Hướng dẫn dùng hàm DATEDIF trong Google Sheets

Hàm DATEDIF trong Google Sheets cũng tương tự như hàm DATEDIF trong Excel, giúp tính toàn khoảng cách giữa 2 mốc thời gian. DATEDIF trong Google Sheets sé có các công thức tính thời gian khác khác nhau, tùy theo nhu cầu muốn tính khoảng cách giữa 2 mốc thời gian. Dưới đây là hướng dẫn dùng hàm DATEDIF trong Google Sheets.

Công thức hàm DATEDIF trong Google Sheets

Hàm DATEDIF trong Google Sheets có công thức =DATEDIF(start_date, end_date, unit). Trong đó:

 • Start_date: Là ngày được sử dụng làm điểm bắt đầu.
 • End_date: Một ngày được sử dụng làm điểm cuối.
 • Unit: Yêu cầu khoảng cách cần trả về.

Hàm DATEDIF trong Google Sheets sẽ trả về kết quả khoảng cách dựa theo yêu cầu của người dùng, thông qua ký hiệu khác nhau.

 • "D" - (Viết tắt của Date) trả về số ngày giữa hai ngày.
 • "M" - (Months) số tháng đầy đủ giữa hai ngày.
 • "Y" - (Year) số năm đầy đủ.
 • "MD" - (Days ignoring Months): Số ngày sau khi trừ đi cả tháng, trả về số ngày lẻ của tháng.
 • "YD" - (Days ignoring Years): Số ngày sau khi trừ đi cả năm.
 • "YM" - (Months ignoring years): Số tháng đầy đủ sau khi trừ đi các năm đầy đủ.

Tất cả các đơn vị phải được đặt trong dấu ngoặc kép.

Hướng dẫn dùng hàm DATEDIF Google Sheets

Chúng ta có bảng thời gian như hình dưới đây để tính khoảng cách giữa 2 mốc thời gian.

Bảng dữ liệu dùng hàm DATEDIF trong Google Sheets

Đếm ngày giữa 2 mốc thời gian

Bạn nhập công thức =DATEDIF(B16;C16;"D") rồi nhấn Enter.

Đếm ngày giữa 2 mốc thời gian hàm DATEDIF trong Sheets

Ngay sau đó chúng ta có được kết quả ngày giữa 2 mốc thời gian. Bạn kéo xuống những ô còn lại để hiển thị kết quả.

Kết quả đếm ngày giữa 2 mốc thời gian hàm DATEDIF trong Sheets

Đếm khoảng cách ngày bỏ qua tháng, số ngày chưa tròn tháng

Chúng ta nhập công thức =DATEDIF(B16;C16;"MD") rồi nhấn Enter.

Đếm khoảng cách ngày bỏ qua tháng

Sau đó bạn cũng được số ngày lẻ chưa tròn tháng trong khoảng thời gian như hình.

Kết quả khoảng cách ngày bỏ qua tháng

Đếm ngày chưa tròn năm, trả về số ngày lẻ của năm

Chúng ta nhập công thức =DATEDIF(B16;C16;"YD") và cũng nhấn Enter.

Đếm ngày chưa tròn năm

Sau đó bạn cũng được kết quả như hình.

Kết quả đếm ngày chưa tròn năm Google Sheets

Thứ Ba, 26/12/2023 21:08
31 👨 237
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Google Sheets