Lưu và chia sẻ tài liệu qua iCloud

Bạn đã có thể chia sẻ và cộng tác trên các tài liệu iWork trong một thời gian, nhưng iPhone, iPad và Mac có thể chia sẻ và cộng tác trên các tài liệu trong thời gian thực, trực tiếp thông qua iCloud Drive. Đây là cách nó hoạt động.

Lưu ý: iCloud Drive được tìm thấy bên trong ứng dụng Files trên iPhone và iPad.

Cách chia sẻ tài liệu để cộng tác trong iCloud Drive

Bạn có thể chia sẻ tài liệu với người khác cũng sử dụng iCloud và cùng một ứng dụng trên iPhone hoặc bất kỳ thiết bị Apple nào. Bạn cũng có thể mời ai đó cộng tác trên các tài liệu đó mà không cần phải trực tiếp mở ứng dụng gốc.

Cách chia sẻ tài liệu để cộng tác trên iPhone hoặc iPad

1. Khởi chạy ứng dụng Files trên iPhone hoặc iPad.

2. Nhấn vào iCloud Drive.

3. Nhấn vào thư mục mà bạn muốn chọn tài liệu.

Mở Files, nhấn vào iCloud Drive, sau đó chọn một thư mục
Mở Files, nhấn vào iCloud Drive, sau đó chọn một thư mục

4. Nhấn vào Select ở góc trên bên phải.

5. Nhấn vào tài liệu mà bạn muốn cộng tác.

6. Nhấn vào biểu tượng Share.

Nhấn vào Select, chọn một file, sau đó nhấn vào biểu tượng Share
Nhấn vào Select, chọn một file, sau đó nhấn vào biểu tượng Share

7. Nhấn Share File trong Share Sheet.

8. Chọn cách bạn muốn mời người khác cộng tác.

9. Nhập một số liên lạc.

10. Nhấn vào Send để gửi lời mời.

Nhấn vào Add People, chọn một phương pháp, sau đó gửi lời mời
Nhấn vào Add People, chọn một phương pháp, sau đó gửi lời mời

Cách chia sẻ tài liệu để cộng tác trên Mac

1. Khởi chạy cửa sổ Finder trên máy Mac.

2. Chọn iCloud Drive từ thanh bên.

3. Mở thư mục chứa tài liệu bạn muốn cộng tác.

4. Nhấp chuột phải hoặc nhấn Control + nhấp vào tài liệu mà bạn muốn cộng tác.

Nhấp vào iCloud Drive, chọn một thư mục, sau đó nhấp chuột phải vào một file
Nhấp vào iCloud Drive, chọn một thư mục, sau đó nhấp chuột phải vào một file

5. Nhấp vào Share từ menu drop-down.

6. Nhấp vào Share file.

Nhấp vào Share, sau đó chọn Share file
Nhấp vào Share, sau đó chọn Share file

7. Chọn cách bạn muốn mời người khác cộng tác.

8. Nhập một số liên lạc.

9. Nhấn vào Send để gửi lời mời.

Chọn một phương pháp, sau đó gửi lời mời
Chọn một phương pháp, sau đó gửi lời mời

Cách điều chỉnh quyền cho tài liệu trong iCloud Drive

Bạn có thể muốn cho phép một số người thực hiện thay đổi đối với tài liệu, trong khi chỉ cho phép những người khác xem tài liệu. Bạn có thể điều chỉnh quyền của mình cho mỗi người hoặc cho tất cả mọi người.

Cách điều chỉnh quyền cho tài liệu trên iPhone và iPad

1. Khởi chạy ứng dụng Files trên iPhone hoặc iPad.

2. Nhấn vào iCloud Drive.

3. Nhấn vào thư mục chứa tài liệu mong muốn.

Mở Files, nhấn vào iCloud Drive, sau đó chọn một thư mục
Mở Files, nhấn vào iCloud Drive, sau đó chọn một thư mục

4. Nhấn vào Select ở góc trên bên phải.

5. Nhấn vào tài liệu mà bạn muốn điều chỉnh quyền.

6. Nhấn vào biểu tượng Share.

Nhấn vào Select, chọn một file, sau đó nhấn vào biểu tượng Share
Nhấn vào Select, chọn một file, sau đó nhấn vào biểu tượng Share

7. Nhấn vào Manage Shared File trong Share Sheet.

8. Nhấn vào Share Options để thay đổi quyền cho mọi người

9. Nhấn vào một liên hệ để thay đổi quyền chia sẻ cho một cá nhân.

10. Nhấn vào cài đặt quyền.

Nhấn vào Manage shared file, sau đó nhấn vào Share Options hoặc chọn một liên hệ
Nhấn vào Manage shared file, sau đó nhấn vào Share Options hoặc chọn một liên hệ

Cách điều chỉnh quyền cho tài liệu trên máy Mac

1. Khởi chạy cửa sổ Finder trên máy Mac.

2. Chọn iCloud Drive từ thanh bên.

3. Mở thư mục chứa tài liệu bạn muốn chọn.

4. Bấm chuột phải hoặc Control vào tài liệu mà bạn muốn thay đổi quyền.

Nhấp vào iCloud Drive, chọn một thư mục, sau đó nhấp chuột phải vào một file
Nhấp vào iCloud Drive, chọn một thư mục, sau đó nhấp chuột phải vào một file

5. Nhấp vào Share từ menu drop-down.

6. Nhấp vào Manage Shared File.

Nhấp vào Share, sau đó chọn Manage Shared File
Nhấp vào Share, sau đó chọn Manage Shared File

7. Nhấp vào Share Options để thay đổi quyền cho mọi người

8. Chọn một liên hệ và nhấp vào biểu tượng More để thay đổi quyền chia sẻ cho một cá nhân (ba chấm trắng).

9. Chọn cài đặt quyền.

Nhấp vào Share Options hoặc nút More bên cạnh một liên hệ, chọn quyền
Nhấp vào Share Options hoặc nút More bên cạnh một liên hệ, chọn quyền

Cách xóa ai đó khỏi quá trình cộng tác trên tài liệu trong iCloud Drive

Nếu không còn muốn cộng tác với ai đó trên tài liệu, bạn không cần phải mở ứng dụng gốc để hủy mời cộng tác viên. Trong iOS 11 trở lên, bạn có thể làm như vậy ngay từ iCloud Drive.

Cách xóa ai đó khỏi quá trình cộng tác trong tài liệu trên iPhone và iPad

1. Khởi chạy ứng dụng Files trên iPhone hoặc iPad.

2. Nhấn vào iCloud Drive.

3. Nhấn vào thư mục chứa tài liệu bạn muốn sửa đổi.

Mở Files, nhấn vào iCloud Drive, sau đó chọn một thư mục
Mở Files, nhấn vào iCloud Drive, sau đó chọn một thư mục

4. Nhấn vào Select ở góc trên bên phải.

5. Nhấn vào tài liệu bạn không muốn cộng tác nữa.

6. Nhấn vào biểu tượng Share.

Nhấn vào Select, chọn một file, sau đó nhấn vào biểu tượng Share
Nhấn vào Select, chọn một file, sau đó nhấn vào biểu tượng Share

7. Nhấn vào Manage Shared File trong Share Sheet.

8. Nhấn vào liên hệ bạn muốn xóa khỏi quá trình cộng tác.

9. Nhấn vào Remove Access.

10. Nhấn OK.

Nhấn vào Manage Shared File, chọn một liên hệ, sau đó nhấn Remove Access
Nhấn vào Manage Shared File, chọn một liên hệ, sau đó nhấn Remove Access

Nếu bạn đang cộng tác trên một tài liệu với nhiều người và muốn xóa quyền truy cập của mọi người, bạn có thể nhấn vào Stop Sharing ở cuối danh sách mời.

Cách xóa ai đó khỏi quá trình cộng tác trong tài liệu trên máy Mac

1. Khởi chạy cửa sổ Finder trên máy Mac.

2. Chọn iCloud Drive từ thanh bên.

3. Mở thư mục chứa tài liệu bạn muốn sửa đổi.

4. Nhấp chuột phải hoặc Control khi bấm vào tài liệu mà bạn không muốn cộng tác nữa.

Nhấp vào iCloud Drive, chọn một thư mục, sau đó nhấp chuột phải vào một file
Nhấp vào iCloud Drive, chọn một thư mục, sau đó nhấp chuột phải vào một file

5. Nhấp vào Share từ menu drop-down.

6. Nhấp vào Manage Shared File.

Nhấp vào Share, sau đó chọn Manage Shared File
Nhấp vào Share, sau đó chọn Manage Shared File

7. Chọn liên hệ bạn muốn xóa khỏi quá trình cộng tác.

8. Bấm vào nút More bên cạnh địa chỉ liên hệ (ba chấm trắng).

9. Nhấp vào Remove Access.

10. Nhấp vào Done.

Nhấp vào nút More bên cạnh liên hệ, sau đó chọn Remove Access
Nhấp vào nút More bên cạnh liên hệ, sau đó chọn Remove Access

iCloud Drive là cách đơn giản, thuận tiện nhất để chia sẻ file và cập nhật tài liệu giữa gia đình và bạn bè. Tài liệu sẽ luôn cập nhật trên đám mây để mọi người đều thấy phiên bản mới nhất. Điều này hoạt động đối với bất kỳ loại tài liệu, file hoặc hình ảnh nào trên iCloud Drive.

Thứ Hai, 22/08/2022 14:51
32 👨 17.242
0 Bình luận
Sắp xếp theo