MS Excel 2007 - Bài 8: Sort and Filter

Quản Trị Mạng - Sort (sắp xếp) và Filter (lọc) là những tính năng cho phép bạn thao tác dữ liệu trong một bảng tính được thiết lập dựa trên các tiêu chuẩn. Để sắp xếp dữ liệu và lọc dữ liệu trong Excel 2007 bạn sẽ sử dụng tính năng Sort & Filter. Dưới đây Quantrimang.com sẽ hướng dẫn bạn cách lọc dữ liệu, sắp xếp dữ liệu với tính năng này trên Excel 2007.

Sắp xếp dữ liệu trong Excel 2007

Để thực hiện một sắp xếp theo chiều tăng dần hay giảm dần trên một cột:

• Bôi đen để chọn các ô trong cột cần phải sắp xếp

• Kích nút Sort & Filter trên tab Home

• Kích nút Sort Ascending (A-Z) hay Sort Descending (Z-A)

Chọn cách sắp xếp dữ liệu

Tùy chỉnh sắp xếp dữ liệu

Để sắp xếp nhiều hơn một cột:

• Kích nút Sort & Filter trên tab Home

• Chọn cột mà bạn muốn sắp xếp đầu tiên

• Kích Add Level

• Chọn cột tiếp theo bạn muốn sắp xếp

• Kích OK

Tùy chỉnh sắp xếp dữ liệu

Tạo bộ lọc dữ liệu trên Excel 2007

Bộ lọc cho phép bạn chỉ hiển thị dữ liệu mà đáp ứng các tiêu chuẩn nhất định. Để sử dụng bộ lọc:

• Kích vào cột hoặc chọn các cột chứa dữ liệu mà bạn muốn lọc

• Trên tab Home, kích Sort & Filter

• Kích nút Filter

• Kích vào mũi tên phía dưới ô đầu tiên

• Kích Text Filter

• Khi đó ô đầu tiên trên các cột đã chọn sẽ có mũi tên trỏ xuống, bạn chỉ cần nhấp vào đó và chọn các trường muốn hiển thị trên bảng tính rồi nhấn OK là được.

Chọn trường dữ liệu

• Để không áp dụng bộ lọc, kích nút Sort & Filter

• Kích Clear

Bỏ lọc dữ liệu trên Excel

Bài tiếp: MS Excel 2007 - Bài 9: Graphics

Bài trước: MS Excel 2007 - Bài 7: Tạo Macros trong Excel 2007

Thứ Tư, 09/05/2018 16:52
4,65 👨 61.279
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Microsoft Excel