Cách sử dụng Indexer Diagnostics trong Windows 10

Lập chỉ mục nội dung của PC giúp bạn có kết quả nhanh hơn khi tìm kiếm file và những thứ khác. Lập chỉ mục là quá trình xem xét các file, email và những nội dung khác trên PC, rồi lập danh mục thông tin của chúng, chẳng hạn như các từ và siêu dữ liệu trong đó. Vào thời điểm bạn tìm kiếm trên PC của mình sau khi lập chỉ mục, nó sẽ xem xét một chỉ mục các từ để tìm kết quả nhanh hơn.

Microsoft đã phát hành phiên bản beta của ứng dụng Indexer Diagnostics trong Microsoft Store.

Công cụ Indexer Diagnostics có thể giúp bạn xác định các vấn đề và sự cố với Windows Search Indexer trong Windows 10.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng ứng dụng Indexer Diagnostics để xác định các vấn đề và sự cố với Windows Search Indexer trong Windows 10.

Đây là cách thực hiện:

1. Nếu chưa có, hãy tải xuống và cài đặt ứng dụng Indexer Diagnostics từ Microsoft Store.

2. Mở ứng dụng Indexer Diagnostics.

3. Bây giờ, bạn có thể nhấn vào các tùy chọn bên dưới trong bảng điều khiển bên trái của Indexer Diagnostics, được sử dụng để giúp xác định các vấn đề và sự cố với Windows Search Indexer.

  • Service status - Hiển thị trạng thái hiện tại của việc lập chỉ mục file.
Service status hiển thị trạng thái hiện tại của việc lập chỉ mục file
Service status hiển thị trạng thái hiện tại của việc lập chỉ mục file
  • Search is not working - Cho phép bạn khởi động lại (Restart), reset lại service tìm kiếm (Reset) và báo cáo lỗi file (File Bug) với Microsoft.
  • Is my file indexed? - Cho phép bạn xác minh liệu một file cụ thể có được bao gồm trong cơ sở dữ liệu chỉ mục tìm kiếm không.
  • What is being indexed? - Cho phép bạn xem những vị trí thư mục nào được bao gồm và loại trừ trong cơ sở dữ liệu chỉ mục tìm kiếm, cũng như để thêm và xóa các vị trí được bao gồm và loại trừ.
  • Performance - Cho phép bạn xem số lượng truy vấn chỉ mục tìm kiếm thành công và thất bại, thu thập dấu vết tài nguyên và nhật ký ứng dụng cho trình lập chỉ mục tìm kiếm và gửi báo cáo lỗi với file ghi sự kiện (trace file) và nhật ký được đính kèm.
Performance cho phép bạn xem số lượng truy vấn chỉ mục tìm kiếm thành công và thất bại
Performance cho phép bạn xem số lượng truy vấn chỉ mục tìm kiếm thành công và thất bại
  • Search roots - Hiển thị các vị trí nơi trình lập chỉ mục tìm kiếm sẽ bắt đầu hoạt động.
Thứ Hai, 27/01/2020 08:43
51 👨 683
0 Bình luận
Sắp xếp theo