Sự khác biệt giữa Token Ring và Ethernet

Token Ring là một công nghệ mạng máy tính được sử dụng để xây dựng mạng cục bộ. Nó sử dụng một frame 3 byte đặc biệt, được gọi là token, di chuyển xung quanh một vòng logic của các máy trạm hoặc máy chủ. Ethernet được định nghĩa là hệ thống được sử dụng để kết nối các máy tính khác nhau, tạo thành một mạng cục bộ và có những giao thức khác nhau để đảm bảo việc truyền thông tin diễn ra thuận lợi.

Trong bài viết hôm nay, Quantrimang.com sẽ cùng bạn đọc tìm hiểu sự khác biệt giữa Token Ring và Ethernet,

Token Ring

Chuẩn Token Ring chỉ định rằng các máy tính và thiết bị trên mạng chia sẻ hoặc chuyển một tín hiệu đặc biệt, được gọi là token, theo một chiều và thứ tự đặt trước. Token là một chuỗi bit đặc biệt có chức năng giống như một tấm vé. Thiết bị có token có thể truyền dữ liệu qua mạng.

Token Ring là một công nghệ mạng máy tính được sử dụng để xây dựng mạng cục bộ
Token Ring là một công nghệ mạng máy tính được sử dụng để xây dựng mạng cục bộ

Chỉ có một token tồn tại trên mỗi mạng. Điều này đảm bảo rằng chỉ có một máy tính truyền dữ liệu tại một thời điểm. Token Ring dựa trên cấu trúc liên kết vòng (mặc dù nó có thể sử dụng cấu trúc liên kết hình sao).

Chuẩn Token Ring xác định các nguyên tắc cho cấu hình vật lý của mạng. Một số mạng Token Ring kết nối tới 72 thiết bị. Những mạng khác sử dụng một loại dây đặc biệt cho phép kết nối tới 260.

Ethernet

Ethernet là hệ thống được sử dụng để kết nối các máy tính khác nhau và tạo thành một mạng cục bộ.
Ethernet là hệ thống được sử dụng để kết nối các máy tính khác nhau và tạo thành một mạng cục bộ.

Ethernet được định nghĩa là hệ thống được sử dụng để kết nối các máy tính khác nhau và tạo thành một mạng cục bộ. Có các giao thức khác nhau để đảm bảo việc truyền thông tin diễn ra suôn sẻ và không xảy ra quá trình truyền đồng thời. Tại thời điểm lần đầu tiên xuất hiện vào những năm 1980, Ethernet duy trì tốc độ dữ liệu lớn nhất có thể là 10Mbps.

Ethernet là một quy ước layer kết nối trong TCP/IP stack (ngăn xếp), mô tả cách các tiện ích được tổ chức có thể sắp xếp thông tin để truyền đến những thiết bị hệ thống khác trên một phân đoạn hệ thống tương tự và cách đưa thông tin đó ra ngoài liên kết mạng.

Sự khác biệt giữa Token Ring và Ethernet

Sự khác biệt giữa Token Ring và Ethernet
Sự khác biệt giữa Token Ring và Ethernet
STTTOKEN RINGETHERNET
1.Trong Token Ring, cơ chế chuyển token được sử dụng.Trong khi Ethernet sử dụng cơ chế CSMA/CD(Carrier-sense multiple access/collision detection).
2.Token Ring được định nghĩa theo chuẩn IEEE 802.5.Còn Ethernet được định nghĩa theo chuẩn IEEE 802.3.
3.Token Ring mang tính xác định.Trong khi Ethernet không xác định.
4.Token Ring là một cấu trúc liên kết hình sao.Trong khi Ethernet là một cấu trúc liên kết dạng bus.
5.Token Ring xử lý mức độ ưu tiên, trong đó một số node có thể ưu tiên cho token.Trong khi Ethernet không áp dụng việc ưu tiên.
6.Token Ring có chi phí cao hơn Ethernet.Trong khi Ethernet có giá thấp hơn 70% so với Token Ring.
7.Trong Token Ring, dây điện thoại được sử dụng.Còn trong Ethernet, (dây) cáp đồng trục được sử dụng.
8.Token Ring chứa thông tin định tuyến.Trong khi Ethernet không chứa thông tin định tuyển.

Xem thêm:

Thứ Ba, 15/09/2020 17:28
51 👨 2.625
0 Bình luận
Sắp xếp theo