Làm thế nào để mở tập tin sao lưu trong Word 2013?

Mặc định thì Word 2013 không mở được file .wbk

Theo mặc định, Word 2013 không tự động lưu bản sao lưu các tài liệu, nhưng bạn có thể dễ dàng kích hoạt tính năng này. Tuy nhiên, các tập tin sao lưu lại sử dụng định dạng là "*.wbk". Vậy làm thế nào để có thể mở tập tin sao lưu này trên máy tính của mình?

Để mở một tập tin sao lưu của Word là khá dễ dàng. Khi bạn mở một tài liệu Word để làm việc và sau đó đóng lại thì khi cần mở lại tài liệu đó, bạn chỉ cần kích hoạt Word lên, ngay lập tức khung Recent sẽ hiển thị danh sách của những tập tin mà bạn đã truy cập gần đây nhất.

Khung Recent hiển thị danh sách của những tập tin mà bạn đã truy cập gần đây nhất

Ở dưới cùng của danh sách Recent nhấp vào liên kết Open Documents.

Chú ý: Nếu bạn đang có một tài liệu trống hoặc hiện tại đang mở một tài liệu Word, nhấn Ctrl + O để truy cập vào màn hình Open hoặc nhấp vào thẻ File ở góc ngoài cùng bên trái trong giao diện ribbon, sau đó bấm Open trong danh sách ở phía bên trái của màn hình.

Open Other Documents

Trên màn hình Open, bạn sẽ thấy có ba tuỳ chọn để mở một tập tin Word gồm: Danh sách truy cập gần đây (Recent Documents), OneDrive hoặc Computer.

Mở file Word

Nếu thư mục chứa các tập tin sao lưu có sẵn trong danh sách Recent Folders thì chỉ cần bấm chọn tên của tập tin. Nếu không, bấm nút Browse ở dưới cùng của danh sách.

Mở file trong My Work

Lưu ý: Nếu hiện đang có một tài liệu trống hoặc tài liệu hiện tại được mở từ cùng một vị trí bạn chọn thì sẽ thấy danh sách Current Folders hiển thị phía trên mục Recent Folders.Bạn có thể bấm Current Folder nếu tập tin sao lưu ở trong cùng thư mục với tài liệu đang mở.

Mở Current Folder

Hộp thoại Open hiển thị, điều hướng đến thư mục chứa tập tin sao lưu bạn muốn mở, nếu cần thiết. Cũng cần phải lưu ý rằng, bạn chỉ nhìn thấy tài liệu gốc mà không phải là tập tin sao lưu. Theo mặc định Word chỉ hiển thị tập tin định dạng doc, docx, trong khi tập tin sao lưu lạicó định dạng là .wbk. Để hiển thị tất cả các tài liệu có sẵn, chọn All Files (*. *) từ danh sách thả xuống ở bên phải của hộp File name.

Chọn All Files

Bây giờ bạn sẽ thấy tập tin Microsoft Word Backup Document hoặc file *.wbk. Kích chọn tập tin và nhấn Open.

Mở file .wbk

Tập tin sao lưu định dạng *.wbk sẽ được mở trong Word để bạn có thể thực hiện bất kỳ thay đổi nào mình muốn, giống như khi thao tác với các tài liệu Word thông thường. Sau khi chỉnh sửa xong, chọn thẻ File > Save As để lưu tài liệu sao lưu thành tập tin định dạng .docx thay thế định dạng .wbk của file sao lưu là xong.

Chúc các bạn vui vẻ!

Thứ Sáu, 09/10/2015 10:53
31 👨 2.207
0 Bình luận
Sắp xếp theo