MS Excel - Bài 14: Cài đặt và gỡ bỏ Add-in Excel miễn phí

Excel add-in là phần mở rộng trong chương trình Excel. Khi cài đặt, đó là một ứng dụng nhỏ, nó sẽ thêm một hàm để Excel có thể dễ dàng thực hiện những thao tác phức tạp.

Cài đặt Add-ins Excel

- Từ menu Tools, kích Add-ins. Hộp thoại Add-ins hiển thị

- Nếu bạn muốn add-in nào được cài đặt thì tích vào danh sách tương ứng trên. Kích nút OK

- Hộp thoại bên dưới hiển thị lời nhắc: Microsoft Excel không thể chạy được Add-in này. Tính năng này chưa được cài đặt. Bạn có muốn cài đặt ngay bây giờ không?

- Kích Yes để tiếp tục. Và bạn cần phải có đĩa cài Office 2003 để thực hiện

- Nếu add-in bạn muốn cài đặt không có trong danh sách thì kích nút Browse, hộp thoại hiển thị cho phép bạn duyệt thêm Add-in

- Kích nút Automation, hộp thoại Automation Servers hiển thị danh sách tất cả các máy chủ tự động COM được đăng ký đã có trong hệ thống

Lưu ý: Nếu bạn cài đặt thêm add-in thì sự thay đổi chỉ được lưu lại khi bạn đóng lại chương trình Excel.

Gỡ bỏ Add-ins Excel

- Từ menu Tools, kích Add-ins, hộp thoại Add-ins hiển thị

- Nếu không muốn cài đặt thêm add-in nào trong danh sách trên, thì không tích vào các danh sách tương ứng. Kích nút OK để gỡ bỏ add-in

Sử dụng Add-ins Excel miễn phí

- Save As PDF : Cho phép bạn đưa ra và lưu dưới dạng PDF từ các ứng dụng của Office.

- Excess Formatting Cleaner: Giúp loại bỏ bất kỳ sự định dạng nào trong workbook của bạn

- Password Remover: Gỡ bỏ mật khẩu bảo vệ workbook hoặc worksheet.

Thứ Hai, 11/08/2008 11:58
3,76 👨 27.964
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Microsoft Excel