Cách thay đổi hình đại diện trên Windows 10

Tùy biến hình ảnh đại diện trên máy tính Windows 10

Ngoài việc thay PC Name, thì sử dụng hình đại diện riêng biệt sẽ giúp người dùng tránh nhầm lẫn khi tạo nhiều User trên máy tính Windows 10. Bên cạnh đó, nếu như bạn đồng bộ với tài khoản của Microsoft để truy cập vào máy tính thì hình ảnh đại diện cũng sẽ được giữ nguyên. Thực hiện theo bài hướng dẫn dưới đây để tạo hình đại diện hoàn toàn mới trên Windows 10.

Thay đổi ảnh trong ứng dụng Settings trên Windows 10

1. Thực hiện bước 2 hoặc bước 3 bên dưới tùy thuộc vào cách bạn muốn mở cài đặt Your account.

2. Mở Settings, nhấp vào biểu tượng Accounts và chuyển đến bước 4 bên dưới.

3. Mở menu Start, nhấp vào tài khoản ở trên cùng bên trái, nhấn vào Change account settings và chuyển đến bước 4 bên dưới.

Nhấn vào Change account settings
Nhấn vào Change account settings

4. Thực hiện bước 5 (để duyệt), bước 6 (chọn hình gần đây), bước 7 (dùng hình ảnh webcam) hoặc bước 8 (dùng video webcam) bên dưới, tùy theo cách bạn muốn chọn hình ảnh của mình.

5. Để duyệt và chọn hình ảnh:

A) Nhấp vào Browse for one trong Create your picture ở phía bên phải.

Nhấp vào Browse for one trong Create your picture
Nhấp vào Browse for one trong Create your picture

B) Điều hướng đến và chọn hình ảnh bạn muốn, nhấp vào Choose picture và chuyển đến bước 9 bên dưới.

6. Để chọn một hình ảnh được sử dụng gần đây làm ảnh tài khoản, nhấn vào một trong hai hình ảnh gần đây mà bạn đã sử dụng trước đó và chuyển đến bước 9 bên dưới.

Nhấn vào một trong hai hình ảnh gần đây mà bạn đã sử dụng
Nhấn vào một trong hai hình ảnh gần đây mà bạn đã sử dụng

7. Sử dụng webcam để chụp ảnh và sử dụng:

A) Nhấp vào Camera bên dưới Create your picture.

Nhấp vào Camera bên dưới Create your picture
Nhấp vào Camera bên dưới Create your picture

B) Mỉm cười và hướng mặt về phía webcam, rồi nhấn vào nút Take picture.

C) Đây là nơi mà tùy chọn này gặp lỗi đối với tác giả bài viết trong bản build 10130. Tuy nhiên, cuối cùng sẽ có một tùy chọn để điều chỉnh và lưu hình ảnh như trong bước 4 ở phần 2 bên dưới.

D) Chuyển đến bước 9 bên dưới.

8. Sử dụng webcam tạo video clip để sử dụng làm ảnh tài khoản:

A) Nhấp vào Camera bên dưới Create your picture.

B) Nhấp vào nút Create video.

Nhấp vào nút Create video
Nhấp vào nút Create video

C) Khi sẵn sàng, nhấp vào nút Record.

Nhấp vào nút Record
Nhấp vào nút Record

D) Khi ghi xong, bấm vào nút Stop recording.

E) Phát bản ghi để xem liệu bạn có thích nó không. Nếu bạn thích nó, nhấn OK, và chuyển đến bước 9 bên dưới. Nếu bạn không thích nó, hãy nhấp vào Retake để thử lại và chuyển đến bước 8C ở trên.

9. Bây giờ, bạn có thể đóng Settings nếu muốn.

Thay đổi hoặc xóa ảnh cho tài khoản Microsoft Online

1. Đăng nhập vào tài khoản Microsoft online của bạn và đến trang Your info.

https://account.microsoft.com/account/Account?ru=https%3A%2F%2Faccount.microsoft.com%2Fprofile&destrt=profile-landing#/

2. Nhấp vào Change picture.

Nhấp vào Change picture
Nhấp vào Change picture

3. Thực hiện bước 4 (để thay đổi) hoặc bước 5 (để xóa) bên dưới, tùy thuộc vào những gì bạn muốn làm.

4. Để thay đổi hình ảnh:

A) Nhấp vào New picture.

B) Điều hướng đến và chọn ảnh bạn muốn sử dụng, rồi nhấp vào Open.

Mở ảnh bạn muốn chọn
Mở ảnh bạn muốn chọn

C) Thay đổi kích thước vòng tròn để thay đổi diện mạo hình ảnh, nhấp vào Save khi hoàn tất và chuyển đến bước 6 bên dưới.

Thay đổi kích thước vòng tròn tùy ý
Thay đổi kích thước vòng tròn tùy ý

5. Để xóa ảnh:

A) Nhấp vào Remove.

B) Nhấp vào Yes để xác nhận và chuyển đến bước 6 bên dưới.

Nhấp vào Yes để xác nhận
Nhấp vào Yes để xác nhận

6. Thay đổi cuối cùng sẽ đồng bộ với tất cả các PC và thiết bị mà bạn đăng nhập bằng tài khoản Microsoft này.

Tham khảo thêm các bài viết sau đây:

Chúc các bạn có thời gian vui vẻ!

Thứ Sáu, 17/07/2020 15:29
51 👨 52.244
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Windows 10