Sử dụng Password Reset Disk để reset mật khẩu Windows như thế nào?

Sử dụng Password Reset Disk tạo một mật khẩu mới đăng nhập Windows

Trong các bài viết trước Quản trị mạng đã hướng dẫn bạn các bước thực hiện để tạo một Password Reset Disk trên Windows 7/8/10. Trong bài viết dưới đây Quản trị mạng sẽ hướng dẫn tiếp cho bạn cách sử dụng Password Reset Disk để reset mật khẩu Windows.

Để reset mật khẩu đăng nhập Windows, bước đầu tiên là đăng nhập Windows bằng tài khoản mà bạn đã quên mật khẩu. Sau khi bạn đăng nhập sai mật khẩu, Windows sẽ hiển thị màn hình thông báo lỗi.

Dưới màn hình thông báo lỗi bạn sẽ nhìn thấy tùy chọn Reset Password (trên các phiên bản hệ điều hành Windows 7/8/10,...) hoặc Use your password reset disk (trên Windows XP):

Use your password reset disk

 Reset Password

 Reset Password

Click chọn tùy chọn Reset Password hoặc Use your password reset disk, trên màn hình sẽ xuất hiện cửa sổ Password Reset wizard.

Tại đây bạn click chọn Next để bắt đầu thực hiện quá trình reset.

chọn Next để bắt đầu thực hiện quá trình reset

Trên cửa sổ tiếp theo bạn chọn đúng ổ USB Password Reset Disk rồi sau đó click chọn Next.

chọn đúng ổ USB Password Reset Disk rồi sau đó click chọn Next

Tiếp theo tiến hành tạo một mật khẩu mới để đăng nhập máy tính của bạn trong khung Type a new password và xác nhận lại mật khẩu mới một lần nữa trong khung Type the password again to confirm.

Tạo một gợi ý trong khung Type a new password hint đê giúp bạn nhớ lại mật khẩu của mình.

Tiếp theo tiến hành tạo một mật khẩu mới

Sau khi tạo xong mật khẩu, click chọn Next.

Tiếp theo click chọn Finish để đóng cửa sổ Password Reset Wizard.

chọn Finish để đóng cửa sổ Password Reset Wizard

Cuối cùng quay trở lại màn hình đăng nhập và nhập mật khẩu bạn vừa tạo để đăng nhập Windows là xong.

Tham khảo thêm một số bài viết dưới đây:

Chúc các bạn thành công!

Thứ Sáu, 22/04/2016 14:00
4,73 👨 13.981
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Truc Le
    Truc Le

    bạn ơi sao máy mik không cài đặt đc? Mong ad hỗ trợ giúp mik ạ


    Thích Phản hồi 21:52 05/06