Cách thay đổi workgroup trong Windows 10

Nếu PC của bạn nằm trên một mạng lớn tại nơi làm việc hoặc trường học, nó có thể thuộc về một domain. Nếu PC của bạn nằm trong mạng gia đình, nó thuộc về một workgroup hoặc homegroup.

Khi bạn thiết lập mạng, Windows sẽ tự động tạo một workgroup và đặt tên là WORKGROUP. Bạn có thể tham gia một workgroup hiện có trên mạng hoặc tạo một nhóm mới. Các workgroup cung cấp cơ sở để chia sẻ file và máy in, nhưng không thực sự thiết lập việc chia sẻ cho bạn.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách thay đổi workgroup trên PC chạy Windows 10 để tham gia workgroup hiện có trên mạng hoặc tạo một workgroup mới.

Lưu ý:

Nếu mạng của bạn bao gồm các PC chạy Windows XP, bạn có thể cần thay đổi tên workgroup trên các PC đó để khớp với tên workgroup trên những PC chạy phiên bản Windows mới hơn để bạn có thể xem và kết nối với tất cả mọi PC trên mạng của mình.

Bạn chỉ nên sử dụng các ký tự chuẩn Internet trong tên workgroup. Các ký tự tiêu chuẩn là các số từ 0 đến 9, chữ cái viết hoa, viết thường từ A đến Z và ký tự gạch nối (-). Tên PC không được chứa toàn số, cũng như không được có khoảng trắng. Tên cũng không được chứa các ký tự đặc biệt, chẳng hạn như:

`~ @ # $% ^ & ( ) = + [ ] {} | ; :, ‘“ . < > / ?

Thay đổi workgroup trong System Properties

1. Mở Control Panel (chế độ xem Large icon) > nhấp vào System. Trên Windows 10 build 20161, bạn mở Settings > nhấp vào biểu tượng System và nhấn vào About ở phía bên trái.

Nhanh hơn, có thể nhấn Win + R, nhập sysdm.cpl > nhấn Enter và chuyển sang bước 3 bên dưới để mở System Properties.

2. Nhấp vào liên kết Advanced system settings ở phía bên trái hoặc nhấp vào liên kết Change settings ở phía bên phải.

Nhấp vào liên kết Advanced system settings
Nhấp vào liên kết Advanced system settings

3. Nếu được UAC nhắc, hãy nhấp vào Yes.

4. Nhấp vào tab Computer Name và nhấn vào nút Change.

Nhấp vào tab Computer Name > Change
Nhấp vào tab Computer Name > Change

5. Chọn Workgroup trong Member of ở dưới cùng, rồi thực hiện một trong các thao tác sau:

- Để tham gia workgroup hiện có, hãy nhập tên của domain mà bạn muốn tham gia, sau đó bấm OK.

- Để tạo một workgroup mới, hãy nhập tên của workgroup mà bạn muốn tạo, sau đó bấm OK.

Chọn Workgroup trong Member of ở dưới cùng
Chọn Workgroup trong Member of ở dưới cùng

6. Nhấn OK để đóng cửa sổ thông báo.

Nhấn OK
Nhấn OK

7. Nhấn OK.

Máy tính sẽ chưa khởi động lại ở bước này
Máy tính sẽ chưa khởi động lại ở bước này

Lưu ý: Thao tác này vẫn chưa khởi động lại máy tính.

8. Xác minh tên workgroup mới và nhấp vào Close.

Xác minh tên workgroup mới và nhấp vào Close
Xác minh tên workgroup mới và nhấp vào Close

9. Nhấp vào Restart now để khởi động lại PC và áp dụng tên workgroup.

Thao tác này sẽ khởi động lại PC ngay lập tức. Hãy chắc chắn rằng bạn lưu và đóng bất kỳ thứ gì đã mở trước khi thực hiện việc này.

Thay đổi workgroup trong Command Prompt

1. Mở Command Prompt với quyền admin.

2. Nhập lệnh bên dưới vào Command Prompt và nhấn Enter.

wmic computersystem where name="%computername%" call joindomainorworkgroup name="Workgroup-Name"

Thay thế Workgroup-Name trong lệnh trên bằng tên thực của workgroup bạn muốn tham gia hoặc tạo trong dấu ngoặc kép.

Ví dụ:

wmic computersystem where name="%computername%" call joindomainorworkgroup name="BrinkGroup"

3. Khi hoàn tất, hãy đóng Command Prompt và khởi động lại máy tính để áp dụng thay đổi.

Thay đổi workgroup trong PowerShell

1. Mở PowerShell với quyền admin.

2. Nhập lệnh bên dưới vào PowerShell và nhấn Enter.

Add-Computer -WorkGroupName "Name"

Thay thế Name trong lệnh trên bằng tên thực của workgroup bạn muốn tham gia hoặc tạo trong dấu ngoặc kép.

Ví dụ:

Add-Computer -WorkGroupName "BRINKGROUP"

3. Khi hoàn tất, hãy đóng PowerShell và khởi động lại máy tính để áp dụng thay đổi.

Thứ Hai, 17/08/2020 17:41
52 👨 12.517
0 Bình luận
Sắp xếp theo