Sự khác biệt giữa MAN và WAN

MAN và WAN khác nhau ở chỗ mạng MAN là một mạng tốc độ cao, kết nối các mạng cục bộ trong một khu vực đô thị, như thành phố hoặc thị trấn, và xử lý phần lớn các hoạt động giao tiếp trong khu vực đó. Trong khi mạng diện rộng WAN là mạng bao phủ một khu vực địa lý rộng lớn (chẳng hạn như thành phố, quốc gia hoặc trên thế giới), sử dụng kênh giao tiếp kết hợp nhiều loại phương tiện, như đường dây điện thoại, cáp và sóng vô tuyến.

Mạng MAN

Mạng MAN (Metropolitan Area Network) kết nối những mạng cục bộ trong một khu vực đô thị  với tốc độ cao và xử lý phần lớn các hoạt động liên lạc trong khu vực đó. MAN thường bao gồm một hoặc nhiều mạng LAN, nhưng bao phủ một khu vực địa lý nhỏ hơn mạng WAN.

MAN là một mạng tốc độ cao, kết nối các mạng cục bộ trong một khu vực đô thị, như thành phố hoặc thị trấn
MAN là một mạng tốc độ cao, kết nối các mạng cục bộ trong một khu vực đô thị, như thành phố hoặc thị trấn

MAN kết nối 2 hoặc nhiều máy tính ở những khu vực, nằm trong cùng hoặc ở 2 thành phố hoàn toàn khác nhau. MAN thường được quản lý bởi một nhóm người dùng hoặc bởi một nhà cung cấp mạng duy nhất bán dịch vụ cho người dùng. Ví dụ, chính quyền địa phương và tiểu bang quy định một số MAN. Các công ty điện thoại, nhà khai thác truyền hình cáp và các tổ chức khác cung cấp cho người dùng kết nối với mạng MAN.

Mạng WAN

Mạng diện rộng WAN (Wide Area Network) là mạng bao phủ một khu vực địa lý rộng lớn (chẳng hạn như thành phố, quốc gia hoặc trên thế giới), sử dụng kết hợp nhiều loại phương tiện như đường dây điện thoại, cáp và sóng vô tuyến. Mạng WAN có thể là một mạng lớn hoặc có thể bao gồm hai hoặc nhiều mạng LAN được kết nối với nhau. Internet là mạng WAN lớn nhất thế giới.

Mạng diện rộng WAN (Wide Area Network) là mạng bao phủ một khu vực địa lý rộng lớn
Mạng diện rộng WAN (Wide Area Network) là mạng bao phủ một khu vực địa lý rộng lớn

Sự khác biệt giữa MAN và WAN

Bây giờ, hãy cùng so sánh mạng MAN và WAN nhé:

STTMANWAN
1.MAN là viết tắt của Metropolitan Area Network.WAN là viết tắt của Wide Area Network.
2.MAN có thể không thuộc sở hữu của một tổ chức.WAN cũng có thể không thuộc sở hữu của một tổ chức.
3.Có độ trễ lan truyền vừa phải trong MAN.WAN có độ trễ lan truyền dài.
4.Tốc độ truyền của MAN nhanh hơn WAN.Tốc độ truyền của mạng WAN thấp.
5.Thiết kế và bảo trì mạng MAN khó hơn LAN.Việc thiết kế và bảo trì mạng WAN khó hơn LAN và MAN.
6.MAN ít nhiễu và lỗi hơn so với WAN.WAN bị nhiễu và lỗi nhiều hơn MAN.
7.MAN bao phủ nhiều khu vực hơn LAN nhưng ít hơn WAN.WAN bao phủ một khu vực rất lớn so với LAN và MAN.
8.MAN hỗ trợ băng thông vừa phải để truyền dữ liệu.WAN hỗ trợ băng thông ở phạm vi thấp.
9.Chi phí lắp đặt MAN ở mức vừa phải.Chi phí lắp đặt rất cao so với mạng MAN.
Chủ Nhật, 13/09/2020 08:09
51 👨 879
0 Bình luận
Sắp xếp theo