Cách thay đổi font chữ Registry Editor trong Windows 10

Thông tin cấu hình hệ thống được lưu trữ tập trung trong cơ sở dữ liệu phân cấp được gọi là Registry. Bạn có thể sử dụng Registry Editor để thêm và chỉnh sửa các key và giá trị registry, khôi phục registry từ bản sao lưu hoặc giá trị mặc định, nhập hoặc xuất key để tham khảo hay sao lưu.

Bắt đầu với Windows 10 build 14942, bạn có thể thay đổi thủ công phông chữ được sử dụng bởi Registry Editor thành bất kỳ phông chữ nào bạn đã cài đặt trong Windows.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách thay đổi phông chữ Registry Editor chỉ cho tài khoản của bạn hoặc tất cả người dùng trong Windows 10.

Thay đổi phông chữ trong Registry Editor chỉ cho người dùng hiện tại

1. Nhấn các phím Win+R để mở Run, nhập regedit vào Run và nhấn OK để mở Registry Editor.

2. Trong Registry Editor, nhấp vào View (thanh menu) và nhấn Font.

Nhấp vào View (thanh menu) và nhấn Font
Nhấp vào View (thanh menu) và nhấn Font

3. Chọn Font, Font styleSize bạn muốn, rồi nhấn OK.

Cài đặt phông chữ mặc định cho Registry Editor được hiển thị trong ảnh chụp màn hình bên dưới.

Cài đặt phông chữ mặc định cho Registry Editor
Cài đặt phông chữ mặc định cho Registry Editor

Thay đổi phông chữ trong Registry Editor cho tất cả người dùng

Lưu ý: Bạn phải đăng nhập với quyền admin để sử dụng tùy chọn này.

1. Nhấn các phím Win+R để mở Run, nhập regedit vào Run và nhấn OK để mở Registry Editor.

2. Nếu được nhắc bởi UAC, nhấp vào Yes.

3. Điều hướng đến vị trí registry key bên dưới trong Registry Editor.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Regedit

Lưu ý: Key Regedit không có ở đó theo mặc định trừ khi bạn đã thêm nó.

Để thêm key Regedit, nhấp chuột phải hoặc nhấn và giữ vào key CurrentVersion, nhấp vào New > Key, nhập Regedit và nhấn Enter.

4. Trong bảng điều khiển bên phải của key Regedit, nhấp đúp vào giá trị chuỗi FontFace để sửa đổi nó.

Giá trị chuỗi FontFace không có ở đó theo mặc định trừ khi bạn đã thêm nó.

Để thêm giá trị chuỗi FontFace, nhấp chuột phải hoặc nhấn và giữ vào một khoảng trống trong bảng điều khiển bên phải của key Regedit, nhấn vào New > String Value, nhập FontFace và nhấn Enter.

5. Nhập tên của phông chữ (ví dụ: "Segoe UI Bold") bạn muốn sử dụng và nhấn OK.

Để xem phông chữ có sẵn và tên của chúng:

A) Mở thư mục C:\Windows\Font.

B) Bạn có thể nhấp vào họ phông chữ (ví dụ: "Segoe UI") để mở nó và xem các tên phông chữ riêng lẻ (ví dụ: "Segoe UI Bold") trong họ.

Xem phông chữ có sẵn và tên của chúng
Xem phông chữ có sẵn và tên của chúng

6. Đóng và mở lại Registry Editor để áp dụng thay đổi.

Khôi phục phông chữ mặc định trong Registry Editor cho tất cả người dùng

Lưu ý: Bạn phải đăng nhập với tư cách admin để sử dụng tùy chọn này.

1. Nhấn các phím Win+R để mở Run, nhập regedit vào Run và nhấn OK để mở Registry Editor.

2. Nếu được nhắc bởi UAC, nhấp vào Yes.

3. Điều hướng đến vị trí registry key bên dưới trong Registry Editor.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Regedit
Điều hướng đến vị trí registry key trên
Điều hướng đến vị trí registry key trên

4. Nhấp chuột phải hoặc nhấn và giữ phím Regedit và nhấp vào Delete.

5. Nhấp vào Yes để xác nhận.

6. Đóng và mở lại Registry Editor để áp dụng thay đổi.

Thứ Năm, 23/07/2020 15:42
51 👨 1.660
0 Bình luận
Sắp xếp theo