nó không cung cấp cho các thiết bị khách tên máy chủ (DNS hoặc WINS) và địa chỉ cổng mạng như DHCP.

Các mạng cục bộ không nên cố gắng gán địa chỉ thủ công trong phạm vi APIPA vì sẽ xảy ra hiện tượng xung đột địa chỉ IP. Để duy trì lợi ích APIPA trong việc chỉ ra lỗi DHCP, các admin nên tránh sử dụng các địa chỉ đó cho bất kỳ mục đích nào khác và thay vào đó giới hạn mạng của mình sử dụng dải địa chỉ IP tiêu chuẩn.

Xem thêm:

Thứ Tư, 12/12/2018 15:15
52 👨 2.203
0 Bình luận
Sắp xếp theo