Cách mở Phone Screen trong ứng dụng Your Phone trên PC Windows 10

Bạn có thể khai thác sức mạnh của ứng dụng Your Phone với tính năng tích hợp Link to Windows trên một số thiết bị Samsung nhất định, để truy cập ngay vào các ứng dụng di động của điện thoại Android trực tiếp từ PC chạy Windows 10.

Truy cập ứng dụng Android ngay trên PC

Với Your Phone Apps, bạn có thể truy cập ngay vào các ứng dụng Android được cài đặt trên thiết bị di động ngay trong PC. Sử dụng kết nối WiFi, Apps cho phép bạn duyệt, chơi, đặt hàng, trò chuyện, v.v... trong khi sử dụng bàn phím và màn hình lớn của PC. Bạn có thể thêm các ứng dụng Android của mình vào mục yêu thích trên PC, ghim ứng dụng vào Taskbar và menu Start, rồi mở chúng trong các cửa sổ riêng biệt để sử dụng song song với những ứng dụng trên PC - giúp bạn làm việc hiệu quả.

Apps đã thay thế tùy chọn Phone screen ở bên trái của ứng dụng Your Phone, nhưng Phone screen vẫn khả dụng. Phone screen sẽ hiển thị màn hình điện thoại Android giống như cách nó đã làm trước đây, nhưng nằm trên một cửa sổ riêng biệt với ứng dụng Your Phone. Apps cung cấp một cách dễ dàng hơn để tương tác với tất cả các ứng dụng được cài đặt trên thiết bị Android bằng cách khởi chạy chúng trực tiếp.

Tính năng Phone screen chỉ hoạt động khi thiết bị Android và PC chạy Windows 10 có thể giao tiếp với nhau. Cả hai đều cần được bật, liên kết và kết nối với cùng một mạng (ví dụ: mạng WiFi tại nhà của bạn).

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách mở Phone screen trong ứng dụng Your Phone trên PC chạy Windows 10.

Cách mở Phone Screen trong ứng dụng Your Phone trên PC Windows 10

Đây là cách thực hiện:

1. Mở ứng dụng Your Phone.

2. Nhấp vào Apps ở bên trái và nhấn vào liên kết Open phone screen trong Apps ở phía bên phải.

Nhấn vào liên kết Open phone screen trong Apps
Nhấn vào liên kết Open phone screen trong Apps

3. Màn hình điện thoại Android của bạn bây giờ sẽ mở trong một cửa sổ riêng biệt từ ứng dụng Your Phone trên PC chạy Windows 10.

Một cửa sổ riêng biệt từ ứng dụng Your Phone trên PC sẽ được mở
Một cửa sổ riêng biệt từ ứng dụng Your Phone trên PC sẽ được mở

Xem thêm:

Thứ Năm, 17/09/2020 14:02
51 👨 1.936
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Windows 10