Tìm hiểu địa chỉ IP 192.168.0.100 cho mạng cục bộ

192.168.0.100 là một địa chỉ IP Private, có nghĩa là nó được sử dụng độc quyền trên các mạng riêng nơi nó sẽ là địa chỉ IP của router hoặc một trong các thiết bị trên mạng.

Các nhà sản xuất router chỉ định các router của mình một địa chỉ IP Private mặc định. Địa chỉ 192.168.0.100 không phải là địa chỉ router phổ biến, nhưng một vài model router băng thông rộng và các điểm truy cập sử dụng nó (và một vài thiết bị khác nữa), bao gồm một số model Netgear và một số máy in của SerComm và USRobotics.

Sử dụng địa chỉ IP này để định cấu hình router hoặc các thiết bị khác của bạn bằng cách truy cập bảng điều khiển quản trị của chúng.

Các địa chỉ IP Private hoạt động như thế nào?

Các địa chỉ IP trên mạng riêng không thể được truy cập trực tiếp từ Internet, nhưng có thể được sử dụng để cho phép bất kỳ thiết bị nào trên mạng cục bộ kết nối với bất kỳ thiết bị nào khác cũng trên mạng đó.

Internet Assigned Numbers Authority (IANA) quản lý các địa chỉ IP và đã dành riêng một nhóm nhất định cho các IP Private. Đó là:

  • 10,0.0.0 - 10.255.255.255
  • 172.16.0.0 - 172.31.255.255
  • 192.168.0.0 - 192.168.255.255

Các địa chỉ IP Private không thể được sử dụng bởi bất kỳ trang web hoặc thiết bị nào trên mạng Internet rộng hơn hoặc các mạng cục bộ khác. Ví dụ, thao tác ping đến địa chỉ này sẽ hoạt động nếu nó được tạo bởi một thiết bị khác trong mạng cục bộ, nhưng sẽ không hoạt động nếu được thực hiện từ bên ngoài mạng.

Vì lý do này, các địa chỉ IP Private không cần phải là duy nhất, ngoại trừ trong mạng cục bộ của chúng.

Lưu ý rằng không có gì đặc biệt đối với bất kỳ địa chỉ IP Private nào - một thiết bị trên mạng cục bộ không đạt được hiệu suất hoặc được bảo mật tốt hơn khi dùng 192.168.0.100 làm địa chỉ, so với bất kỳ địa chỉ riêng nào khác.

Truy cập bảng điều khiển quản trị của router

Bạn có thể định cấu hình router hoặc thiết bị khác của mình bằng cách truy cập bảng điều khiển quản trị. Nói chung, điều này không cần thiết vì cài đặt mặc định của thiết bị thường sẽ phù hợp. Tuy nhiên, nếu bạn muốn cấu hình router - ví dụ, để thay đổi địa chỉ IP mặc định hoặc gán địa chỉ cụ thể cho một thiết bị trên mạng - bạn có thể truy cập nó bằng cách nhập địa chỉ IP vào thanh địa chỉ URL của trình duyệt, như sau:

http://192.168.9.100

Thao tác này sẽ khởi chạy bảng điều khiển quản trị của thiết bị. Bạn sẽ được nhắc nhập kết hợp tên người dùng và mật khẩu. Các router đi kèm với tên người dùng/mật khẩu mặc định. Tên người dùng thường là "admin" hoặc "user", trong khi mật khẩu cũng có thể là "admin", "user" hoặc "1234". Một số thiết bị của nhà sản xuất không có tên người dùng hoặc mật khẩu mặc định, vì vậy bạn có thể truy cập vào bảng điều khiển của mình chỉ đơn giản bằng cách nhấp qua hộp thoại này.

Có thể bạn chưa biết

Hãy luôn đặt tên người dùng và mật khẩu mạnh trong bảng điều khiển dành cho quản trị viên của router để ngăn người nào đó trên mạng cục bộ thay đổi cài đặt.

Tìm địa chỉ IP của thiết bị

Địa chỉ IP của thiết bị của bạn thường được in trên hộp hoặc ở phía sau thiết bị. Nếu bạn không thể tìm thấy nó, bạn có thể truy cập nó từ máy tính của bạn.

Để biết cách làm cụ thể, vui lòng tham khảo bài viết: Cách xác định địa chỉ IP thiết bị trên mạng cục bộ.

Cách tìm địa chỉ IP của máy in (IP mặc định của máy in)

Bạn thường có thể nhận IP mặc định của máy in bằng cách truy cập Devices and Printers trong Control Panel (bằng cách nhấp chuột phải vào máy in và chọn Printer Properties). Thông thường, địa chỉ IP được hiển thị trên trường Location của tab General hoặc trên tab Ports.

Để biết cách làm cụ thể, vui lòng tham khảo bài viết: Hướng dẫn cách kiểm tra và cài đặt địa chỉ IP cho máy in.

Phân bổ địa chỉ IP 192.168.0.100 tự động

Việc sử dụng phổ biến địa chỉ 192.168.0.100 là do một router tự động gán nó cho một thiết bị trên mạng. Ví dụ, admin đôi khi cấu hình các router có địa chỉ IP mặc định 192.168.0.1 để sử dụng 192.168.0.100 làm địa chỉ bắt đầu của dải DHCP. Điều này cho phép thiết bị đầu tiên trên mạng nhận được một địa chỉ kết thúc bằng một số dễ nhớ hơn (100) thay vì địa chỉ tiếp theo trong chuỗi (2). Ngoài ra, các admin đôi khi cấu hình dải IP cho máy khách của router từ 192.168.0.2 - 192.168.0.99 đến 192.168.0.100 để gán địa chỉ IP tĩnh.

“Chuyển nhượng thủ công” địa chỉ IP 192.168.0.100

Hầu hết các thiết bị mạng bao gồm máy tính và game console đều cho phép đặt địa chỉ IP theo cách thủ công. Địa chỉ "192.168.0.100" hoặc 4 nhóm chữ số 192, 168, 0 và 100 phải được nhập vào màn hình cấu hình trên thiết bị. Tuy nhiên, việc chỉ nhập số này không đảm bảo nó sẽ hoạt động đối với thiết bị. Router mạng cục bộ cũng phải được cấu hình để bao gồm 192.168.0.100 trong phạm vi địa chỉ IP của nó. Bạn có thể xem dải địa chỉ IP trong bảng điều khiển quản trị như đã thảo luận ở trên.

Tránh xung đột địa chỉ IP

Các admin nên tránh tự gán địa chỉ này (hoặc bất kỳ địa chỉ nào) thuộc phạm vi địa chỉ DHCP của router. Nếu không, xung đột địa chỉ IP có thể dẫn đến việc router sẽ gán một địa chỉ đã được sử dụng. Kiểm tra cài đặt giao diện điều khiển của router để xác định nhóm DHCP mà nó đã sử dụng. Router xác định phạm vi này bằng cách sử dụng kết hợp một số cài đặt bao gồm:

  • Network mask - Mạng con của router xác định địa chỉ IP Private tối thiểu và tối đa được cho phép.
  • Start address - Số bắt đầu của phạm vi (được sử dụng để tiếp tục giới hạn trong mạng con).
  • Maximum number of clients - một giới hạn bổ sung mà một số router thực thi ngoài mask.

Xem thêm:

Thứ Tư, 28/11/2018 17:52
34 👨 5.298
0 Bình luận
Sắp xếp theo