Cách thay đổi chế độ thuyết trình cho màn hình trong Windows 10

Display Switch được sử dụng để thay đổi chế độ thuyết trình cho màn hình chính của PC Windows 10, để chỉ chiếu trên màn hình PC (PC screen only), chiếu nội dung giống hệt trên màn hình thứ hai (Duplicate), mở rộng trên tất cả các màn hình (Extend) hoặc chỉ màn hình thứ hai (Second screen only).

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách thay đổi chế độ thuyết trình cho màn hình trong Windows 10.

Chế độMô tả
PC screen onlyChỉ có màn hình chính hiện tại được kích hoạt. Tất cả các màn hình được kết nối khác sẽ bị vô hiệu hóa. (Khi bạn được kết nối với máy chiếu không dây, tùy chọn này sẽ thay đổi thành Diconnects).
DuplicateMàn hình chính sẽ được nhân đôi trên màn hình thứ hai.
Extend (mặc định)Màn hình chính được mở rộng trên tất cả các màn hình hiển thị được kết nối và cho phép bạn có một desktop trải dài chúng.
Second screen onlyMàn hình chính hiện tại sẽ bị tắt. Tất cả các màn hình được kết nối khác sẽ vẫn được bật và màn hình thứ hai được sử dụng làm màn hình chính mới.

Thay đổi chế độ thuyết trình cho màn hình trong trong menu flyout Project

1. Thực hiện bước 2 (Project) hoặc bước 3 (Action Center) bên dưới, tùy theo cách bạn muốn mở menu flyout Project.

2. Bấm các phím Win+P hoặc vuốt từ cạnh phải của màn hình cảm ứng và chuyển sang bước 4 bên dưới.

3. Mở Action Center, nhấn vào nút Project và chuyển đến bước 4 bên dưới.

Mở Action Center, nhấn vào nút Project
Mở Action Center, nhấn vào nút Project

4. Nhấn vào chế độ thuyết trình bạn muốn (PC screen only, duplicate, extend hoặc second screen only). Bạn cũng có thể nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi thấy chế độ chiếu bạn muốn và nhấn Enter để áp dụng.

Ví dụ, nếu có màn hình đen trống và không thể nhìn thấy menu, bạn có thể làm điều này bên dưới để khôi phục cài đặt Extend mặc định.

Nhấn các phím Win+P, nhấn phím mũi tên xuống hai lần và bấm Enter.

Nhấn vào chế độ thuyết trình bạn muốn
Nhấn vào chế độ thuyết trình bạn muốn

Thay đổi chế độ thuyết trình cho màn hình bằng lệnh

Sao chép và dán một trong các lệnh bên dưới mà bạn muốn sử dụng vào Command Prompt hoặc hộp thoại Run (Win+R) và nhấn Enter.

PC screen only

%windir%\System32\DisplaySwitch.exe /internal

Duplicate

%windir%\System32\DisplaySwitch.exe /clone

Extend

%windir%\System32\DisplaySwitch.exe /extend

Second screen only

%windir%\System32\DisplaySwitch.exe /external
Thứ Hai, 30/03/2020 11:38
52 👨 11.028
0 Bình luận
Sắp xếp theo