Cách tạo thư viện mới trong Windows 10

Libraries tập hợp các thư mục được lưu trữ ở những vị trí khác nhau để bạn có thể duyệt chúng ở một nơi. Bạn có thể thêm hoặc bớt các thư mục và ổ để đưa vào thư viện tùy thích.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách tạo thư viện mới trong Windows 10.

Tạo thư viện mới bằng menu ngữ cảnh New

1. Mở Libraries trong File Explorer (Win + E).

2. Nhấp chuột phải hoặc nhấn và giữ vào một vùng trống trong cửa sổ Libraries, nhấp vào New và chọn Library.

Nhấp vào New và chọn Library
Nhấp vào New và chọn Library

3. Nhập tên bạn muốn cho thư viện mới.

Nhập tên bạn muốn cho thư viện mới
Nhập tên bạn muốn cho thư viện mới

4. Bây giờ, bạn có thể đưa các thư mục vào thư viện mới.

Tạo thư viện mới bằng ribbon File Explorer

1. Mở Libraries trong File Explorer (Win + E).

2. Nhấp vào tab Home, nhấn vào New item trong ribbon và chọn Library.

Nhấn vào New item trong ribbon và chọn Library
Nhấn vào New item trong ribbon và chọn Library

3. Nhập tên bạn muốn cho thư viện mới.

4. Bây giờ, bạn có thể đưa các thư mục vào thư viện mới.

Bạn có thể đưa các thư mục vào thư viện mới
Bạn có thể đưa các thư mục vào thư viện mới

Tạo thư viện mới bằng menu ngữ cảnh Include in Library

1. Mở File Explorer (Win + E) và duyệt đến thư mục bạn muốn đưa vào thư viện mới.

2. Nhấp chuột phải hoặc nhấn và giữ vào thư mục, chọn Include in library > Create a new library.

Chọn Include in library > Create a new library
Chọn Include in library > Create a new library

3. Một thư viện mới sẽ được tạo với thư mục được bao gồm và thư viện mới sẽ được đặt tên giống như thư mục được bao gồm.

Thư viện mới sẽ được đặt tên giống như thư mục được bao gồm
Thư viện mới sẽ được đặt tên giống như thư mục được bao gồm

Lưu ý:

  • Nếu thích, bạn có thể đổi tên thư viện mới thành bất kỳ thứ gì bạn thích.
  • Bạn cũng sẽ có thể đưa nhiều thư mục hơn vào thư viện mới.

Xem thêm:

Thứ Hai, 28/09/2020 12:02
51 👨 1.471
0 Bình luận
Sắp xếp theo