MS Excel - Bài 11: Giải quyết vấn đề về tính năng trợ giúp Excel?

Bạn có gặp khó khăn khi sử dụng Excel không? Hãy thử các tính năng trợ giúp của Microsoft Excel

Với những tính năng này, bạn có thể giải quyết tất cả các vấn đề về Excel. Đó cũng là một trong những tính năng quan trọng, bởi vậy bạn có thể tìm ra những tính năng đặc biệt từ cơ bản đến phức tạp

Hãy thực hiện các bước hướng dẫn sau đây:

Chú ý: Bạn có thể kết nối với Internet để biết thêm về các tính năng trợ giúp của Microsoft Excel 2003

Để bắt đầu trợ giúp của Microsoft Excel

- Kích vào biểu tượng Microsoft Excel Help (dấu ?) trên thanh công cụ Standard

- Bạn sẽ thấy task pane của Excel Help hiển thị phía bên phải màn hình Excel

- Gõ từ có liên quan vào mục Search for để được trợ giúp

- Ví dụ: Gõ “excel chart” và ấn Enter. Sau đó, kết quả tìm kiếm được hiển thị (thường có khoảng 20 kết quả)

- Kích vào chủ đề nào đó, chúng sẽ đề cập tới cách tạo một biểu đồ trong Excel, sau đó kích vào Create a chart

- Cách này sẽ cho bạn những hướng dẫn để tạo một biểu đồ. Có 2 bước để tạo một biểu đồ.

- Bạn có thể kích vào đường link để biết thêm thông tin. Sau khi kết thúc, kích vào nút Close để trở lại pane Search Results

- Để tìm kiếm đề tài khác, chỉ cần kích nút Back từ pane Search Results để quay lại các trang đã xem qua. Bạn cũng có thể sử dụng nút Forward để trở lại những trang trước đó.

Thứ Ba, 22/07/2008 16:47
11 👨 6.318
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Microsoft Excel