Cách thêm Disk Management vào Control Panel trong Windows 10/8/7

Disk Management là một tiện ích hệ thống trong Windows cho phép bạn thực hiện các tác vụ lưu trữ nâng cao.

Dưới đây là một số điều mà Disk Management phù hợp để thực hiện:

  • Thiết lập một ổ mới.
  • Mở rộng một volume vào không gian chưa phải là một phần của volume trên cùng một ổ.
  • Thu nhỏ một phân vùng, thường để bạn có thể mở rộng một phân vùng lân cận.
  • Thay đổi ký tự ổ đĩa hoặc gán tên ổ đĩa mới.

Disk Management không có trong Control Panel theo mặc định, nhưng bạn có thể thêm nó.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách thêm Disk Management vào Control Panel cho tất cả người dùng để mở từ trong Windows 7, Windows 8 hoặc Windows 10.

Bạn phải đăng nhập với tư cách admin để thêm hoặc xóa Disk Management cho Control Panel.

Cách thêm Disk Management vào Control Panel trong Windows 10/8/7

Đây là cách thực hiện:

1. Thực hiện bước 2 (để bật) hoặc bước 3 (để tắt) bên dưới cho những gì bạn muốn thực hiện.

2. Để thêm Disk Management vào Control Panel.

3. Để xóa Disk Management khỏi Control Panel.

4. Lưu file .reg này vào desktop.

5. Nhấp đúp vào file .reg đã tải xuống để hợp nhất nó.

6. Khi được nhắc, bấm vào Run > OK (UAC) > Yes > OK để phê duyệt hợp nhất.

7. Nếu thích, bạn có thể xóa file .reg đã tải xuống.

8. Nếu Control Panel hiện đang mở, hãy đóng và mở lại để áp dụng thay đổi.

Xem thêm:

Thứ Hai, 06/01/2020 18:08
52 👨 852
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Windows 8