3 cách sử dụng menu Services của Windows thực sự hữu ích

Hầu hết người dùng đều biết đến tiện ích Services trong Windows nhưng không hay sử dụng đến. Nó thu thập các tiến trình nền chạy trên máy tinh, nhưng khác với tab Processes của Task Manager. Trong menu Services, bạn sẽ tìm thấy mọi thứ từ các tiến trình Windows quan trọng (như print spooler và time service) cho đến những dịch vụ từ bên thứ ba. Bạn có thể truy cập nó bằng cách gõ service.msc trong menu Start. Dưới đây là ba thao tác nhanh bạn nên biết cách thực hiện trong menu Services.

1. Kiểm tra dịch vụ phụ thuộc

Nhiều dịch vụ Windows phụ thuộc vào một dịch vụ khác để hoạt động bình thường. Nếu thấy lỗi liên quan đến dịch vụ, bạn nên xem dịch vụ nào đang phụ thuộc gây ra vấn đề để khắc phục sự cố. Để tìm thông tin này, chọn một dịch vụ từ danh sách, click chuột phải và chọn Properties. Trong cửa sổ kết quả, click vào tab Dependencies.

Click vào tab Dependencies

Bạn sẽ thấy danh sách các dịch vụ mà dịch vụ này phụ thuộc cũng như các dịch vụ phụ thuộc vào nó. Bạn có thể theo chuỗi này để tìm ra vấn đề.

2. Thiết lập dịch vụ khởi động trễ

Hầu hết thời gian, Windows hoạt động tốt trong việc quản lý các dịch vụ của nó. Bạn không nên vô hiệu hóa hoặc thiết lập dịch vụ để chạy thủ công trừ khi bạn biết mình đang thực hiện điều gì. Tuy nhiên, bạn có thể thiết lập các dịch vụ khởi động trễ một chút so với hệ thống. Thao tác này không vô hiệu hóa dịch vụ khởi động cùng hệ thống, nó chỉ khởi động trễ hơn một chút để không làm chậm quá trình khởi động này.

Chọn Automatic (Delayed Start)

Để thay đổi điều này, hãy mở cửa sổ Properties cho dịch vụ bạn muốn thiết lập và trong danh sách thả xuống Startup type trên tab General, thiết lập nó thành Automatic (Delayed Start).

3. Thiết lập dịch vụ tự động khởi động sau khi khởi động không thành công

Windows có một tùy chọn khởi động lại dịch vụ khi khởi động không thành công. Tùy chọn này tốt hơn việc khởi động lại dịch vụ theo cách thủ công nếu gặp phải vấn đề.

Để kích hoạt tính năng này, truy cập vào tab Recovery trên cửa sổ Properties của dịch vụ. Bạn sẽ thấy các tùy chọn trong danh sách thả xuống First failure, Second failureSubsequent failures. Chọn tùy chọn Restart the Service để khởi động lại tự động.

Chọn Restart the Service

Lưu ý, bạn không cần phải truy cập sâu bên trong menu Services. Nếu gặp vấn đề, bạn có thể thử trình khắc phục sự cố Windows cơ bản trước khi truy cập vào menu này. Bạn không cần vô hiệu hóa dịch vụ vì chỉ cần gỡ cài đặt chương trình tạo ra nó.

Xem thêm:

Thứ Hai, 18/06/2018 10:09
51 👨 2.036
0 Bình luận
Sắp xếp theo