Cách sử dụng hàm Filter trên Google Sheets

Lọc dữ liệu có điều kiện

Hàm Filter trong Google Sheets dùng để lọc dữ liệu theo điều kiện nào đó, một hoặc nhiều điều kiện tùy theo yêu cầu lọc dữ liệu. Với việc dùng hàm Filter này thì người dùng dễ dàng có thông tin trong bảng dữ liệu hơn, lọc dữ liệu nhanh hơn với những điều kiện đã cho. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết sử dụng hàm Filter trong Google Sheets để lọc dữ liệu.

Công thức hàm Filter trong Google Sheets

Hàm FILTER là một hàm sử dụng để lọc dữ liệu có điều kiện trong Google Sheet với cú pháp =FILTER("range of values","condition 1";[" condition 2";..]), trong đó:

  • Range of values: Dữ liệu cần được lọc trên trang Google Sheet.
  • Condition 1: Điều kiện 1 là cột hoặc hàng có chứa giá trị đúng hoặc sai tương ứng với cột hoặc hàng đầu tiên của bản dữ liệu cần lọc.
  • Condition 2…: Điều kiện 2 là điều kiện bổ sung với dữ liệu cần lọc.

Bạn cần lưu ý, các điều kiện phải cùng loại không được trộn các điều kiện hàng và cột với nhau.

Cách dùng hàm Filter Google Sheets 1 điều kiện

Bước 1:

Trong bảng dữ liệu dưới đây với nội dung liệt kê độ tuổi của các thành viên, tôi sẽ lọc dữ liệu với những người có độ tuổi lớn hơn 18 tuổi.

Bảng dữ liệu

Bước 2:

Hàm lọc dữ liệu Filter trên Google Sheets có công thức như dưới đây.

  • =filter(range, condition 1, [condition 2]…)

Trong đó

  • range: là các ô có chứa dữ liệu nguồn mà chúng ta muốn lấy dữ liệu.
  • condition 1, condition 2: là các điều kiện cụ thể mà bạn sử dụng.

Áp dụng vào bảng dữ liệu trên, chúng ta sẽ tiến hành nhập công thức để tìm được người có độ tuổi hơn 18 tuổi. Tại khung fx bên trên nhập công thức =filter(Sheet1!A1:C6,Sheet1!C1:C6>18).

Ở trong công thức này, Sheet1!A1:C6 là vùng dữ liệu muốn lấy. Sheet1!C1:C6>18 là điều kiện lấy dữ liệu những người trên 18 tuổi.

Sau đó nhấn Enter để Google Sheets tiến hành lọc dữ liệu.

Công thức hàm Filter

Bước 3:

Sau đó, chúng ta sẽ được kết quả như hình dưới đây. Sẽ có 3 người với độ tuổi trên 18 được lọc và liệt kể trên Google Sheets.

Lọc kết quả theo điều kiện

Như vậy với hàm lọc Filter trên Google Sheets, chúng ta sẽ lấy được những dữ liệu mình cần nhanh nhất. Công thức chung cho hàm Filter đó là toàn bộ vùng dữ liệu và vùng dữ liệu cần lọc kèm điều kiện để lọc. Chỉ cần thay đổi vùng range và áp dụng đúng công thức cho nhiều trường hợp khác nhau để lọc dữ liệu là đươc.

Dùng hàm Filter Google Sheets lọc nhiều điều kiện

Chúng ta có bảng dữ liệu dưới đây và cần lọc dữ liệu nằm trong khoảng từ 30 tới 35 điểm chẳng hạn.

Bảng dữ liệu Google Sheets

Bước 1:

Tại ô hiển thị kết quả cho dữ liệu đã lọc, bạn nhập công thức hàm =FILTER(C11:C21;C11:C21>30;C11:C21<35) để lọc những giá trị theo điều kiện đã cho.

Hàm Filter lọc nhiều điều kiện Google Sheets

Bước 2:

Chúng ta nhấn Enter, ngay lập tức sẽ hiển thị giá trị thuộc vùng điều kiện mà người dùng đã đặt ra.

Kết quả hàm Filter lọc nhiều điều kiện Google Sheets

Dùng Filter lọc dữ liệu nhiều cột trong Google Sheets

Chúng ta sẽ lọc dữ liệu ở 2 cột C và cột B với những dữ liệu lớn hơn 35 điểm.

Bước 1:

Tại cột hiển thị dữ liệu kết quả, chúng ta nhập công thức là =FILTER(C2:D8;C2:C8>35;D2:D8>35) rồi nhấn Enter để thực hiện công thức hàm lọc.

Hàm Filter lọc điều kiện nhiều cột Google Sheets

Bước 2:

Lúc này kết quả trả về sẽ là những điểm số lớn hơn 35 điểm và tự động phân thành 2 cột, tượng trưng cho vùng dữ liệu ở cột C và cột D cần lọc.

Kết quả hàm Filter lọc điều kiện nhiều cột Google Sheets

Dùng ô tham chiếu điều kiện trong hàm FILTER

Ngoài việc nhập điều kiện trực tiếp thì chúng ta có thể dùng ô điều kiện tham chiếu vào trong công thức với cách sử dụng cũng rất đơn giản.

Chẳng hạn sẽ lọc dữ liệu lớn hơn giá trị ở ô E5 chẳng hạn. Bạn nhập công thức =FILTER(D2:D8;D2:D8>E5) rồi nhấn Enter.

Hàm Filter lọc điều kiện ô tham chiếu Google Sheets

Kết quả sẽ hiển thị ngay điểm số lớn hơn giá trị ở ô tham chiếu đó.

Kết quả hàm Filter lọc điều kiện ô tham chiếu Google Sheets

Chủ Nhật, 02/04/2023 08:12
53 👨 20.204
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Google Sheets