Bài 12:Thiết kế Forms trong Access 2007

Quản Trị Mạng - Forms cho phép bạn điều khiển giao diện của màn hình nhập dữ liệu và các báo cáo được tạo ra. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo Form và xem Form trong Access 2007.

Form Views

Có 3 cách để xem Forms trong Access:

Design ViewCho phép bạn thiết kế Form bao gồm header, footer và các chi tiết trong Form. Bạn cũng có thể thêm hình ảnh và các điều khiển xuất hiện trên Form.
Form ViewĐây là một trang động cho phép người dùng nhập và chỉnh sửa dữ liệu hoặc điều chỉnh dữ liệu trong một lĩnh vực.
Layout ViewCách xem này cho phép bạn thiết kế Form và thao tác dữ liệu.


Tạo form

Bạn có thể tạo một Form từ một bảng hay một truy vấn. Để tạo một Form:

- Kích tab Create

- Kích nút Form Design

- Kích vào nút Add Existing Fields- Kích tab Format

- Trong hộp Field List phía bên phải, kích và kéo các trường bạn muốn lên Form

Chỉnh sửa các thuộc tính trong hộp thoại Property Sheet- Để thay đổi màu sắc và font, kích nút Property Sheet trên tab Arrange

- Chọn Section bạn muốn chỉnh sửa

- Chọn thuộc tính bạn muốn chỉnh sửa

- Kích nút Views trên tab Home để xem trước Form:

- Kích nút Form View

Bạn có thể tạo Form với sự trợ giúp từ Form Wizard. Để sử dụng Form Wizard: Form Wizard

- Trên tab Create, kích vào mũi tên xuống chỗ More Forms

- Kích Form Wizard.

- Chọn các trường bạn muốn cho lên Forms- Chọn Tables/Queries mà bạn muốn có trên Form

- Kích Next.

- Kích Next.- Chọn cách bố trí cho form

- Kích Next.- Chọn kiểu

- Chọn nơi bạn muốn để mở Form hay chỉnh sửa thiết kế Form.- Tạo tiêu đề cho Form

- Kích Finish.

Thứ Tư, 05/06/2019 13:50
3,111 👨 69.310
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Microsoft Access