Hướng dẫn tính số tuần trong Google Sheets

Để tính số tuần trong Google Sheets cho một khoảng thời gian rất đơn giản. Chúng ta sẽ dùng hàm DATEDIF trong Google Sheets để tính tổng số ngày trong khoảng thời gian đó. Sau khi đã có được số ngày, người dùng sẽ chuyển thành số tuần với công thức tính số tuần thực hiện nhanh chóng. Như vậy chúng ta sẽ kết hợp 2 hàm trong Google Sheets để tính số tuần trong Google Sheets. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn tính số tuần trong Google Sheets.

Cách tính số tuần trong Google Sheets

Chúng ta có bảng ngày tháng với 2 mốc thời gian như dưới đây với từng cột tính số ngày, số tuần trong Google Sheets.

Bảng dữ liệu trong Google Sheets

Bước 1:

Đầu tiên chúng ta cần tính số ngày giữa 2 mốc thời gian bằng hàm DATEDIF. Tại cột số ngày bạn nhập công thức =DATEDIF(B16;C16;”D”) trong đó “d” để lấy số ngày, rồi nhấn Enter để thực hiện.

Tính số ngày trong Google Sheets

Bước 2:

Sau đó bạn nhấn Enter và kết quả đã có được số ngày giữa 2 mốc thời gian.

Số ngày trong Google Sheets

Chúng ta kéo xuống bên dưới sẽ có được số ngày giữa 2 mốc thời gian ở từng ô dữ liệu trong bảng.

Hiện số ngày trong Google Sheets

Bước 3:

Tiếp đến chúng ta sẽ tính số tuần trong Google Sheets giữa 2 mốc thời gian. Chúng ta dùng hàm INT để lấy số tuần. Bạn chỉ cần lấy kết quả số ngày chia cho 7 sẽ ra được số tuần.

Bạn nhập công thức =INT(D16/7) rồi nhấn Enter để thực hiện.

Tính số tuần trong Google Sheets

Kết quả sẽ được số tuần cho mốc thời gian. Bạn sẽ kéo ô kết quả tuần đầu tiên xuống những cô còn lại để thực hiện.

Hiện số tuần trong Google Sheets

Thứ Ba, 26/12/2023 10:27
31 👨 139
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Google Sheets