Cách tạo các nút hành động trong Microsoft PowerPoint

Các nút hành động (action button), như tên gọi cho thấy, là những nút kích hoạt một hành động trong Microsoft PowerPoint. Việc thêm các nút hành động có thể làm cho bài thuyết trình của bạn có tính tương tác hơn.

Bạn có thể thêm nút để di chuyển lên slide hoặc phát video. Hướng dẫn này giải thích cách tạo, thiết kế và thêm hiệu ứng cho các nút hành động trong PowerPoint.

Cách thêm các nút hành động trong Microsoft PowerPoint

Đi tới bài thuyết trình Microsoft PowerPoint của bạn và mở slide mà bạn muốn tạo nút hành động. Dưới đây là 3 bước đơn giản để thêm nút hành động vào slide của bạn:

1. Chèn hình dạng

Bấm vào slide nơi bạn muốn chèn nút. Đi đến tab Insert, nhấp vào Shapes, sau đó trong Action Buttons ở cuối menu, nhấp vào hình dạng nút mà bạn muốn thêm.

Chèn hình từ nhiều tùy chọn khác nhau có sẵn trong ribbon trên PowerPoint
Chèn hình từ nhiều tùy chọn khác nhau có sẵn trong ribbon trên PowerPoint

Sau khi bạn đã chọn hình dạng, hãy nhấp và kéo con trỏ qua slide để vẽ. Tiếp tục kéo xung quanh cho đến khi bạn thấy kích thước mong muốn rồi thả chuột ra. Tất nhiên, bạn luôn có thể thay đổi kích thước hoặc định vị lại hình dạng nếu cần, ngay cả sau khi bạn đã vẽ nó.

Microsoft PowerPoint cũng cho phép bạn sử dụng bất kỳ hình ảnh nào để tạo nút hành động. Để thêm một hình ảnh và gán một hành động cho nó, hãy chuyển đến tab Insert, trong nhóm Illustrations, nhấp vào Pictures. Sau khi đã chèn, hãy bấm vào ảnh, sau đó trên tab Insert, trong nhóm Links, nhấp vào Action.

Nếu cần thực hiện một số chỉnh sửa cơ bản, bạn có thể sử dụng các công cụ chỉnh sửa hình ảnh tích hợp trong Microsoft PowerPoint.

2. Mở hộp thoại Action Settings

Việc tạo nút hành động liên quan đến việc liên kết một không gian khác và một phần thông tin với slide của bạn. Điều này có nghĩa là bạn có thể liên kết đến một slide, bài thuyết trình khác, URL, video hoặc một tài liệu khác.

Các nút hành động hoạt động khác với những siêu liên kết trong bài thuyết trình PowerPoint, thường được sử dụng để liên kết đến các URL. Để chỉ định một hành động:

 • Khi hình dạng được chọn từ danh mục Action Buttons: Bạn sẽ thấy hộp thoại Action Settings bật lên ngay khi bạn vẽ xong nút.
Hình ảnh hiển thị hộp thoại Action Settings xuất hiện sau khi vẽ nút hành động
Hình ảnh hiển thị hộp thoại Action Settings xuất hiện sau khi vẽ nút hành động
 • Khi hình dạng được chọn từ bất kỳ danh mục nào khác: Bạn cần nhấp chuột phải vào hình dạng và chọn Action Settings.
Nhấp chuột phải vào hình được chèn và chọn Action Settings
Nhấp chuột phải vào hình được chèn và chọn Action Settings
 • Khi bạn đang sử dụng một hình ảnh làm nút hành động: Nhấp chuột phải vào hình ảnh và đi tới Action Settings.
Hộp thoại Action Settings với hình ảnh trên slide đang được dùng làm nút hành động
Hộp thoại Action Settings với hình ảnh trên slide đang được dùng làm nút hành động

3. Cấu hình hành động

Sau khi bạn mở hộp thoại Action Settings, hãy đi tới tab Mouse Click để cấu hình hành động kích hoạt khi ai đó nhấp vào nút hành động. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng tab Mouse Over để tạo tác vụ kích hoạt khi ai đó di con trỏ qua nút tác vụ.

Hộp thoại Action Settings hiển thị tab Mouse Click và các tùy chọn hành động khi nhấp chuột
Hộp thoại Action Settings hiển thị tab Mouse Click và các tùy chọn hành động khi nhấp chuột
 • Link to: Bạn có thể chỉ định hình dạng hoạt động như một liên kết đến slide tiếp theo, slide trước, bài thuyết trình khác, các file khác, v.v...
Hộp thoại Action Settings hiển thị các tùy chọn để liên kết với nút hành động trong tab Mouse Click
Hộp thoại Action Settings hiển thị các tùy chọn để liên kết với nút hành động trong tab Mouse Click
 • Run program: Bạn có thể chọn tạo hành động để chạy chương trình bằng tùy chọn này. Sau đó bấm vào Select và duyệt tìm ứng dụng bạn muốn khởi chạy khi ai đó nhấp vào nút.
Hộp thoại Action Settings hiển thị tùy chọn Run program trong tab Mouse Over
Hộp thoại Action Settings hiển thị tùy chọn Run program trong tab Mouse Over
 • Run macro: Bạn có thể liên kết tới macro bằng tùy chọn này. Nếu bạn không có macro trong slideshow, tùy chọn này sẽ có màu xám.
 • Object action: Sử dụng tùy chọn này để chọn một đối tượng OLE (Object Linking and Embedding). Xin nhắc lại, nếu slideshow của bạn không có đối tượng OLE thì tùy chọn này sẽ không khả dụng.
 • Play sound: Chọn âm thanh bạn chọn từ menu drop-down hoặc chọn Other Sound để upload âm thanh của bạn lên.
Menu drop-down Play sound trong hộp thoại Action Settings
Menu drop-down Play sound trong hộp thoại Action Settings

Nhấn OK để áp dụng. Đi tới Slideshow trên ribbon và chọn Play from start để kiểm tra các nút hành động.

Cách thêm hiệu ứng vào nút trong PowerPoint

Thêm hiệu ứng hình ảnh là một cách tuyệt vời để thu hút sự chú ý và làm cho bài thuyết trình của bạn trở nên hấp dẫn về mặt hình ảnh. Để thêm hiệu ứng hình ảnh, bạn có thể sử dụng phần hoạt ảnh trong Microsoft PowerPoint. Nhấp vào nút hành động của bạn và đi tới phần Animations trên ribbon ở trên cùng. Chọn một hình ảnh động từ các tùy chọn có sẵn.

Tùy chọn hoạt ảnh Entrance trong tab Animations trên ribbon PowerPoint
Tùy chọn hoạt ảnh Entrance trong tab Animations trên ribbon PowerPoint

Cách chỉnh sửa nút hành động trong PowerPoint

Có nhiều cách khác nhau để chỉnh sửa nút hành động trong bài thuyết trình PowerPoint của bạn.

 • Tùy chọn Action Settings: Nhấp chuột phải vào nút hành động, đi tới Action Settings và thay đổi hành động được chỉ định.
 • Tùy chọn Edit link: Nhấp chuột phải vào hình ảnh và đi tới Link > Edit Link.
Nhấp chuột phải vào nút hành động, đi tới Link và chọn Edit Link
Nhấp chuột phải vào nút hành động, đi tới Link và chọn Edit Link
 • Phần Insert: Hoặc bạn có thể nhấp vào nút hành động và đi tới phần Insert trên ribbon. Chọn Action hoặc Link để chỉnh sửa nhanh hành động được chỉ định.

Tiếp theo, để chỉnh sửa hình thức hoặc hình ảnh động của nút tác vụ, bạn nhấn vào nút tác vụ đó rồi tới phần Shape Format trên ribbon. Phần này cho phép bạn tùy chỉnh hình dạng, kích thước, màu sắc, v.v... Trên thực tế, bạn cũng có thể thay đổi hình dạng của nút nếu muốn mà không thay đổi hành động được gán cho nó.

Theme Styles bên dưới tab Shape Format trên ribbon PowerPoint
Theme Styles bên dưới tab Shape Format trên ribbon PowerPoint
Thứ Sáu, 24/11/2023 09:30
51 👨 604
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Microsoft PowerPoint