File PHP là gì?

Bài viết này mô tả file PHP là gì và cách nó được sử dụng trong ngữ cảnh của web server, cũng như xem xét cách mở file PHP trên máy tính của bạn.

File PHP là gì?

File có phần mở rộng PHP là file mã nguồn PHP có chứa code Hypertext Preprocessor. Chúng thường được sử dụng làm file web page tạo HTML từ công cụ PHP chạy trên web server.

Nội dung HTML mà công cụ PHP tạo ra từ code là những gì được nhìn thấy trong trình duyệt web. Vì web server là nơi code PHP được thực thi, việc truy cập một trang PHP không cấp cho bạn quyền truy cập vào code mà thay vào đó cung cấp cho bạn nội dung HTML mà server tạo ra.

File PHP
File PHP

Một số file mã nguồn PHP sử dụng phần mở rộng file khác như .PHTML, PHP3, PHP4, PHP5, PHP7 hoặc PHPS.

Cách mở file PHP

Chương trình Notepad tích hợp sẵn của Windows là một ví dụ về trình mở PHP, nhưng tính năng highlight cú pháp rất hữu ích khi viết code bằng PHP nên một trình soạn thảo chuyên dụng thường được ưu tiên hơn.

Một số trình soạn thảo văn bản bao gồm tính năng highlight cú pháp; xem danh sách các trình soạn thảo tốt nhất để biết một số tùy chọn, chẳng hạn như Microsoft Visual Studio Code. Dưới đây là một số cách khác để chỉnh sửa file PHP: Atom, Sublime Text, Coda, Codeanywhere, Programmer's Notepad, Vim và CodeLobster IDE.

Mặc dù các chương trình đó sẽ cho phép bạn chỉnh sửa hoặc thay đổi file, nhưng chúng không cho phép bạn thực sự chạy một máy chủ PHP. Để làm được điều đó, bạn cần một thứ gì đó như Apache Web Server.

Một số file .PHP thực sự có thể là file media hoặc hình ảnh vô tình được đặt tên với phần mở rộng này. Trong những trường hợp đó, chỉ cần đổi tên tiện ích mở rộng lại cho chính xác và nó sẽ mở đúng trong chương trình hiển thị loại file đó, chẳng hạn như trình phát video nếu bạn đang làm việc với MP4.

Vẫn không thể mở file?

Một số phần mở rộng file trông giống nhau đến mức rất dễ khiến người dùng lẫn lộn chúng với nhau, điều này có thể dẫn đến việc sử dụng sai chương trình để mở file.

Ví dụ, HPP bao gồm tất cả các chữ cái giống như PHP, nhưng các file có hậu tố đó có thể liên quan đến chương trình Haluha Pearls.

PPP cũng tương tự; có một vài chương trình sử dụng loại file này, một là PagePlus làm file tài liệu.

Cách chuyển đổi file PHP

Để tạo các file PDF từ PHP, hãy xem FPDF hoặc dompdf.

Xem tài liệu về mã hóa json tại PHP.net để tìm hiểu cách chuyển đổi mảng PHP thành code JavaScript ở định dạng JSON (JavaScript Object Notation). Điều này chỉ có sẵn trong PHP 5.2 trở lên.

https://www.php.net/manual/en/function.json-encode.php

Bạn không thể chuyển đổi các file PHP sang các định dạng không dựa trên văn bản như MP4 hoặc JPG. Nếu bạn có một file có phần mở rộng .PHP mà bạn biết lẽ ra phải được tải xuống ở định dạng như một trong những định dạng đó, chỉ cần đổi tên file đó từ .PHP thành .MP4 (hoặc bất kỳ định dạng nào khác).

Lưu ý: Đổi tên file như thế này không thực hiện chuyển đổi file thực mà thay vào đó chỉ cho phép chương trình phù hợp mở file. Các chuyển đổi thực thường diễn ra trong công cụ chuyển đổi file hoặc menu Save as hay Export của chương trình.

Cách làm cho PHP hoạt động với HTML

Code PHP được nhúng trong file HTML được hiểu là PHP chứ không phải HTML khi nó nằm trong các thẻ này thay vì thẻ HTML thông thường:

<?php
   code goes here
?>

Để liên kết đến file PHP từ bên trong file HTML, hãy nhập code sau vào file HTML, trong đó footer.php là tên file của riêng bạn:

<?php 
   include("file.php");
?>

Đôi khi bạn có thể thấy rằng một trang web đang sử dụng PHP bằng cách xem URL của nó, chẳng hạn như khi file PHP mặc định được gọi là index.php. Trong ví dụ này, nó có thể giống như http://www.examplesite.com/index.php.

Chủ Nhật, 18/09/2022 09:40
51 👨 232
0 Bình luận
Sắp xếp theo