Cách kích hoạt/vô hiệu hóa policy Enable Win32 long paths trong Windows 10

Theo mặc định, giới hạn độ dài đường dẫn tối đa trong Windows là 260 ký tự. Đường dẫn cục bộ được cấu trúc theo thứ tự sau: Ký tự ổ đĩa, dấu hai chấm, dấu gạch chéo ngược, tên các thành phần được phân tách bằng dấu gạch chéo ngược và ký tự rỗng kết thúc.

Policy Win32 long paths cho phép sử dụng những đường dẫn dài

Bắt đầu với Windows 10 build 14352, bạn có thể kích hoạt NTFS long paths (đường dẫn dài NTFS) để cho phép các ứng dụng win32 được kê khai và ứng dụng Windows Store truy cập các đường dẫn vượt quá giới hạn 260 ký tự thông thường cho mỗi node. Bật cài đặt này sẽ làm cho các đường dẫn dài có thể truy cập được trong quá trình.

Bắt đầu với Windows build 1607, policy này đã thay đổi và hiện được gọi là Win32 long paths.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách kích hoạt hoặc vô hiệu hóa policy Win32 long paths để có đường dẫn dài hơn 260 ký tự cho tất cả người dùng trong Windows 10.

Lưu ý:

Bạn phải đăng nhập với quyền admin để có thể kích hoạt hoặc vô hiệu hóa policy Win32 long paths.

Kích hoạt NTFS (Win32) long paths sẽ cho phép các ứng dụng win32 đã kê khai và ứng dụng Windows Store truy cập đường dẫn vượt quá giới hạn 260 ký tự bình thường cho mỗi node trên hệ thống file hỗ trợ nó. Kích hoạt cài đặt này sẽ làm cho các đường dẫn dài có thể truy cập được trong quá trình.

Điều này thực sự có nghĩa là một ứng dụng phải có dòng sau trong file manifest của nó:

<longPathAware>true</longPathAware>

Manifest là một file nhỏ chứa thông tin bổ sung về tiến trình EXE như thông tin về khả năng tương thích và nhận biết DPI, v.v...

Bên cạnh việc nhà phát triển ứng dụng thêm file manifest, cài đặt Group Policy này phải được kích hoạt cho NTFS long paths.

Kích hoạt hoặc vô hiệu hóa Win32 long paths bằng Group Policy

Local Group Policy Editor chỉ khả dụng trong các phiên bản Windows 10 Pro, Enterprise và Education.

1. Mở Local Group Policy Editor.

2. Điều hướng đến vị trí bên dưới trong phần bên trái của Local Group Policy Editor:

Computer Configuration\Administrative Templates\System\Filesystem
Điều hướng đến vị trí như hình trong Local Group Policy Editor
Điều hướng đến vị trí như hình trong Local Group Policy Editor

3. Ở bên phải của Filesystem trong Local Group Policy Editor, nhấp đúp vào policy Enable Win32 long paths để chỉnh sửa nó.

4. Thực hiện bước 5 (để kích hoạt) hoặc bước 6 (để vô hiệu hóa) bên dưới, tùy thuộc vào những gì bạn muốn làm.

5. Để kích hoạt policy Win32 Long Paths, chọn Enabled, nhấp vào OK và chuyển sang bước 7 bên dưới.

6. Để vô hiệu hóa policy Win32 Long Path, chọn Not Configured hoặc Disabled, nhấn vào OK và chuyển sang bước 7 bên dưới. Not Configured là cài đặt mặc định.

Not Configured là cài đặt mặc định
Not Configured là cài đặt mặc định

7. Khi hoàn tất, bạn có thể đóng Local Group Policy Editor nếu muốn.

Xem thêm:

Thứ Hai, 23/11/2020 16:15
51 👨 1.242
0 Bình luận
Sắp xếp theo