Lệnh Bootcfg là gì?

Lệnh bootcfg cũng là lệnh có sẵn trên Command Prompt

Lệnh Bootcfg là một lệnh Recovery Console được sử dụng để tích hợp hoặc sửa đổi các file Boot.ini. Boot.ini là một file ẩn được sử dụng để xác định thư mục trên phân vùng, và vị trí thư mục trên ổ cứng Windows.

Lệnh bootcfg cũng là lệnh có sẵn trên Command Prompt.

Lệnh bootcfg

1. Cú pháp lệnh Bootcfg

bootcfg /list

/list = Tùy chọn này sẽ liệt kê tất cả các mục có trong danh sách khởi động trong file boot.ini.

bootcfg /scan

/scan= Sử dụng tùy chọn này để hướng dẫn bootcfg quét tất cả các ổ đĩa cài đặt trên Windows và sau đó hiển thị kết quả.

bootcfg / rebuild

/rebuild= Tùy chọn này là bước thực hiện quá trình xây dựng lại các file Boot.ini .

bootcfg /default

/default = Chuyển đổi thiết lập khởi động mặc định trong .

bootcfg /add

/add = Tùy chọn này cho phép cài đặt Windows trong danh sách khởi động Boot.ini bằng tay.

2. Ví dụ câu lệnh Bootcfg

bootcfg/rebuild

Trong ví dụ trên, lệnh bootcfg quét tất cả các ổ đĩa bất kỳ được cài đặt trên Windows, hiển thị kết quả, và các bước xây dựng các file Boot.ini.

3. Lệnh Bootcfg có sẵn

Lệnh bootcfg có sẵn trong Recovery Console trên Windows 2000 và Windows XP.

4. Lệnh Bootcfg liên quan

Các lệnh Fixboot, Fixmbr và lệnh Diskpart lệnh thường được sử dụng cùng lệnh bootcfg.

Bạn có thể tham khảo thêm một số bài viết dưới đây:

Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ!

Thứ Năm, 18/02/2016 14:11
51 👨 1.734
0 Bình luận
Sắp xếp theo