Hiển thị thông tin BIOS trên Windows 10 bằng Command Prompt

Mỗi máy tính đều có BIOS để khởi động máy tính. Chúng ta có thể cấu hình các cài đặt phần cứng khác nhau trong BIOS. Để truy cập BIOS, nhấn phím F2, F12 hoặc DEL tùy theo nhà sản xuất máy tính.

Theo định nghĩa, Basic Input/ Output System (BIOS) là một tập hợp các hướng dẫn máy tính trong firmware kiểm soát đầu vào và đầu ra của máy tính. Nó có thể được coi là một chuỗi các thuật toán để phần cứng của máy tính hoạt động tương ứng, được điều khiển bởi phần mềm. bộ vi xử lý trong máy tính cũng thực hiện các chức năng của nó với sự trợ giúp của BIOS.

Một số thông tin trong BIOS có giá trị và đôi khi được người dùng cần đến. Điều này bao gồm số sê-ri máy tính, tag asset, phiên bản BIOS, v.v... Vấn đề là người dùng phải khởi động lại máy tínhh để truy cập BIOS. Nó không thể được truy cập trực tiếp từ Windows.

Có một cách để chúng ta có thể trích xuất một số thông tin hữu ích từ BIOS máy tính.

Xem thông tin BIOS từ bên trong Windows 10 bằng Command Prompt

Để chỉ lấy số sê-ri, hãy sử dụng lệnh sau:

wmic bios get serialnumber

Lấy số sê-ri

Nếu bạn muốn lấy thông tin phiên bản BIOS, hãy nhập lệnh sau:

wmic bios get smbiosbiosversion

Thông tin phiên bản BIOS

Một số thông tin cá nhân có thể được lấy từ BIOS. Một danh sách được tạo tự động bằng lệnh sau để gợi ý những lệnh bạn có thể nhập để nhận thông tin liên quan:

wmic bios get /? 

Một số thông tin cá nhân có thể được lấy từ BIOS

Trong hình ảnh hiển thị ở trên, có thể thấy lệnh đã hiển thị danh sách các từ có thể thay thế cho dấu “/?” trong lệnh wmic bios get /?. Ví dụ, nếu bạn muốn biết trạng thái của máy, chỉ cần nhập lệnh sau:

wmic bios get status 

Trạng thái của máy

Hơn nữa, một thông tin hữu ích khác có thể thu được là bộ nhớ (RAM) của máy tính. Điều này có thể được lấy từ bên trong Windows Command Prompt bằng lệnh sau:

wmic memorychip get capacity

Bộ nhớ (RAM) của máy tính

Thông tin hiển thị sẽ là thông tin của từng thẻ nhớ riêng lẻ và số lượng sẽ được hiển thị theo byte, như ví dụ dưới đây:

Hy vọng phương pháp trên sẽ hữu ích nếu bạn muốn lấy thông tin từ BIOS khi chạy Windows 10 và không muốn khởi động lại máy tính.

Thứ Hai, 09/10/2023 10:31
3,89 👨 11.995
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Bảo mật máy tính