React Portal: Mọi điều bạn cần biết

Những ứng dụng web hiện đại cần giao diện để chứa những phần tử như modal và tooltip. Thế nhưng các thành phần UI thường không tích hợp tốt với cấu trúc thành phần hiện có. React cung cấp giải pháp cho vấn đề này qua tính năng tên Portal.

React Portal

React Portal là gì?

React Portal cung cấp cách hiện nội dung của thành phần bên ngoài hệ thông phân cấp thành phần cha của nó. Nói cách khác chúng cho phép bạn hiện một đầu ra của thành phần vào một phần tử DOM khác mà không phải con của thành phần hiện tại.

Tính năng này hữu ích khi xử lý những thành phần UI cần được kết xuất ở cấp độ cao hơn trong DOM, chẳng hạn như modal hoặc overlay.

Cấu trúc của React Portal

Cách dùng React Portal

React Portal hữu ích trong nhiều trường hợp:

 • Modal và overlay. Khi bạn cần hiện hội thoại modal hoặc overlay, kết xuất chúng ở mức độ trên cùng của DOM. Điều này đảm bảo các kiểu hay bố cục của phần tử cha không giới hạn chúng.
 • Tích hợp bên thứ ba. Khi tích hợp các thư viện bên thứ ba dự kiến hiện ở những vị trí DOM cụ thể.
 • Menu ngữ cảnh. Tạo menu ngữ cảnh phản hồi tương tác người dùng mà bạn cần xác định vị trí tương đối với cổng xem hoặc một phần tử DOM cụ thể.
 • Tooltip và popup. Khi tooltip hoặc popup phải hiện ở phía trên các thành phần khác, bất kể chúng ở vị trí nào trong cây thành phần.

Cơ chế hoạt động của React Portal

Về lý thuyết, khi hiện một thành phần trong React, bạn đính kèm đầu ra của nó vào nút DOM của thành phần cha. Điều này hoạt động tốt trong hầu hết các trường hợp, nhưng nó trở nên hạn chế khi bạn cần hiển thị nội dung bên ngoài hệ thống phân cấp của cha mẹ.

Giả sử bạn đang tạo một hội thoại theo phương thức. Mặc định, bạn sẽ đặt nội dung của phương thức trong node DOM của thành phần cha.

Điều này có thể dẫn tới xung đột kiểu và hành vi ngoài ý muốn khác do nội dung của phương thức kế thừa kiểu và các ràng buộc của thành phần gốc.

React Portal xử lý hạn chế này bằng cách cho phép bạn xác định thành phần DOM mục tiêu tại nơi đầu ra của thành phần sẽ hiển thị.

Điều này có nghĩa bạn có thể hiện bất kỳ thành phần UI bên ngoài phân cấp DOM của bản gốc, thoát khỏi các ràng buộc về kiểu và bố cục của thành phần cha.

Cách dùng React Portal

Modal là một ví dụ hoàn hảo khi bạn có thể dùng React Portal. Code mẫu dưới đây sẽ giải thích quá trình này.

Thiết lập một ứng dụng React cơ bản

Trước khi tạo cổng, đảm bảo bạn đã thiết lập một ứng dụng React cơ bản. Bạn có thể dùng những công cụ như Create React App để nhanh chóng triển khai dự án.

Thiết lập app React

Tạo cổng cho modal

Để tạo cổng, dùng hàm ReactDOM.createPortal(). Nó tính hai đối số: nội dung bạn muốn hiện và tham chiếu tới node DOM để hiện nó bên trong.

Ở ví dụ này, thành phần Modal hiện con của nó bằng một cổng. Nội dung sẽ hiện trong thành phần DOM với “gốc” ID.

// Modal.js
import ReactDOM from "react-dom";

const Modal = ({ children }) => {
 const modalRoot = document.getElementById("root");
 return ReactDOM.createPortal(children, modalRoot);
};

export default Modal;

Bạn có thể xác định nội dung của một Modal cụ thể trong một thành phần nhất định. Ví dụ, thành phần ModalContent chứa một đoạn và nút bấm Close:

// Tạo thành phần nội dung modal
const ModalContent = ({ onClose }) => (
 <div className="modal">
  <div className="modal-content">
   <p>This is a modal content.</p>
   <button onClick={onClose}>Close</button>
  </div>
 </div>
);

export default ModalContent;

Sau đó, bạn có thể mở Modal qua click nút bấm đã xác định ở App.js:

// Sử dụng trong thành phần ứng dụng
import { useState } from "react";
import Modal from "./Modal";
import ModalContent from "./ModalContent";
import "./App.css";

const App = () => {
 const [isModalOpen, setIsModalOpen] = useState(false);

 const toggleModal = () => {
  setIsModalOpen(!isModalOpen);
 };

 return (
  <div>
   <button onClick={toggleModal}>Open Modal</button>
   {isModalOpen && (
    <Modal>
     <ModalContent onClose={toggleModal} />
    </Modal>
   )}
  </div>
 );
};

export default App;

Ở ví dụ này, thành phần Modal hiện nội dung của nó bằng một cổng, tách khỏi hệ thống phân cấp thành phần chính.

Những cách thực hành React Portal tốt nhất:

 • Chọn đúng trường hợp.
 • Tách riêng biệt cổng thông tin.
 • Quản lý sự kiện và hành động.

Trên đây là những thông tin cơ bản bạn cần biết về React Portal. Hi vọng bài viết hữu ích với các bạn.

Thứ Năm, 07/09/2023 17:00
51 👨 132
0 Bình luận
Sắp xếp theo