Sự khác biệt giữa Proxy và SOCKS

2 cái này cứ na ná nhau

Chúng ta đã có những bài lý thuyết về PROXY và SOCKS, vậy sự khác biệt giữa 2 khái niệm này là gì? Hãy cùng thảo luận với Quản Trị Mạng về 2 khái niệm này nhé.

PROXY vs SOCKS:

Trước hết phải xem lại khái niệm về SOCKS và Proxy đã:

Server SOCKS chủ yếu phục vụ server Proxy với mục đích tạo, thiết lập kết nối dạng TCP đến 1 hoặc nhiều server khác, thay cho client, sau đó chuyển hướng toàn bộ dữ liệu - traffic quay ngược trở lại giữa client và server. Và SOCKS hoạt động với bất kỳ giao thức mạng nào, trên tất cả các cổng. SOCKS Version 5 còn có thêm khả năng bảo mật cao và hỗ trợ UDP (User Datagram Protocol). Và về bản chất, SOCKS không hề biên dịch chút dữ liệu nào giữa client và server, mà chỉ được sử dụng trong trường hợp hệ thống client đang được bảo vệ bởi Firewall, đồng thời những client đó không thể tạo được kết nối chuẩn TCP tới server (bên ngoài Firewall), trừ khi chúng được thực hiện qua server SOCKS.

Hầu hết tất cả các trình duyệt web hiện nay đề hỗ trợ khả năng kết nối qua các server SOCKS. Bởi vì, trước tiên client phải tạo được kết nối đến server SOCKS, và thông báo với server rằng client đó muốn kết nối đến host nào.

Còn HTTP Proxy thì cũng tương tự như vậy, được sử dụng với cùng mục đích với Server SOCKS, nhưng trong những trường hợp client ở đằng sau lớp Firewall, đồng thời bị ngăn chặn khi tạo kết nối TCP ra ngoài - outgoing ở phía ngoài của Firewall. Tuy nhiên, không giống như server SOCKS, HTTP Proxy có thể hiểu được, đồng thời biên dịch các luồng dữ liệu - traffic được chuyển giữa client và server, mà chúng ta hay gọi là giao thức HTTP. Và cũng vì vậy mà HTTP Proxy cũng chỉ được dùng để xử lý dữ liệu trên HTTP. Cụ thể hơn, HTTP Proxy có thể dễ dàng nhận ra các tín hiệu với tình trạng lặp đi lặp lại nhiều lần, lưu những yêu cầu đó vào bộ nhớ đệm để cải thiện hiệu suất hệ thống. Và cũng vì lý do đó mà rất nhiều nhà cung cấp dịch vụ Internet - ISP đã sử dụng HTTP Proxy, bất kể các trình duyệt được thiết lập, cấu hình thế nào đi nữa, vì lẽ đơn giản là tất cả traffic đều được điều hướng qua cổng 80 trên Server Proxy.

Trên đây là 1 số điểm khác biệt cơ bản giữa Server SOCKSHTTP Proxy. Chúc các bạn thành công!

Thứ Tư, 14/10/2015 15:01
52 👨 11.202
0 Bình luận
Sắp xếp theo