Cách thêm Services vào Control Panel trong Windows 10, 8 và 7

Service là một loại ứng dụng chạy trong nền hệ thống mà không có giao diện người dùng, tương tự như tiến trình daemon UNIX. Các service cung cấp những tính năng cốt lõi của hệ điều hành, như phục vụ web, ghi nhật ký sự kiện, phục vụ file, in, mã hóa (cryptography) và báo cáo lỗi.

Services (services.msc) Microsoft Management Console cho phép bạn bắt đầu, dừng, khởi động lại, bật, tắt và cấu hình service trong Windows.

Services không có trong Control Panel theo mặc định, nhưng bạn có thể thêm nó nếu muốn.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách thêm Services vào Control Panel cho tất cả người dùng để mở nó từ trong Windows 7, Windows 8 hoặc Windows 10.

Thêm Services vào Control Panel
Thêm Services vào Control Panel

Bạn phải đăng nhập với tư cách admin để thêm hoặc xóa Services trong Control Panel.

Cách thực hiện như sau:

1. Thực hiện bước 2 (để thêm) hoặc bước 3 (để xóa) bên dưới cho những gì bạn muốn làm.

2. Để thêm Services vào Control Panel, tải xuống file này và chuyển đến bước 4 bên dưới.

Services được thêm vào Control Panel
Services được thêm vào Control Panel

3. Để xóa Services khỏi Control Panel, tải xuống file này và chuyển đến bước 4 bên dưới.

4. Lưu file .reg vào desktop.

5. Nhấp đúp vào file .reg đã tải xuống để hợp nhất nó.

6. Khi được nhắc, bấm vào Run > OK (UAC) > Yes > OK để phê duyệt hợp nhất.

7. Nếu thích, bạn có thể xóa file .reg đã tải xuống.

8. Nếu Control Panel hiện đang mở, hãy đóng và mở lại để áp dụng.

Xem thêm:

Thứ Năm, 16/01/2020 09:39
51 👨 1.334
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Windows 8